The Alexandra Institute // Anvendelser // Sundhed og velfærd

Sundhed og velfærd

Anvendelse

Sundhed og velfærd

It-baserede løsninger og services er helt centrale for at løse samfundets udfordringer inden for sundhed og velfærd. Vi udvikler løsninger til hospitaler, kommuner og it-leverandører til sundhedsvæsenet i samspil mellem bruger og it-teknologi. Naturligvis med udgangspunkt i vores kompetencer inden for brugerinddragelse og softwareudvikling og med fokus på innovation, eksperiment og implementering.

It-løsninger til sundhed og velfærd forankret i reelle behov

Nye velfærdsteknologiske løsninger kan kun give en gevinst, hvis de kan spille sammen, hvis de understøtter den daglige drift, og hvis der er plads til innovation i både it-løsningerne og projekterne omkring dem.

Med os får du metodisk styrke til at facilitere brugerinddragende processer, der forener og udfordrer forskelligheder og kompleksitet. Indsigt i både patienters og personalets behov er helt centralt for at design og funktionalitet er forankret i reelle udfordringer snarere end i det teknisk mulige.

Vi varetager gerne hele forløbet fra afdækning til design, softwareudvikling, implementering og evaluering, mens vi også kan bistå i et enkelt led, og netop der i processen, hvor du og din organisation har brug for os.

Vi kan for eksempel hjælpe dig med:

Brugerinddragelse

Når man skal udvikle et nyt it-system til kompleks praksis, er det en vanskelig opgave at sikre, at systemet understøtter brugernes arbejdsgange og reelle behov – og dermed finder optimal anvendelse.

Kompleks praksis kræver dog ikke nødvendigvis komplekse it-systemer. Opgaven er at få forenet og tilpasset både it-system og praksis. For at sikre en succesfuld løsning er det essentielt, at patienter, personale og it-leverandører indgår samarbejde om denne proces.

Vi har metodisk styrke til at facilitere brugerinddragende processer, der forener og udfordrer forskelligheder og kompleksitet. Vi stimulerer samarbejdet i forfølgelsen af de fælles mål, som it-systemer skal designes til at nå. Vores metoder forbedrer chancen for at udvikle et brugbart system med færre konfigurationer, selv når det skal understøtte stor kompleksitet. Et sådant system er billigere at vedligeholde. Det nedbringer risiko for systemfejl og giver i sidste ende en bedre brugsoplevelse og gladere kunder, der føler større ejerskab for løsningen.

Telemedicin

Brug vores viden, når du vil igangsætte telemedicinske tiltag, købe eller videreudvikle softwareløsninger.

Vi arbejder på et telemedicinsk software-økosystem, der skaber fremdrift for telemedicin og velfærdsteknologi. OpenTele er blevet udviklet og modnet igennem brug i en række projekter, og platformen er dermed godt på vej mod at indfri missionen om at udgøre hjørnestenen i et open source-økosystem, som kan sikre bedre og billigere telemedicinske løsninger til det offentlige, baseret på standardiserede snitflader.

Vi arbejder med en modularisering af den telemedicinske platform OpenTele. Arbejdet sker på vegne af 4S, Stiftelsen for Softwarebaserede Sundhedsservices.

Den nuværende arkitektur og procedurer for idriftsættelse skal udvikles, så de understøtter en flerleverandør-strategi. En modularisering af den nuværende kodebase kan derudover gøre vedligehold og videreudvikling mere effektivt og skabe større genbrugelighed af enkeltkomponenter på tværs af løsninger. Endelig kan den nuværende OpenTele-implementering bringes til i højere grad at benytte de internationale standarder og snitflader, som er vedtaget i den danske referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren.

Evaluering og rådgivning

Vi tilbyder velfærdsteknologisk rådgivning til private og offentlige kunder om nye markedsområder og gevinstrealisering, og vi sammensætter et dagsprogram ud fra kundens aktuelle situation. Aktiviteterne, der også kan have karakter af inspirations- og ideudviklende aktiviteter, kan arrangeres for en større gruppe personer eller kan have karakter af mere målrettet sparring med et mindre antal personer.

Har du behov for at evaluere effekten af de mange nye velfærdsteknologier? Ved hjælp af brugerdrevne innovationsprocesser har vi udviklet et evalueringsværktøj, der giver mening for både dem, der skal evalueres, og dem der skal bruge resultaterne.

Med udgangspunkt i brugernes adfærd har vi tænkt nye ideer ind i design af et evalueringsværktøj og testet det i et tæt samarbejde med brugerne. Resultatet er et mobilt evalueringsværktøj, der skaber dialog mellem brugere af teknologi og personale. Samtidig får ledelsen grundige vurderinger, der kan bruges til en beslutning om, hvilke teknologier kommune eller stat skal investere i.

Tag en snak med os, når I skal tage ny velfærdsteknologi i brug eller vil vide, hvordan I forbedrer det, I bruger i dag.

Design og softwareudvikling

Vi hjælper med at anvende OpenTele som telesundhedsplatform. Få viden om, hvordan I skal konfigurere og integrere løsninger, og hvordan I udvikler moduler.

Vi hjælper med at udvikle og implementere konkrete telesundhedsforløb, både teknologisk og organisatorisk. Herunder at designe forløb og it-understøttelse oven på OpenTele.

Vi hjælper med at teste, om din eller din leverandørs teknologi kan spille sammen med den nationale referencearkitektur. Arbejder I med it-løsninger, der ønskes udarbejdet efter en af de danske referencearkitekturer? Vi tilbyder at teste virksomhedens løsning op imod referencearkitekturen for opsamling af sundhedsdata i hjemmet og referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder. Vi udarbejder en attest, der verificerer, at virksomhedens produkt lever op til referencearkitekturernes anbefalinger.

Medicinsk billedanalyse og simulering

Vi har udviklet en række løsninger inden for medicinsk simulering beregnet til visualisering og træning af kirurger. Dette omfatter ørekirurgi, hjertekirurgi og et atlas for kroppen. Specielt vores øresimulator anvendes af kirurger verden over.

Brug os, hvis du arbejder med medicinske 3D-datasæt – vi kan håndtere data fra forskellige MR- og CT-modaliteter og billeder fra cryosektion. Vore erfaringer inkluderer bl.a. følgende:

  • Deform og rigid registrering
  • Segmentering
  • Generering af polygonbaseret geometri fra segmenteringer
  • Realistisk volumenrendering
  • Kombineret volumenrendering og polygonrendering

Har du brug for udvildig rådgivning om softwarearkitektur og open source-teknologier?
Kontakt os og hør nærmere.

Kontakt
Head of Health IT Lab
Health IT Lab
+45 20 26 99 11
Se profil
.