forskningssamarbejde

Få adgang til banebrydende forskning i nye teknologier før konkurrenterne: Deltag i et forskningsprojekt.

Vores samarbejde med jer tager altid udgangspunkt i relevante problemstillinger, som I oplever nu,  eller som I forventer er på vej. Det primære mål med vores F&I-projekter er at udvikle nye teknologiske services og bringe forskningsbaseret viden i anvendelse. Derfor indgår virksomhedssamarbejde med forskningsmiljøerne som et centralt element i de fleste projekter.  

Et F&I-projekt kan være interessant for jer, hvis I ønsker at :

01

afdække og kvalificere fremtidige behov og udfordringer hos en målgruppe.

02

afprøve teknologier og udvikle prototyper.

03

præsentere arbejde, der kan sprede viden til en større kreds af virksomheder.

Stærke partnerskaber med forskere

Vores specialister arbejder tæt sammen med verdensklasse it-forskningsmiljøer internationalt og samtlige danske universiteter. Det gør os i stand til tilføre jeres it-projekt mangeårig erfaring, koder og komponenter. 

Vi har tæt samarbejde med alle landets otte universiteter og er herudover partner i det nationale digitale forskningscenter DIREC.   

DIREC er et unikt samarbejde mellem de datalogiske institutter ved alle danske universiteter og Alexandra Instituttet. 

Vi er en aktiv del af de danske innovationsklynger og samarbejder med: Clean, Copenhagen Fintech, We build Denmark, Energy Cluster Denmark, Lifestyle & Design Cluster, Danish Sound Cluster, MADE – Manufacturing Academy of Denmark, Vision Denmark, VISION DENMARK, CenSec, MARLOG, Odense Robotics, DigitalLead, Food & Bio Cluster Denmark, Danish Life Science Cluster. 


Vi er et af Danmarks syv Godkendte Teknologiske Service-institutter og har et stærkt partnerskab på tværs af alle institutterne og i EU. Erhvervshusene er tæt knyttet til GTS-systemet gennem Innovation Officers, der er delvist finansieret af Innovationsfonden.

Aktiv i det danske innovationssystem

Havde Alexandra Instituttet ikke været indblandet, havde det ikke været en succes. Instituttet er det tandhjul, som passer ind mellem universiteter og virksomheder. Uden det kan der være en lille kløft imellem, for tempoet er helt forskelligt på universiteter og i erhvervslivet, og vi taler ikke altid samme sprog.

Alexander Larsen

Udviklingsingeniør
Grundfos

Træk på vores teknologiske kapaciteter

  • AI & Data Analytics
  • Cybersecurity
  • Digital Infrastructure
  • Human Insights & Business
  • Interaction Design
  • Visual Computing 

finansiering

Vores samarbejde kan måske finansieres

Vi har massiv erfaring med at udarbejde ansøgninger til fonde og søge offentlige forskningsmidler til F&U-projekter og aktiverer gerne vores netværk.

Vi samarbejder aktivt med offentlige og private fonde, når vi iværksætter nye og styrker igangværende forsknings- og innovationsprojekter. Disse finansieres bl.a. af Innovationsfonden, EU-Horizon Europe og Digital Europe, smv:digital, Industriens Fond, Novo Nordisk Fonden m.fl. 

fremtidens teknologier

Vi fremmer udrulningen af ny teknologi med tre indsatser

Formålet er at understøtte vækst og beskæftigelse gennem flere innovative og mere konkurrencedygtige danske virksomheder. 

 

Vi arbejder på at få teknologien til at møde samfundets og erhvervslivets udfordringer og behov i samarbejde med andre GTS-institutter og understøttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Digital sikkerhed, tillid og dataetik

Digitale teknologier til datadrevet bæredygtig vækst

Digital sundhed og velfærd

Vi udarbejder metoder og værktøjer, der skaber de bedste rammer for at udvikle gennemsigtig og cybersikker teknologi med udgangspunkt i en tværfaglig tilgang med øje for organisation og markedsbehov.

fremtidens teknologier

Digital sikkerhed, tillid og dataetik

Mange virksomheder efterspørger redskaber, standarder og benchmarks for at kunne sætte moderne løsninger og nye produkter i drift eksempelvis inden for kunstig intelligens.

Indsatsen bidrager til, at Danmark kommer i front som teknologileverandør med digitale løsninger baseret på cybersikkerhed, tillid og dataetik.

Visionen er at bringe danske virksomheder blandt eliten inden for anvendelse af data og digitale teknologier til bæredygtig vækst og understøtte dette gennem velafprøvet teknologi, metode og operationel viden i den digitale test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet.

fremtidens teknologier

Digitale teknologier til datadrevet bæredygtig vækst

Ambitionen for dette indsatsområde er at etablere en digital test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU) til hurtig udvikling og afprøvning af datadrevne services, som kan give virksomhederne et forspring i forhold til at afprøve og udvikle nye idéer.

TDUen baserer sig på velafprøvede metoder til både agil udvikling og bæredygtig innovation, som skal tilbydes til virksomheder og rådgivere. Der udvikles en række nye, state-of-the-art teknologiske platforme og værktøjer, som kan accelerere anvendelsen af data hos virksomhederne, og som kan anvendes til nye produkter, forretningsmodeller og bæredygtig vækst på tværs af brancher og domæner.

Visionen for indsatsen er at gøre vejen fra ide til produkter i brug kortere samt at hjælpe flere danske virksomheder med at komme ind på markedet for sundheds- og velfærds-it.

fremtidens teknologier

Accelerering af bæredygtig, digital sundhed og velfærd i Danmark

Danmark er frontløber inden for sundhed og velfærd. En fortsat førerposition kræver, at vi formår at udvikle og levere avanceret teknologi til sundheds- og velfærdssektorerne, og at vi bliver bedre til at udnytte mulighederne i vores sundhedsdata, som er nogle af de bedste i verden.


Gennem øget fokus på anvendelse og generering af sundhedsdata, databeskyttelse, fælles komponenter, standarder og agile processer er målet at udvikle de digitale teknologier og det økosystem, der gør det nemmere for danske virksomheder og offentlige aktører at udvikle, afsætte og implementere digitale sundheds- og velfærdsløsninger.

Vores opgave er at give jer adgang til den nyeste viden og teknologi, så I kan skabe fremtidssikre løsninger og en god forretning

Kontakt os

Hør os om mulighederne for et forskningssamarbejde

 

Som CSO leder Martin Møller vores forsknings- og innovationsindsats.

Du kan skrive til ham eller ringe på +45 22 15 77 99.

Formular indsendt!