Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Rådgivning og udvikling

Sammen finder vi en løsning

Som Godkendt Teknologisk Service-institut er vi sat i verden for at hjælpe jer med at træffe de bedste teknologivalg. Og for at udvikle løsninger til jer, hvis det, I har brug for, ikke findes endnu. 
Rådgivning
Udvikling

Fra små ekspert-tjek til store udviklingsprojekter. Og alt midt imellem.

Hos os kan I få alt fra tests og rådgivning til digitalisering af komplekse processer og udvikling af nye produkter.

Brug os fleksibelt efter behov

Check it - I udvikler – vi kvalitetstjekker
0%
Mix it - Vi udvikler med jer efter behov
0%
Fix it - Vi udvikler hele løsningen til jer
0%

Få et godt råd

Sådan udvikler vi løsninger

Leverance: I får et differentieret overblik over jeres udfordringer, og vi hjælper jer med at estimere, hvor stor en effekt og hvor ressourcekrævende de enkelte tiltag vil være. Sådan sikrer vi, at I ved, hvilke problemer I vil få allermest ud af at løse, og som I derfor bør prioritere og undersøge nærmere.

rådgivning

Ekspert-tjek

I ved, I skal digitalisere, men I er usikre på, hvor det giver mest mening at sætte ind – er det i produktionen eller administrationen? Er det sikkerhed eller automatisering, I ville få mest ud af at gøre noget ved? Hvad skal I prioritere? Hvis I står foran et nyt digitaliseringsprojekt, anbefaler vi et ekspert-tjek. Det er gratis, tager 30 minutter og foregår på et videomøde.

I kan bruge et ekspert-tjek til at:

 • Opdage blinde vinkler og identificere, hvor I har digitaliseringsbehov

 • Afdække, hvor der er størst udbytte ved at digitalisere

 • Finde ud af, hvor der er størst risiko ved at undlade at digitalisere

 • Fastslå, hvilke digitaliseringsindsatser er mest ressourcetunge, både ift. arbejdstimer og investering

 • Få afklaret, hvilke områder I bør prioritere og undersøge nærmere

Leverance: Vi leverer præcis det, I har brug for til at træffe kvalificerede beslutninger om digitalisering ud fra et forretningsperspektiv – se ovenfor. Vores uvildige rådgivning gør jer I stand til at vælge de rigtige løsninger eller leverandører, der bringer jer videre, både digitalt og forretningsmæssigt.

rådgivning

Forretningskvalificering

Har I brug for hjælp til at finde gængse løsninger eller leverandører, der kan skræddersy til jeres behov? Eller afdække, om I selv skal udvikle noget? Vores eksperter kan hjælpe jer med at afveje make-or-buy og sætte tal på de forskellige løsninger – både omkostninger og hvornår investeringen har tjent sig ind.

I kan bruge vores forretningskvalificering til at:

  • Finde ud af, hvilke løsninger og/eller leverandører der er på markedet

  • Få en tjekliste eller specifications guideline, der kan hjælpe jer med at vælge den rigtige løsning eller leverandør

  • Afveje, om det bedst kan betale sig at købe en gængs løsning, udvikle noget selv eller få ekstern hjælp til at udvikle en løsning

  • Afdække business casen bag hver eneste digitaliseringsindsats for at gøre det lettere at prioritere og planlægge

Leverance: En rapport, der beskriver, om og hvordan en løsning bedst kan udvikles, herunder f.eks. egenskaber, funktionaliteter, platforme, omkostninger, succeskriterier og tidsplaner. Den kan I bruge som køreplan, uanset om I vælger at udvikle selv eller gå videre med os eller en anden leverandør.

Udvikling

Discovery

I den første fase af et udviklingsprojekt afklarer vi sammen, hvilken type løsning der er behov for, og fastlægger omfanget af projektet. Det gør vi for at mindske jeres risiko for at investere i at udvikle teknologi, der ikke helt kan indfri jeres forventninger eller ikke kan betale sig. Vi begynder altid med en workshop med jer og relevante medarbejdere.

I kan bruge et Discovery-forløb til at:

 • Afprøve mulige teknologier eller platforme og anvendeligheden i forhold til jeres idé

 • Afdække og kvalificere forskellige brugssituationer og brugere

 • Undersøge relevansen af et datasæt i forbindelse med en mulig AI-løsning (kunstig intelligens)

 • Afprøve forskellige algoritmiske metoder og kombinationer af disse

 • Afklare teknologisk retning for et eventuelt videre forløb.

Leverance: En afklaring, der så billigt og hurtigt som muligt beviser, at jeres koncept kan gennemføres og hvordan. Den software, der indgår i testen, er ikke  færdigudviklet, men den er lavet sådan, at den kan bevise, om løsningen er teknisk realisérbar og økonomisk rentabel.

Udvikling

Proof of Concept

I udviklingsprojektets anden fase afprøver vi forskellige brugsscenarier og algoritmiske løsningsrum for at sikre, at ideen kan implementeres og giver den forventede værdi. Et Proof of Concept er en solid test af, om jeres idé fungerer efter hensigten, både i forhold til teknologi, brugere og det forretningsmæssige.

I kan bruge et Proof of Concept til at:

 • Validere jeres idé på en omkostnings- og tidseffektiv måde

 • Få vist idéens potentiale, og at den teknisk kan lade sig gøre

 • Teste mulige løsninger og scenarier

 • Overbevise interessenter eller beslutningstagere om at investere i ideen

 • Afklare forestående risici eller tekniske udfordringer

 • Få et solidt grundlag for hurtigt at kunne tage stilling til et større investerings-/udviklingsforløb.

Leverance: En prototype kan som udgangspunkt ikke udføre en funktion men illustrerer den i en sådan grad, at det giver fuld forståelse for funktionen og ideen bagved. Den software, der indgår i en prototype, er ikke færdigmodnet og er typisk selvstændig, dvs. afkoblet fra jeres andre systemer.

Udvikling

Prototype

En prototype er en proces eller et produkt under udvikling, der kan demonstrere en funktionalitet eller et design. Den viser jer, hvad I kan få, hvis jeres idé bliver udviklet. En prototype kan være en ”mock-up”, en model eller en simulering af processen, produktet, designet eller serviceydelsen, altså en form for ”kladde”.

I kan bruge en prototype til at:

 • Visualisere funktionalitet og design

 • Validere og teste forskellige brugerflows/scenarier

 • Få tidlig feedback på projektet, produktet eller processen

 • Præsentere et nyt produkt for potentielle kunder for at validere, om der er et marked for løsningen

 • Præsentere en ny proces for medarbejdere for at skabe ejerskab og få deres input

 • Tiltrække og overbevise potentielle investorer.

Leverance: En driftssikker første version med et minimum af egenskaber. En MVP bliver anvendt og testet af de rigtige brugere i den rigtige kontekst og er typisk koblet til jeres øvrige systemer. På basis af jeres egne erfaringer og tilbagemeldinger fra brugerne kan den endelige version udvikles – se CVP.

Udvikling

Minimum Viable Product (MVP)

Vi udvikler en brugbar løsning udelukkende med de features, I ikke kan undvære. MVP’en er lavet for et minimum af ressourcer men kan anvendes og skabe værdi for brugerne og jer, så I kan indsamle feedback i form af validerede data. Normalt sættes den i pilotdrift med udvalgte medarbejdere eller kunder.

I kan bruge en MVP til at:

 • Vise en løsning, der kan overbevise jeres målgruppe, f.eks. investorer, bestyrelse, nøglekunder eller nøglemedarbejdere

 • Få forbedringsforslag fra brugerne, så jeres løsning bliver en succes

 • Komme hurtigt i gang med at rulle løsningen ud

 • Sikre, at løsningen passer til brugernes behov

 • Optimere tid, økonomi og andre ressourcer til udviklingen af den færdige løsning.

Leverance: CVP’en er den færdige løsning med alle features.

Udvikling

Commercially Viable Product (CVP)

I den sidste udviklingsfase er der typisk fokus på brugerfeedback, skalérbarhed, sikkerhed, m.m. Vi foretager forskellige tests for at sikre, at løsningen kan sættes i produktion, anvendes og vedligeholdes på den bedst mulige måde, og at den leverer den ønskede forretningsmæssige værdi for jer. 

kontakt os

I tvivl om hvordan du kommer videre?

Har du spørgsmål til processen – eller vil du have en nede-på-jorden forklaring på nogle IT-begreber eller processer, er du velkommen til at kontakte Jesper.

Jesper Rosleff

Business Development Manager

Formular indsendt!