Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

KUNDE

Aarhus Universitet

type

Mobil app

vi har leveret

Koncept- og idéudvikling, app-design, indholdsproduktion, udvikling og drift

App hjælper forskere med at forstå Coronapandemien

Appen CoronaViden skal hjælpe forskere fra Aarhus Universitet og praktiserende læger med at følge udviklingen, så erfaringer kan hjælpe fremtidige smittede bedst muligt

Via appen kan borgere dele aktivitetsdata fra deres smartphone, smartwatch eller fitnessarmbånd og fortælle om deres eventuelle sygdomsforløb.

Alle kan deltage – både raske, syge og tidligere smittede. I appen kan brugerne samtidigt få et overblik over udviklingen i deres eget forløb og se, hvordan det ser ud sammenlignet med alle de andre, som deltager i undersøgelsen.

Forskerne vil anvende appen til at indsamle og analysere aktivitetsdata og sygdomsforløb og sammenligne borgere, som de ved har været smittede eller syge med borgere, som ikke har været det. Da det tyder på, at en stor del af de smittede ikke har haft symptomer – og at smittede ofte smitter mest, før de får symptomer – er de meget interesserede i, at så mange danskere som muligt deltager i undersøgelsen.

 

Indsigt i sygdomsforløb

Ved at analysere aktivitetsdata fra smartphones, smartwatches samt fitnessarmbånd og kombinere dem med  spørgsmål om den enkeltes sygdomsforløb, er formålet at skabe ny viden om smittens udvikling og påvirkning af den smittede og dennes familie og livskvalitet. Målet er at undersøge forskelle i sygdomsforløb, skjulte tegn på smitte, symptomer samt hvilke senfølger, tidligere smittede fortsat kæmper med.

“Det var, som om min vejrtrækning bare ville slå fra. Jeg turde simpelthen ikke falde i søvn. Både lugte- og smagssans var helt væk. Jeg ville gerne have kunnet følge et beskrevet sygdomsforløb, så jeg vidste, at nu går det den rigtige vej.”

Bodil, tidligere smittet med Corona virus

En intuitiv brugergrænseflade

Få borgerne til at dele vigtige data

Borgerne kan hente appen i App Store og Google Play. Her kan de dele deres historiske data fra før coronakrisen (f.eks. antal skridt, gå- og løbedistance, puls, søvn, vægt, BMI, energiforbrænding) og besvare et spørgeskema.

Analyserne kan f.eks. hjælpe med:

  • at forstå nedlukningens betydning for borgernes aktivitetsmønstre, herunder mulige konsekvenser for generel sundhed
  • at forstå smittespredning i og uden for husstanden
  • at undersøge sammenhænge mellem ændringer i aktivitetsdata og lette symptomer i inkubationsperioden for smitten.

Viden fra appen skal støtte dialogen mellem familier og deres praktiserende læger og samtidig bidrage til fremtidige strategier for at bekæmpe spredning af virus.

COronaVIDen-appen er en løsning, som modsat andre Corona-apps binder lokation, mennesker og aktiviteter sammen for bedre at forstå heterogeniteten i den indflydelse, som COVID-19 har haft på vores hverdag. Dette står i modsætning til andre apps, som primært er udviklet til at overvåge smittespredning.

Vil I høre mere om, hvad interaktionsdesign kan gøre for jer?

Formular indsendt!