KUNDE

Favrskov, Odder og Ringkøbing-Skjern Kommuner

type

Mobil app

vi har leveret

Brugerinddragende workshops, design og app-udvikling

App hjælper børn og unge til bedre trivsel 

Vi har udviklet en trivsels-app, som skal støtte elever, lærere og pædagogers arbejde med at skabe bedre trivsel og mental sundhed i hverdagen.

Klassens trivsel i hverdagen er helt central for både det enkelte barn og klassen som helhed. Over de sidste år har vi set en stigning i antallet af børn og unge som føler sig stressede, angste og nedtrykte i deres dagligdag. Vi kender alt for lidt til årsagerne til denne udvikling, men den er blevet forstærket i tiden med corona, nedlukninger og online undervisning. Der er derfor et stort behov for at finde nye veje til at understøtte trivsel og håndtere mistrivsel.

Vi har sammen med børn og unge udviklet en app, der skal bidrage til at forstå børn og unges trivsel i hverdagen, understøtte klassens hverdagstrivsel og hjælpe de børn, som er ved at udvikle mistrivsel.

Giver værdifuld indsigt

Appen er primært designet til eleverne, som kan registrere deres humør og årsagen dertil herunder f.eks. hvor meget søvn de har fået. De kan oprette noter med noget de ønsker at dele og læse og give skulderklap til andres opslag. Herudover kan de sende og modtage beskeder fra deres lærer, skrive dagbog og indsætte billeder.

Lærerne kan tilgå alle humørregistreringer og se årsagerne og tilgå data om hvor længe eleverne har sovet. De kan præsentere en samlet oversigt for klassen over humørregistreringer, årsager, søvn og antal der har lavet opslag og givet skulderklap.

 

Tidlige forudsigelser om, hvornår den enkelte elev vil få det svært, rummer store perspektiver, fordi alvorlig mistrivsel i skoleårene kan have alvorlige skadevirkninger langt hen i livet.

Frank kejlberg, viceskoleleder, søndervangsskolen hammel

Engager din målgruppe med intuitivt design

Appen er primært designet til eleverne, som kan registrere deres humør og årsagen dertil herunder f.eks. hvor meget søvn, de har fået. De kan oprette noter med noget, de ønsker at dele og læse og give skulderklap til andres opslag. Herudover kan de sende og modtage beskeder fra deres lærer, skrive dagbog og indsætte billeder.

Lærerne kan tilgå alle humørregistreringer og se årsagerne og tilgå data om, hvor længe eleverne har sovet. De kan præsentere en samlet oversigt for klassen over humørregistreringer, årsager, søvn og antal, der har lavet opslag og givet skulderklap.

Vil du høre mere om, hvad interaktionsdesign kan gøre for din forretning?

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!