Adgang til banebrydende teknologier før konkurrenterne

Vi tester den nyeste teknologi før andre konsulenter, fordi vores specialister bruger halvdelen af deres tid på R&D-aktiviteter i samarbejde med de skarpeste hjerner fra it-forskningsmiljøerne.

 

Det betyder, at jeres it-projekt kommer på forkant med udviklingen. Samtidig sparer I udviklingstimer, fordi vi allerede har testet og udviklet de nyeste teknologier.

 

På den måde skaber vi fremtidssikre løsninger og en god forretning for jer.

Anvendt forskning siden 1999 sikrer innovation og sikkerhed

I forskningssamarbejder med organisationer starter vi med at undersøge om vores kunders idé er teknologisk ladsiggørlig. Efter Proof-of-Concept og prototype hjælper vi ofte kunden videre med den endelige udrultning  i form af Minimum og Commercially Viable Products.

 

Vores specialister arbejder tæt sammen med verdensklasse it-forskningsmiljøer i Tel Aviv, Zürich og samtlige danske universiteter. Det gør os i stand til tilføre jeres it-projekt mangeårig erfaring, koder og

komponenter.

 
 

Stærke partnerskaber med forskere

Vi har tæt samarbejde med alle landets otte universiteter og er herudover partner i det nationale digitale forskningscenter DIREC.

DIREC er et unikt samarbejde mellem de datalogiske institutter ved alle danske universiteter og Alexandra Instituttet.

Aktiv i det danske innovationssystem

Vi er en aktiv del af de danske innovationsklynger og samarbejder med: Clean, Copenhagen Fintech, We build Denmark, Energy Cluster Denmark, Lifestyle & Design Cluster, Danish Sound Cluster, MADE – Manufacturing Academy of Denmark, Vision Denmark, VISION DENMARK, CenSec, MARLOG, Odense Robotics, DigitalLead, Food & Bio Cluster Denmark, Danish Life Science Cluster.

 

Vi er et af Danmarks syv Godkendte Teknologiske Service-institutter og har et stærkt partnerskab på tværs af alle institutterne og i EU. Erhvervshusene er tæt knyttet til GTS-systemet gennem Innovation Officers, der er delvist finansieret af Innovationsfonden.

Havde Alexandra Instituttet ikke været indblandet, havde det ikke været en succes. Instituttet er det tandhjul, som passer ind mellem universiteter og virksomheder. Uden det kan der være en lille kløft imellem, for tempoet er helt forskelligt på universiteter og i erhvervslivet, og vi taler ikke altid samme sprog.

Alexander Larsen
Udviklingsingeniør, Grundfos

Træk på vores teknologiske kapaciteter

  • AI & Data Analytics
  • Cybersecurity
  • Digital Infrastructure
  • Human Insights & Business
  • Interaction Design
  • Visual Computing 

vores samarbejde kan måske finansieres

Vi har massiv erfaring med at udarbejde ansøgninger til fonde og søge offentlige forskningsmidler til F&U-projekter og aktiverer gerne vores netværk.

Finansiering

Vi samarbejder aktivt med offentlige og private fonde, når vi iværksætter nye og styrker igangværende forsknings- og innovationsprojekter. Disse finansieres bl.a. af Innovationsfonden, EU-Horizon Europe og Digital Europe, smv:digital, Industriens Fond, Novo Nordisk Fonden m.fl. 

Vi Fremmer udrulningen af ny teknologi med tre indsatser

Vi har taget initiativ til tre forsknings- og innovationsindsatser. Formålet er at understøtte vækst og beskæftigelse gennem flere innovative og mere konkurrencedygtige danske virksomheder. 


Vi arbejder på at få teknologien til at møde samfundets og erhvervslivets udfordringer og behov i samarbejde med andre GTS-institutter og understøttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

1. Digital sikkerhed, tillid og dataetik

2. Digitale teknologier til datadrevet Bæredygtig vækst

3. digital sundhed og velfærd

fremtidens teknologier

1. Digital sikkerhed, tillid og dataetik

Mange virksomheder efterspørger redskaber, standarder og benchmarks for at kunne sætte moderne løsninger og nye produkter i drift eksempelvis inden for kunstig intelligens.

 

Indsatsen bidrager til, at Danmark kommer i front som teknologileverandør med digitale løsninger baseret på cybersikkerhed, tillid og dataetik.

 

Vi udarbejder metoder og værktøjer, der skaber de bedste rammer for at udvikle gennemsigtig og cybersikker teknologi med udgangspunkt i en tværfaglig tilgang med øje for organisation og markedsbehov.

fremtidens teknologier

2. Digitale teknologier til datadrevet bæredygtig vækst

Ambitionen for dette indsatsområde er at etablere en digital test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU) til hurtig udvikling og afprøvning af datadrevne services, som vil kunne give virksomhederne et forspring i forhold til at afprøve og udvikle nye idéer.

 

TDUen baserer sig på velafprøvede metoder til både agil udvikling og bæredygtig innovation, som skal tilbydes til virksomheder og rådgivere. Der udvikles en række nye, state-of-the-art teknologiske platforme og værktøjer, som kan accelerere anvendelsen af data hos virksomhederne, og som kan anvendes til nye produkter, forretningsmodeller og bæredygtig vækst på tværs af brancher og domæner.

 

Visionen er at bringe danske virksomheder blandt eliten inden for anvendelse af data og digitale teknologier til bæredygtig vækst og understøtte dette gennem velafprøvet teknologi, metode og operationel viden i den digitale test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet.

fremtidens teknologier

3. Accelerering af bæredygtig, digital sundhed og velfærd i Danmark

Danmark er frontløber inden for sundhed og velfærd. En fortsat førerposition kræver, at vi formår at udvikle og levere avanceret teknologi til sundheds- og velfærdssektorerne, og at vi bliver bedre til at udnytte mulighederne i vores sundhedsdata, som er nogle af de bedste i verden.

 

Gennem øget fokus på anvendelse og generering af sundhedsdata, databeskyttelse, fælles komponenter, standarder og agile processer er målet at udvikle de digitale teknologier og det økosystem, der gør det nemmere for danske virksomheder og offentlige aktører at udvikle, afsætte og implementere digitale sundheds- og velfærdsløsninger.

 

Visionen for indsatsen er at gøre vejen fra ide til produkter i brug kortere samt at hjælpe flere danske virksomheder med at komme ind på markedet for sundheds- og velfærds-it.

Vores opgave er at give jer adgang til den nyeste viden og teknologi, så I kan skabe fremtidssikre løsninger og god forretning

Kontakt

 

Som CSO leder Martin Møller vores forsknings- og innovationsindsats.

Du kan skrive til ham eller ringe på +45 22 15 77 99.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!