Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

KUNDE

Helsingborg Kommune

type

Fysisk installation

vi har leveret

Idégenerering, konceptudvikling, interaktionsdesign, fysisk design og produktion, software

Installation tiltrækker og engagerer på intuitiv måde

Helsingborg Kommune ønskede en installation, der kunne skabe en kobling mellem to byer.

Vi har udviklet en installation, der pirrer menneskers nysgerrighed og overrasker – når de mindst venter det. The Door består af to døre, der fungerer  som et vindue mellem to geografiske lokationer. Når begge døre er åbne, streames live video mellem dørene, og det er dermed muligt for personer på forskellige geografiske lokaliteter at opleve hinanden.

Et virtuelt røgslør dækker umiddelbart begge billeder, og dermed bliver brugerne nødt til at vifte røgen væk med forskellige bevægelser for at kunne se ind i den anden verden. Når kun den ene dør er åben, afspilles der bankelyde på den anden dør for at tiltrække opmærksomhed,

Pirrer nysgerrigheden og skaber liv

Mennesker er nysgerrige væsener af natur. Vi vil gerne underholdes og tiltrækkes af installationer, vi kan interagere med. Her leges der både med lys og lyd og oplevelsesøkonomi.

Det er sjovt at se reaktionerne, når borgerne fra den ældre generation kigger ind i en ny generations hverdag og modsat. Vi håber meget på, at dette kun er starten på The Door’s mange rejser i denne by, men også i resten af verden.

Det var hele tanken med installationen – at få mennesker til at mødes på tværs af grænser.

Josette Dahlin, Landskabsarkitekt i Helsingborg Kommune

Skab liv i byrummet

Et trækplaster i midtbyen

Med interaktionsdesign kan I engagere jeres brugere og skabe adfærdsændringer, formidle jeres fortælling og gøre det brugervenligt at arbejde med jeres data.

Vækker nysgerrigheden

Mennesker er nysgerrige væsener af natur. Vi vil gerne underholdes og tiltrækkes af installationer, vi kan interagere med.

Et trækplaster i midtbyen

Vi kan også hjælpe jer med at udvikle en interaktiv løsning, der skaber liv i byrummet.

Formidling for fun

Interagerer man med noget fysisk, er sandsynligheden for at erhverve og lagre sig ny viden langt større.

Vil I høre mere om, hvad interaktionsdesign kan gøre for jer?

Formular indsendt!