BRANCHE

Energi og forsyning

Vi hjælper hvert år virksomheder, kommuner, regioner og styrelser med grøn omstilling af energisystemer til en mere bæredygtig, driftssikker og optimeret energiforsyning.

Vi udfører alt fra forundersøgelser til design af softwareudvikling og -arkitektur. Fra projektledelse, til rådgivning om teknologivalg samt forskning og innovation.

Se hvordan andre har benyttet sig af vores dybe viden om de nyeste teknologier i de udvalgte eksempler her på siden.

danmarks grønne omstilling

Vi samarbejder med Energinet: sikrer Danmarks grønne omstilling

Rammeaftale
Energinet, der ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark, har udvalgt os som én af de tre danske it-virksomheder, der de næste fire år skal hjælpe med it-konsulentbistand i kraft af den rammeaftale, der netop er blevet indgået. 

Systemate A/S har i tæt partnerskab med cVation og os som underleverandører vundet to af de seks delaftaler, ’Data & Analytics’ og ’Integrations’, på Energinets udbudte Microsoft-rammeaftale: Vi er underleverandør på delaftale 1 “Data & Analytics” med cVation.

Vedvarende energi er ikke konstant. Ved at bruge præcis modellering kan man forudsige, hvorvidt det kortsigtede forbrug overstiger produktionen. Derved kan man proaktivt skifte til en anden energikilde i rette tid. 

Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling via f.eks. Power-to-X, er der behov for at kunne forudsige energibehovet fra virksomheder og private forbrugere. Det kræver dyb ekspertise inden for Data Science at kunne forudsige energiforbruget på kort sigt. Det er netop den ekspertise, som vi kan levere.

Blockchain til energicertifikater

Den måde, hvorpå man laver energicertifikater i dag, er for dårlig. Analysen er ikke granuleret nok, når den laves på årsbasis. For at få det ned på timebasis er det muligt at optimere med blockchain, men der er problemer med den skalering pga. datamængde. Derfor har vi udviklet en metode, der optimerer mængden af data, der skal i blockchain og derved kan det lade sig gøre.

Grøn energi hver time – Energy Origin

Sikker energiinfrastruktur er afgørende for grøn omstilling

Forbrugerne efterspørger stadig høj forsyningssikkerhed, selvom vi digitaliserer vores energi- og forsyningsinfrastruktur.
Vi udvikler og tester nye og sikre algoritmer, der kan være med til at forbedre beskyttelsen af vandforsyning, vindmøller og andre kritiske energisystemer mod hackerangreb.

Derfor er det vigtigt at formidle gevinsten for borgerne, når der opstilles vindmøller og solcelleanlæg

visualisering af data

Lolland har fået et værktøj til at visualisere energidata

Borgermodstand bremser tit udbygningen af sol- og vindenergi, der skal indfri klimaambitionerne og gøre energiforsyningen robust over for geopolitiske spændinger. At visualisere data kan være nyttigt for kommuner eller andre i energisektoren, der arbejder med kommunal energiplanlægning. 
I samarbejde med REEL Ren Energi Lolland har vi skabt en formidlingsplatform, der viser, hvordan energisystemet hænger sammen, og hvad borgerne får ud af den grønne omstilling. 

Platformen trækker både på aktuelle og historiske data og viser, hvor meget strøm øen producerer og forbruger. Betragteren kan skabe forskellige scenarier ved at skrue op og ned for solceller, vindmøller, stenlagre, power-to-X, varmeforbrug og transport. 

Datavisualisering har stor værdi, fortæller Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen. Han er også formand for REEL, som er et partnerskab for grøn handling mellem Lolland Kommune, European Energy A/S, Andel Energi og Gate 21. 

Visualiseringen tydeliggør, at der skabes masser af vedvarende energi, og at der er potentiale for at producere langt mere strøm end det eksisterende elnet kan transportere væk fra øen, understreger han. 

Test demoen her!

Dataspaces

Kan vi dele data, så vi sikrer sektorkobling og fleksibilitet? 

Hvordan skaber vi en effektiv og sikker deling og anvendelse af forsyningsdata i energi- og forsyningssektoren? Hvordan kan vi bedst udnytte infrastrukturen og skabe værdi på tværs af el-, varme-, vand- og gasforbrug?  
 
EU’s svar er ”Data Spaces” – en ny og alternativ datadelingsinfrastruktur. Fælles regler, standarder og teknologi skal sørge for, at decentrale data kan deles sikkert på tværs af lande, sektorer og organisationer. 
 
Få en grundig introduktion til data spaces i vores rapport.

Se hvad GEO fik ud af samarbejdet, og hvordan du kan bruge os til at løse lignende udfordringer.

et fremtidssikret system

Fremtidssikret udgave af GeoAtlas Study giver mulighed for at arbejde med klima- og energikriserne

De globale problemstillinger inden for klima- og energikrise har brug for flere forskere og handlekraftige problemløsere. Derfor skal også unges interesse inden for naturvidenskab, og herunder geoscience fagene, vækkes. Geo så, at de ved at bringe deres professionelle værktøj i spil og udvikle en undervisningsplatform til de danske ungdoms- og gymnasieuddannelser, kunne hjælpe til at gøre naturgeografi-faget mere levende og spændende for den enkelte elev. 

Foruden nem adgang til data er teknologivalget moderne og suppleret med yderligere information og funktionalitet.

  • Når vi nu har adgang til så mange offentlige kilder med data om alle mulige samfunds- og infrastrukturforhold, er det oplagt at koble disse data med digital viden om undergrunden. Håbet er, at der uddannes flere med unik fagkompetence, som kan hjælpe med at accelerere den grønne omstilling, siger Mads Robenhagen Mølgaard, Afdelingsleder, Geo.
  • Det gode ved at arbejde med Alexandra er, at vi får en fremtidssikret løsning, PL ved GEO, Caroline Frank Nielsen. 

rapport Klimatøver

Tøver jeres virksomhed når det kommer til klimaet og den grønne omstilling?

inspiration

Lad jer inspirere at andres succeser

Hvad er muligt? Og hvordan kan teknologi hjælpe lige præcis jeres forretning?

Ofte er grundproblematikken enslydende, og derfor kan vi ved hjælp af standardkomponenter tilpasse den digitale løsning til lige netop jeres situation, ambitioner og budget.

Her finder du et udsnit af vores kundereferencer, som har haft vidt forskellige udgangspunkter. Fællesnævneren er, at de havde en ønske om vækst, effektivisering og at sikre en bæredygtig forretning.

Formular indsendt!