Københavns Kommune

Bud på design af affaldsspande i Københavns Kommune

C.F. Møller A/S har med Alexandra Instituttet leveret designet af en ny løsning, hvor man kan sortere husholdningsaffald i byrummet.
Københavns Kommune er ansvarlig for drift og udvikling af byen til gavn for borgere og erhvervsliv. Kommunen har et ambitiøst mål om at blive grønnere og mere bæredygtig.

Vejen mod mere genanvendelse

Intelligente affaldsbeholdere skal give borgerne bæredygtige vaner

Københavns Kommune har sat et mål om, at op til 70% af kommunens husholdningsaffald skal indsamles til genanvendelse i 2024.

Som et led i denne plan har kommunen udskrevet en konkurrence om design af nye, intelligente affaldsbeholdere, der skal opsættes på 750 sorteringspunkter i byen. De skal være med til at gøre det lettere for borgerne at kildesortere deres affald.

Beholderne skal både være funktionelle og kunne indgå som et æstetisk element i byrummet. De skal desuden være forberedt for IoT-teknologier, der understøtter optimal affaldsindsamling, drift og vedligehold, og den nyeste viden om brugerbehov og -adfærd skal være indtænkt i løsningen.

Designkonkurrencen blev vundet af C.F. Møller A/S og Alexandra Instituttet.

Udstillingsvindue for bæredygtighed

I front som
en smart by

Med København Kommunes etablering af 750 affaldsstationer rundt i hele byen bliver der skabt en enestående mulighed for at bringe København helt i front på den Europæiske smart city-scene.

Affaldsstationerne med indlejret teknologi udgør en fleksibel IoT-platform, der dels kan levere data til beslutningsstøtte, dels kan fungere som et eksperimentarium for smart city-løsninger.

Samtidig er konceptet med affaldsbeholderne et eksempel på, hvordan man kan berige den brugerflade, borgeren møder i affaldshåndteringen, således at affaldssortering bliver intuitiv.

Bedømmelseskomiteen vurderer, at konceptet med relativt få konstruktive, men essentielle justeringer under produktudviklingsfasen vil give København en affaldssorteringsløsning, der ikke alene tåler den gentagelse, som de ca. 750 sorteringspunkter kræver, men som også vil berige byen.

Vigtig viden om brugernes behov og adfærd

Det skal være nemt
at sortere sit affald

Hvordan gør man det enkelt og motiverende for byens borgere at sortere mere af deres affald? 

Og hvordan integrerer man teknologi i byrumsinventar, der både kommer borgerne i møde og understøtter kommunens strategi for bæredygtighed? 

Det er den udfordring, som det foreslåede koncept søger at løse i et samspil mellem:

  • Fysisk design, robusthed og æstetik
  • Brugerindsigter (herunder barrierer for at sortere affald)
  • IoT-teknologier

Læs hele artiklen om design og behov her.

Eksperimentarium i bystørrelse

Robust og driftssikker
IoT-platform

Ifølge konceptet skal 750 affaldsstationer udstyret med IoT-enheder placeres rundt omkring i København og tilsammen skabe en infrastruktur, der leverer realtidsdata om driftsforhold til kommunens teknik- og miljøforvaltning. Det skal give kommunen et bedre beslutningsgrundlag for at optimere affaldshåndteringen.

Da kommunen selv ejer affaldsbeholderne, kan den løbende tilpasse infrastrukturen efter forskellige behov – også inden for  andre driftsområder som fx monitorering af luftkvalitet og trafik. Systemet er dermed dynamisk og fleksibelt.

Parallelt hermed kan kommunen eksperimentere med nye teknologier eller nye leverandører, før der tages beslutning om at foretage flere investeringer. Der er med andre ord foreslået et eksperimentarium i bystørrelse, som er let tilgængeligt for borgere, virksomheder og kommunen selv. 

Alexandra Instituttet og CF Møller vinder designforslag til digitale affaldsbeholdere
Verdensmål 11 Byer og lokalsamfund

Designforslag: Brugerinddragelse og teknologi skal bringe kommunen i mål med den grønne strategi

Alexandra Instituttet har i samarbejde med C.F. Møller A/S leveret designforslaget til 750 nye affaldssorteringspunkter til Københavns Kommune. Konceptet indgår i Københavns Kommunes strategiske affalds- og ressourceplan, der skal sikre større grad af genanvendelse. 

Vi har bidraget med viden om:

  • Brugeradfærd og adfærdsændringer gennem nudging
  • Interessentkortlægning
  • Interaktionsdesign
  • IoT-løsninger, smart city-teknologi, dataindsamling

Grønnere bygninger
med IoT

Vil du vide mere om, hvordan du kan bruge ny teknologi til at udvikle løsninger, der understøtter FN’s verdensmål?

Kig i vores inspirationskatalog med eksempler fra ind- og udland.

Kataloget er udarbejdet i samarbejde med Nordic IoT Centre.

Bliv inspireret

Sådan har andre offentlige og private virksomheder skabt bæredygtige løsninger med ny teknologi:

Grøn omstilling

Vær med til at skabe et bæredygtigt Danmark med ny teknologi

Grøn omstilling er verdens vigtigste dagsorden, og FN’s 17 Verdensmål sætter retningen.

Overvejer I, hvordan jeres virksomhed skal gribe mulighederne an, og på hvilket niveau I skal sætte ind?

Brug os til at omsætte Verdensmålene til konkrete handlinger i jeres virksomhed, så I kan skabe bæredygtig forretning.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Eller ønsker du en uforpligtende snak om dine digitale muligheder?

Skriv til os her.
Vi svarer tilbage inden for 24 timer.

Vil du hellere ringe, kan du fange os på 70 27 70 12.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!