Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Interaktionsdesign og User Experience

Indfri jeres ambitioner med den rette interaktive løsning

NUDGING ADFÆRDSÆNDRINGER APP-DESIGN USER EXPERIENCE FYSISKE INSTALLATIONER DATAVISUALISERING

ADFÆRDSÆNDRINGER NUDGING APP-DESIGN FYSISKE INSTALLATIONER DATAVISUALISERING

INTERAKTIONSDESIGN USER EXPERIENCE INTERAKTIV FORMIDLING NUDGING OG ADFÆRDSÆNDRINGER APP-DESIGN FYSISKE INSTALLATIONER DATAVISUALISERING

Det rette interaktionsdesign kan være afgørende, når I skal nå jeres målgruppe.

Meningsfuld, intuitiv og fængende interaktion kan formidle jeres fortælling og gøre den levende og involverende. Hvad enten I ønsker at påvirke en bestemt adfærd – fysisk eller digitalt – eller at formidle viden eller data på ny og bedre vis, er interaktion en fantastisk måde at engagere jeres målgruppe på.

Med jeres brugere i fokus kan vi identificere, designe, skabe og drifte den interaktionsform, der giver bedst mening for jer, så I indfrier jeres vision og når jeres mål.

I fællesskab udvikler vi et koncept, der engagerer jeres brugere og skaber adfærdsændringer, formidler jeres fortælling eller gør det brugervenligt at arbejde med jeres data.

Vi bruger digitale virkemidler til at sætte fokus på og levendegøre konkrete aspekter af den virkelige verden og har stor erfaring med at gentænke samspillet mellem det fysiske og det digitale.

 

Uanset om jeres løsning skal være en interaktiv installation, et website, en dashboard løsning, en app eller et andet digitalt interface, er vi klar til at hjælpe jer i mål.

Bliv inspireret - udvalgte kundecases

Du behøver ikke have ideen selv – lad dig inspirere af, hvordan vi har hjulpet andre med deres interaktive løsninger

DE NYESTE TEKNOLOGIER – NÅR DET GIVER MENING

Vi bruger vores tværdisciplinære kompetencer og erfaringer til at designe et koncept, der passer til jer, jeres vision og jeres brugere

udnyt de digitale muligheder

SKAB LIV
I BYEN

Mange kommuner har de senere år etableret unikke og spændende byrum gennem digital byfornyelse. Byrum der skaber liv, positiv stemning og sammenhold, tiltrækker både lokale borgere og gæster og skaber tryghed. 

Udnyt vores erfaring fra et stort netværk blandt kommuner, arkitekter og andre aktører i byrummet. Vi leverer den software, der kan være med til at skabe liv i byen. Det kan være ved at opsamle data for at visualisere viden og nudge til bestemt adfærd eller undersøge om adfærden stemmer overens med de intentioner, byplanlæggere havde. Eller for at gøre et offentligt byrum mere attraktivt at opholde sig i. 

Tag en snak med os om jeres muligheder, hvis I f.eks. ønsker at:

  • Tiltrække og skabe oplevelser for borgerne
  • Påvirke borgernes adfærd
  • Skabe større tryghed i byrummet

INTERAKTIONSDESIGN

STYRK JERES FORMIDLING

Få adgang til et unikt team af UX-designere, arkitekter og softwareudviklere. Sammen skaber vi en intuitiv brugergrænseflade, som gør det let for jeres brugere at forstå den fortælling, I ønsker at give dem.
 
Data er et vigtigt middel men giver først værdi, når de har givet anledning til indsigt. Ved at udvikle intuitive, interaktive visualiseringer af de rigtige data kan I formidle den relevante indsigt for jeres brugere.
 

Vi kan f.eks. hjælpe jer med at:

  • Gøre historie, kultur eller samfundsmæssige forhold levende
  • Styrke formidling og undervisning
  • Udvikle engagerende og motiverende apps

Formular indsendt!