Alexandra Instituttet A/S // Ekspertiser // Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Ikon for ekspertisen data- og softwareløsninger

Ekspertise

Kunstig intelligens
Kunstig intelligens er en værktøjskasse af teknologi, der kan genkende mønstre, forudsige udfald og dermed automatisere processer. Desværre tøver flere danske virksomheder med at implementere teknologien. Det kan i sidste ende koste arbejdspladser, fordi teknologien er moden og allerede er i gang med at ændre arbejdsmarkedet.

Kunstig intelligens er en disciplin, der nu har nået et modenhedsniveau, hvor den for alvor kan bruges i praksis. Og der er nu en voldsom hype omkring mulighederne for at bruge kunstig intelligens.

Det kan være svært at vurdere, hvordan man som virksomhed kan anvende kunstig intelligens, og hvor man henter den rette rådgivning. Vi kan levere rådgivning og løsninger baseret på kunstig intelligens, maskinlæring og en række tilhørende discipliner.

Vi kan for eksempel hjælpe dig med:

Beslutningsstøtte

Kunstig intelligens og big data har medført vækst inden for brugen af beslutningsstøttende software. Sensorer, apps og it-systemer generelt opsamler i dag data, som giver baggrund for beslutningsstøtte. Det kan være datasæt i sundhedsvæsnet, som assisterer læger og sundhedsprofessionelle i at træffe en beslutning vedrørende en behandling eller guider dem til at foretage en handling. 

Kerneessensen er, at man træner algoritmerne i stedet for at lave reglerne på forhånd. Fordelen er, at man får de resultater, som er i data, og ikke dem man tror, man vil finde.

Hvilket svar skal algoritmen give os? Måske er det fint kun at vide, hvordan den kommer frem til svaret? Andre gange vil man gerne vide, hvordan maskinen kom frem til svaret, så man kan søge en forklaring på resultatet.

Maskinlæring

Maskinlæring, datamining og dataanalyse har været grundbegreber inden for datalogien i flere årtier. Men det er for alvor i disse år, at dataanalyse kommer ind alle steder. Hvor der ikke tidligere var mulighed for at lave dataanalyser, fordi beregningskraften kostede for meget, er vi i dag i stand til at processere data langt billigere. Det betyder, at man kan udnytte dataanalyse mange flere steder, og f. eks. bedre kan fange fejl, optimere ressourcer eller tilbyde kunderne noget ekstra.

Konkret har vi ekspertiser inden for bl.a. : 

  • Artificial Neural Networks
  • Probabilistic methods (Naive Bayes, Bayesian networks, Markov Random Fields, etc.)

Data Mining

Data mining handler om at finde mønstre og sammenhænge i store mængder af data. Data mining kan bruges indenfor en række områder som f.eks. finans, biologi, overvågning af web-trafik og internet-trafik. Inden for salg og markedsføring kan data mining f.eks. bruges til at se indkøbsmønstre, lave personorienteret markedsføring, omkonfigurere produktudbud, opdage fejl og svindel.

Text Mining

Text mining er en speciel form for data mining i store mængder af tekster.  Text mining anvendes i dag inden for en bred vifte af anvendelser. Det kan  eksempelvis være af finde sensitiv (personfølsom) information i (offentlige) dokumenter, forretningshemmeligheder i en virksomheds dokumenter.

Klassifikation af data

Klassifikation af data handler om at placere givne data indenfor en mængde af kategorier.  Det kan være at opdele email i spam eller ikke-spam, tildele diagnoser til patienter, spotte specifikke objekter i foto fra droner, fly eller satellitter.

Kontakt os hvis du ønsker at udvide din forretning med datadreven innovation.

Kontakt
Deputy Director, Professor
Data Science and Engineering Lab Direktionen
+45 41 15 12 48
Se profil
.