Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Dataanalyse med AI

Få fuldt udbytte af jeres regneark

Har I data i tabelform? Så kan I bruge kunstig intelligens til at få indsigter, der gør jer i stand til at handle mere hensigtsmæssigt langs hele værdikæden og i alle jeres processer. 

Dataanalyse med AI

Gode grunde til at gå i gang

Se sammenhænge

AI kan overskue store datamængder og finde sammenhænge, vi mennesker kan have svært ved at se.

Find og forebyg fejl

I kan gribe ind i tide, fordi AI hurtigt spotter afvigelser - uanset om det drejer sig om svig, svigt, slid eller churn.

Mere alignment

Det er lettere at nå til enighed, når I baserer jeres beslutninger på et stærkt og objektivt grundlag.

referencer

Sådan har vi hjulpet andre

Lav tunge tabeldata om til nyttig viden,
I kan handle på

Kunstig intelligens er en databehandlings- og regnekraft, der effektivt kan kategorisere og skabe overblik over meget omfattende data.

I kan bruge AI til data mining, klassifikation af data, detektion af anomalier, forudsigelser og forebyggelse, beslutningsstøtte og meget mere.

Vi kan hjælpe jer med at udvikle, implementere og teste AI-løsninger i jeres produkter og processer.

Typisk ser processen sådan ud:

Vi kommer besøger jeres organisation for at forstå jeres processer og afholder en scopingworkshop, hvor vi sammen ser på jeres datakilder og data og fastlægger opgavens formål og omfang.

I giver os adgang til de data, der er relevante for opgaven. Vi analyserer dem kvalitativt, statistisk og ved hjælp af maskinlæring og visualiserer vores resultater for jer i en rapport med anbefalinger.

På en opfølgende workshop præsenterer vi vores løsning. Sammen beslutter vi, hvordan løsningen bedst kan udrulles og forankres hos jer, så den kan skabe værdi for organisationen og menneskene i den. I bestemmer selv, i hvilket omfang vi skal hjælpe jer med implementeringen.

”Vi havde 500 kontoplaner med 35.000 konti, som vi skulle have gjort klart til indsendelse til Skat og Erhvervsstyrelsen. Det er dyrt at gøre manuelt. Vi havde et drømmescenarie, hvor Alexandra Instituttet stillede deres eksperter til rådighed. Det betyder, at vi i dag har en velfungerende algoritme."

Sammen finder vi en løsning

Som Godkendt Teknologisk Service-institut er vi sat i verden for at hjælpe jer med at træffe de bedste teknologivalg. Og for at udvikle løsninger til jer, hvis det, I har brug for, ikke findes endnu.

Hos os kan I få alt fra tests og rådgivning til digitalisering af komplekse processer og udvikling af nye produkter.

Inspiration

7 maj 2024

Kunstig intelligens skal løse ligningen med at udvikle grønne brændstoffer

20 nov 2023

Sommerland Sjælland bruger AI til at finde unormalt strømforbrug

7 nov 2023

Algoritme sparer energi og forebygger fugtskader og skimmel

23 jun 2022

Software bruger AI til at planlægge forsøg og optimere processer

Formular indsendt!