Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

AI-potentialetjek

Sæt ind dér, hvor AI gør mest for jer

Hvad er teknisk muligt, hvad er strategisk og forretningsmæssigt smart, og hvad er der opbakning til? Vi sørger for, at mennesker og AI spiller godt sammen i jeres organisation.

Gode grunde til at gå i gang

Godt fra start

Vi går struktureret til værks. Sammen identificerer vi de indsatser, hvor AI kan gøre den største forskel for jer.

Helt i mål

Vi giver jer dugfrisk viden og hjælper jer med at lægge en realistisk plan, så I kan indfri jeres AI-ambitioner.

Uvildig hjælp

Vi er sat i verden for at give danske organisationer adgang til ny digital teknologi. Det handler om jer.

Kan jeres organisation bruge AI? Få en analyse og en plan.

Vi stiller med et dream team bestående af en AI-specialist og en antropolog, der sammen hjælper jer med systematisk at afklare, om jeres organisation kan få gavn af kunstig intelligens og i så fald hvordan.

Vores systematiske tilgang sikrer, at både jeres stakeholders og strategiske behov bliver tilgodeset, når vi afdækker, hvilke forretnings- og arbejdsområder I med fordel kan styrke med kunstig intelligens.

Typisk ser processen sådan ud:

Et indledende møde for at forstå datagrundlaget, udfordringen og jeres overordnede ambitioner, så vi sammen kan scope projektet rigtigt og f.eks. afklare, hvor mange og hvilke stakeholders I har behov for at involvere for at komme i mål.

En eller flere workshops med jeres centrale stakeholders, hvor vi afklarer, hvilke konkrete problemstillinger og udfordringer, I ønsker at løse, og hvilken værdiskabelse I ønsker at opnå. Her udforsker vi, hvilke kriterier der skal ligge til grund for udvælgelsen af cases.

Gennem desk research og evt. interviews undersøger vi anvendelser af AI og læringer ifm. implementeringen af AI-løsninger i jeres branche.

På en efterfølgende workshop præsenterer vi ovennævnte analyse for jer, og sammen kvalificerer vi mulige relevante AI-løsninger, som matcher jeres udfordringer og kan skabe den værdi, I ønsker.

Til sidst modtager I en rapport med et roadmap og en beskrivelse af de udvalgte cases. Ud over projektbeskrivelserne sætter vi fokus på de nødvendige organisatoriske rammer og forudsætninger som kompetencer, teknologi og økonomi. Derudover vil rapporten indeholde deep dives og begrebsafklaringer af de beskrevne AI teknologier. Rapporten vil også indeholde en anbefaling til de første skridt for at komme i gang med de udvalgte projekter.

”Jeg er ikke i tvivl om alt det, som Alexandra Instituttet kan; jeg kradser dårligt nok i overfladen. De er meget kompetente. Tomasz fra Alexandra har leveret alt det, man kunne forvente, og været meget tålmodig."

Sammen finder vi en løsning

Som Godkendt Teknologisk Service-institut er vi sat i verden for at hjælpe jer med at træffe de bedste teknologivalg. Og for at udvikle løsninger til jer, hvis det, I har brug for, ikke findes endnu.

Hos os kan I få alt fra tests og rådgivning til digitalisering af komplekse processer og udvikling af nye produkter.

Formular indsendt!