Læg byggestenene til den forretning, I skal leve af i morgen

Ønsker I at få direkte adgang til banebrydende teknologiske muligheder?

Før det rammer markedet og konkurrenten?

Vores specialister bruger en markant del af deres tid i R&D-aktiviteter og arbejder med den nyeste viden sammen med de skarpeste hjerner fra it-forskningsmiljøerne.

Vi tester derfor den nyeste teknologi tidligere end mange andre konsulenter.

Udnyt vores R&D-aktiviteter, hvis I vil:

udvikle og afprøve de nye ideer

… som I skal leve af fremadrettet.

minimere økonomisk risiko

… for jeres nye investeringer i nye teknologiske løsninger.

udnytte de nyeste teknologier

… inden de rammer jeres marked og konkurrenter.

have et roadmap

… for hvordan ny viden og prototyper kan bringes videre ud i jeres marked.

Udnyt erfaringerne fra de stærke forskningsnetværk, vi deltager i

Opnå ny viden og test jeres ideer, før de er klar til at ramme markedet. Trykprøv jeres løsning på et tidligt stadie med prototyper og proof of concepts. Herefter kan arbejdet videreføres til implementering i jeres virksomhed, hvor det modnes med vores specialister.

Involver jer i vores arrangementer eller som partner via Innovationsfonden, Industriens Fond, MADE (Manufacturing Academy of Denmark) eller deltag som case i en af vores udviklingskontrakter med Styrelsen for Forskning og Innovation. Vi har stærke samarbejdsrelationer til forskergrupper inden for vigtige datalogiske områder som: ubiquitous computing and interaction, AI, cryptography, security, software engineering, machine learning, embedded systems og algorithms.

Vi arbejder bl.a. for at skabe sikre løsninger til sundhedsområdet i HedaX-projektet.

Vi samarbejder også med Aarhus Universitet, Center for virksomhedsledelse om SmartHome-markedet.

Du finder værktøjer og viden her.

Udnyt vores position som uvildigt GTS-institut — vi bruger halvdelen af vores tid på R&D-aktiviteter. Læs om dine muligheder inden for de seks forretningsområder, som bygger på vores R&D-aktiviteter.

Det er sådan, virksomheder som Grundfos, LEGO®, Paschal og CG Jensen kommer #forandigitalt.

Havde Alexandra Instituttet ikke været indblandet, havde det ikke været en succes. Instituttet er det tandhjul, som passer ind mellem universiteter og virksomheder. Uden det kan der være en lille kløft imellem, for tempoet er helt forskelligt på universiteter og i erhvervslivet, og vi taler ikke altid samme sprog.

Alexander Larsen
Udviklingsingeniør, Grundfos

Forskning der styrker virksomheders konkurrenceevne

Vores forretningsområder bliver konstant udfordret af samarbejde med forskere og virksomheder. I kan trække på vores teknologiske kapaciteter, som bliver skærpet inden for de tre indsatser:

få Finansiering til dit projekT –
Vi kan aktivere vores netværk

Du kan altid spørge os, om der er fonde eller offentlige forskningsmidler, der kan være med til at finansiere dit projekt. Vi aktiverer gerne vores netværk og har massiv erfaring med at udarbejde ansøgninger til forsknings- og udviklingsprojekter.

Kontakt os for at få en genvej med vores erfaring og netværk

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte indgår hvert tredje år kontrakter for op til 1,2 mia. kroner med de danske GTS-institutter. Forslagene skal fremme udviklingen af nye teknologiske services til dansk erhvervsliv med fokus på at understøtte vækst og beskæftigelse gennem flere innovative og mere konkurrencedygtige danske virksomheder.

Vi har udarbejdet tre forslag til forskning i ny teknologi.

Det er dem, vi mener, vil skabe flest muligheder og mest vækst for danske virksomheder.

Ved at forstå de samfundsmæssige udfordringer, erhvervslivets behov (tech pull) og teknologiens muligheder (tech push) arbejder vi på at skabe anvendelsesorienteret teknologisk innovation.

Deltag i forskningsprojekter om

fremtidens digitale teknologier:

1. Digital sikkerhed, tillid og dataetik

2. Digitale teknologier til grøn datadrevet vækst

3. digital sundhed og velfærd

fremtidens teknologier

1. Digital sikkerhed, tillid og dataetik

Forskning i kunstig intelligens med fokus på Danmarks styrkeposition som garant for etik, sikkerhed, ansvarlighed, brugerinddragelse og kvalitet i løsninger vil ruste Danmark i kunstig intelligens-kapløbet.

I Danmark har vi tillid til hinanden, virksomheder og det offentlige. Digitalisering kan udfordre den tillid, fordi det ikke altid er gennemsigtigt, hvordan nye teknologier fungerer, og om de er sikre at anvende. Men tillid er en forudsætning for, at vi lykkes med digitalisering. 

Er det også vigtigt for jer?

Sikkerhed i den kritiske infrastruktur er en nødvendig forudsætning for mange af de fælles ydelser, vores samfund bygger på, og er dermed afgørende for borgernes appetit til yderligere digitalisering.

Christian Damsgaard Jensen, Leder af Sektion for Cybersikkerhed, DTU Compute
Læs hele kommentaren på bedreinnovation.dk

Dette er et utrolig vigtigt indsatsområde, som KMD støtter fuldt og helt op om. Tillid til AI er den vigtigste faktor i forhold til at sikre, at AI kan anvendes som beslutningsstøtte i f.eks. den offentlige sektor, og netop derfor arbejder KMD allerede aktivt med at udvikle troværdige og forklarbare AI-løsninger, da vi mener, at troværdighed og forståelse er essentielle faktorer for at opnå tillid.

Peter Christian Damm, Head of Centre for Applied AI, KMD A/S
Læs hele kommentaren på bedreinnovation.dk

fremtidens teknologier

2. Digitale teknologier til grøn datadrevet vækst

Danske virksomheder har de seneste år haft fokus på at digitalisere og opsamle data. Næste skridt er nu at udvikle nye, datadrevne services, der bruger indsamlede data til at berige produkter, arbejdsprocesser og beslutninger – herunder den grønne omstilling.

Data skal gøres tilgængelige og stilles effektivt til rådighed for den enkelte virksomhed og i flere led af værdikæden. Det kan være udvikling af infrastrukturkomponenter til dataplatforme, datamodellering med “digitale tvillinger”, nye interaktionsteknikker som AR/VR og nye datadrevne løsninger til beslutningsstøtte for industri, service, transport og offentlige myndigheder.

Er datadrevne services og digital grøn omstilling også vigtige for jeres forretning?

Dette er i mine øjne et vigtigt initiativ. Der er ingen tvivl om, at datadrevet vækst er nøglen til at sikre fremgang for mange danske virksomheder. At sikre tilgængelighed af de rette digitale teknologier er derfor af stor betydning!

Anders Thorhauge Sandholm, Product Manager, Google
Læs hele kommentaren på bedreinnovation.dk

Vi ser fra Terma et behov for at arbejde med datadreven teknologi, hvor dataen er ejet af kunderne og ikke os selv som leverandør. De mekanismer, som skal bruges for at sikre troværdighed, sikkerhed og samtidig fleksibilitet, ønsker vi gerne undersøgt. Vi taler derfor både edge computing samt edge træning og udvikling af f.eks. machine learning-modeller, som er tilpasset hos kunden selv.

Morten Dam Jørgensen, Director, Terma AI, Terma A/S
Læs hele kommentaren på bedreinnovation.dk

fremtidens teknologier

3. Accelerering af bæredygtig, digital sundhed og velfærd i Danmark

At lave ordentlig kunstig intelligens og machine learning (AI/ML) er vigtigt for samfundet, og især når kunstig intelligens bliver brugt i kritiske systemer, f.eks i sundhedsvæsenet eller i den offentlige sektor

Som GTS-institut med fokus på it og kompetencer inden for AI/ML er det vores ansvar at være frontløber på ansvarlig kunstig intelligens. Vi skal desuden sørge for, at danske virksomheder er klare til at lave ansvarlig kunstig intelligens og har de rigtige metoder.

Kontakt os for at høre om jeres muligheder for et R&D-samarbejde inden for digital sundhed.

Digital sundhed er ikke kun de store nationale databaser og Landspatientregisteret. Der ligger også data i kommunerne og hos patienterne, og disse kommer meget sjældent i brug i det større billede. Data skal i spil på en sikker og meningsfuld måde. Det vil gavne patienter, og det vil gavne samfundet. Vi skal også i gang med at rydde op i hovedløs registrering, og det kan først blive meningsfuldt, hvis vi kan se hvilke data, der skaber værdi. Det vil jeg glæde mig til.

Klaus Kirketerp-Møller, Overlæge, ph.d., Bispebjerg Hospital, Videncenter for Sårheling
Læs hele kommentaren på bedreinnovation.dk

Kunstig intelligens har potentialet til at bidrage til mere effektiv brug af sundhedssektorens ressourcer ved at forbedre arbejdsgange og sikre tidlig behandling gennem hurtigere screening/diagnostik, men kan også forbedre patientens livskvalitet ifm. sygdomme under udvikling eller kroniske sygdomme ved at understøtte selvdiagnostik eller tilbyde tilpasset information om sygdoms-/behandlingsforløbet på det rigtige tidspunkt.

Ganesh Ram, CCO, RetinaLyze System A/S

Få adgang til verdensklasse forskere

Vi kender dem — nogle af dem har vi kontorer ved siden af — og har samarbejdet med dem i mange år.

Og det er både private og offentlige virksomheder, der deltager i vores forsknings- og udviklingsprojekter.

kontakt

Vil du vide, hvordan I kan få adgang til vores R&D-aktiviteter

Mangler I en kompetent teknologisk og forskningsbaseret partner med fokus på fremtidssikre løsninger?

Tag kontakt til vores CSO Martin Møller. Du kan skrive til ham eller ringe på +45 22 15 77 99.

Som CSO sætter Martin den strategiske retning for Alexandra Instituttets forsknings- og innovationsindsats. Han kan med garanti hjælpe jer videre.

Hvert år møder vores medarbejdere hundredvis af danske og udenlandske virksomheder, der som jer står med teknologiske udfordringer.

Vores opgave er at give jer adgang til den nyeste viden og teknologi, så I kan skabe fremtidssikre løsninger og god forretning.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!