Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Ren Energi Lolland

Innovativ formidlingsplatform viser potentialet i grøn omstilling

Ren Energi Lolland har fået skabt en avanceret interaktiv formidlingsplatform, der illustrerer den nuværende energiproduktion og konsekvenserne af forskellige udviklingsscenarier.
Ren Energi Lolland (REEL) er et partnerskab for grøn handling mellem Lolland Kommune, European Energy, Andel og Gate 21. REEL har fokus på vedvarende energi og formidling om Lollands potentialer som innovativ energiø.

udfordringen

Afgørende at kunne formidle gevinsten ved en grønnere infrastruktur

For at opnå vores klimamål og gøre vores energiforsyning mere robust over for geopolitiske spændinger er det akut nødvendigt at udvide produktionen af sol- og vindenergi. Desværre bliver denne udvikling ofte forsinket af flaskehalse i elnettet eller lokal borgermodstand. Derfor er det afgørende at kunne formidle behovet for en grønnere infrastruktur og de mange fordele, det kan give lokalområdet ved at give plads til opstilling af vindmøller eller solcelleparker.

Resultatet

Stor værdi at kunne visualisere data

Borgmester Holger Schou Rasmussen, formand for Ren Energi Lolland, påpeger platformens værdi for Lolland:

“Formålet med formidlingsplatformen er at forklare borgere samt eksisterende og potentielle virksomheder, hvordan energisystemet fungerer på Lolland og skabe forståelse for, hvorfor det er vigtigt at have vindmøller i vores nærområde. De geopolitiske spændinger som følge af krigen i Ukraine har skærpet opmærksomheden på vores energiforsyning hos både politikere, borgere og virksomheder. Vi ønsker at bidrage til denne bevidsthed med denne formidlingsplatform.”

Platformen er udviklet i samarbejde med Alexandra Instituttets eksperter i datavisualisering og giver mulighed for at se aktuelle og historiske data samt eksperimentere med forskellige energiscenarier.

adgang til grøn strøm

Kan tiltrække virksomheder

På Lolland produceres der otte gange mere strøm fra vindmøller og solceller, end der bruges lokalt. Dette skaber potentiale for energikrævende virksomheder til at etablere sig på Lolland og få adgang til lokalt produceret grøn strøm. 

Det resulterer i en grønnere profil for virksomhederne, stimulerer lokal vækst og jobskabelse samt reducerer behovet for langdistancestransport af strøm.

Denne datavisualiseringsplatform har stor værdi for Lolland. Visualiseringen tydeliggør, at Lolland er en grøn kommune med masser af vedvarende energi. Dog er der perioder med potentiale for at producere langt mere strøm, end der kan transporteres væk fra øen i det eksisterende elnet.

Derfor udgør det en central del af kommunens erhvervspolitik at tiltrække virksomheder, som ønsker at bruge grøn energi.

Borgmester, Lolland Kommune
og Formand for Ren Energi Lolland​

Holger Rasmussen

Bliv inspireret af vores andre kunder

Sådan har andre brugt visualisering af komplekse datamængder til formidling.

Formular indsendt!