Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

forskningssamarbejde

Lad os få viden i anvendelse sammen

Som Danmarks eneste Godkendte Teknologiske Service-institut specialiseret i IT og digitalisering har vi den fornødne faglige tyngde til et kvalificeret samarbejde med de dygtigste it-forskningsfaglige miljøer i Danmark og til at sikre vidensoverførsel og innovation til samfundet og erhvervslivet.

Mange af vores medarbejdere har en ph.d.-grad og årelang erfaring inden for bestemte brancher. Med os som partnere kommer jeres forskning ud over rampen og i anvendelse, idet vi har en stor snitflade og samarbejde med mange danske virksomheder og organisationer.

Tæt samarbejde med forskere

Vi samarbejder med internationale forskere og har et tæt, mangeårigt parløb med alle Danmarks otte universiteter, bl.a. fordi vi er partner i DIRECDigital Research Centre Denmark.  

DIREC er et unikt samarbejde mellem de datalogiske institutter ved samtlige danske universiteter og Alexandra Instituttet, hvor vi er vært for centeret.

Vi er en aktiv del af det danske innovationssystem og ud over universiteterne har tæt samarbejde med innovationsklyngerne: Clean, Copenhagen Fintech, We build Denmark, Energy Cluster Denmark, Lifestyle & Design Cluster, Danish Sound Cluster, MADE – Manufacturing Academy of Denmark, Vision Denmark, VISION DENMARK, CenSec, MARLOG, Odense Robotics, DigitalLead, Food & Bio Cluster Denmark, Danish Life Science Cluster. 

Vi er et af Danmarks syv Godkendte Teknologiske Service-institutter og har et stærkt partnerskab på tværs af alle institutterne og i EU. Erhvervshusene er tæt knyttet til GTS-systemet gennem Innovation Officers, der er delvist finansieret af Innovationsfonden.

Aktiv i det danske innovationssystem

finansiering

Vores samarbejde kan måske finansieres

Vi har massiv erfaring med at udarbejde ansøgninger til fonde og søge offentlige forskningsmidler til F&U-projekter og aktiverer gerne vores netværk.

Vi samarbejder aktivt med offentlige og private fonde, når vi iværksætter nye og styrker igangværende forsknings- og innovationsprojekter. Disse finansieres bl.a. af Innovationsfonden, EU-Horizon Europe og Digital Europe, smv:digital, Industriens Fond, Novo Nordisk Fonden m.fl. 

fremtidens teknologier

Vi samarbejder aktivt med offentlige og private fonde

Vi iværksætter nye forsknings- og innovationsprojekter og styrker vores resultatkontrakter gennem gearing med projekter finansieret af Innovationsfonden, Industriens Fond og mange andre fonde – se vores igangværende projekter nedenfor.

Kontakt os

Hør os om mulighederne for et forskningssamarbejde

Som CSO leder Martin Møller vores forsknings- og innovationsindsats.

Du kan skrive til ham på martin.moller@alexandra.dk eller ringe på +45 22 15 77 99.

Formular indsendt!