Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

KUNDE

Vejle Kommune

type

Fysisk installation

vi har leveret

Projektledelse, konceptudvikling, interaktionsdesign

Gør klimaforandringer nærværende og styrk formidlingen!

Vejle Kommune ønskede at fokusere på klimaforandringer
Vi har designet en interaktiv model af Vejle by med levende projektioner, hvor besøgende kan opleve klimaforandringers konsekvenser i deres nærområde efter oversvømmelser fra en stormflod eller et skybrud.

Modellen er kombineret med gamle kort, luftfotos og digitale virkemidler og giver de besøgende en oplevelse af, hvordan byen så ud for 100 år siden – og hvordan den kan se ud fremadrettet. Klimaforandringer gøres nærværende og inddragende for udstillingens besøgende og opmuntrer til refleksion over egne handlinger.

Inddrag borgerne i din fortælling

Vi visualiserer, formidler og skaber en fortælling over jeres data. På den måde kan I engagere jeres brugere og skabe adfærdsændringer, formidle jeres fortælling og gøre det brugervenligt at  arbejde med jeres data.

Vi ønskede at tilføje en ekstra dimension og et interaktivt lag til den fysiske model, som kan aktivere de besøgende og give dem en ny oplevelse og forståelse af Vejle by.

Derudover har vi som en overraskelse lavet en stormflodshændelse. Den er i sig selv tænkt som en gimmick, men det er samtidig en stemningsfuld fortælling om de klimaforandringer, som Vejle står overfor.”

Jakob Østergaard, arkitekt og planlægger
Plan, Teknik & Miljø i Vejle Kommune.

Formidling på engagerende måde

Oplagt værktøj til byudvikling

En sådan bymodel kan også bruges som en letforståelig og intuitiv formidlingsplatform over for borgerne. Kommunen kan fx visualisere trafikdata, affaldshåndtering, vejarbejde, planlagte byfornyelser, p-pladser, cykeltællere eller befolkningssammensætning i forskellige bydele.

Vil I høre mere om, hvordan meningsfuld, intuitiv og fængende interaktion kan formidle jeres budskab?

Formular indsendt!