KUNDE

Favrskov, Odder og Ringkøbing-Skjern Kommuner

type

Mobil app

vi har leveret

Brugerinddragende workshops, design og app-udvikling

App skal hjælpe børn og unge til bedre trivsel 

En ny trivsels-app skal støtte elever, lærere og pædagogers arbejde med at skabe bedre trivsel og mental sundhed i hverdagen.

Over de sidste år har vi set en stigning i antallet af børn og unge som føler sig stressede, angste og nedtrykte i deres dagligdag. Vi kender alt for lidt til årsagerne til denne udvikling, men den er blevet forstærket i tiden med corona, nedlukninger og online undervisning. Der er derfor et stort behov for at finde nye veje til at understøtte trivsel og håndtere mistrivsel.

 

Vi har sammen med børn og unge udviklet en app, der skal bidrage til at forstå børn og unges trivsel i hverdagen, understøtte klassens hverdagstrivsel og hjælpe de børn, som er ved at udvikle mistrivsel.

Giver værdifuld indsigt

Denne form for monitorering af elevernes trivsel kan ifølge lærer på Vestskolen i Odder, Jens Nedergaard Bjerre, understøtte den pædagogiske praksis og bekræfte de observationer, som lærere og medarbejder gør sig. Desuden kan data danne udgangspunkt for gode dialoger med børnene om deres trivsel.

Vi er nødt til at have børnene mere på banen, hvis vi skal skabe forbedret trivsel. Og derfor skal vi tilpasse vores indsats til de værktøjer, de unge bruger, og det er mobilen

Frank kejlberg, viceskoleleder, søndervangskolen hammel

Engager din målgruppe med intuitivt design

Appen Moods er primært designet til eleverne, som kan registrere deres humør og årsagen dertil herunder f.eks. hvor meget søvn, de har fået. Derudover registrerer appen selv hvor meget børnene bevæger sig og sover. De kan oprette noter med noget, de ønsker at dele og læse og give skulderklap til andres opslag. Herudover kan de sende og modtage beskeder fra deres lærer, skrive dagbog og indsætte billeder.

 

Lærerne kan tilgå alle humørregistreringer og se årsagerne og tilgå data om, hvor længe eleverne har sovet. De kan præsentere en samlet oversigt for klassen over humørregistreringer, årsager, søvn og antal, der har lavet opslag og givet skulderklap.

Vil du høre mere om, hvad interaktionsdesign kan gøre for din forretning?

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!