Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Favrskov kommune

Involvering af medarbejdere gør det lettere at indføre velfærdsteknologi

Vores antropologer har hjulpet medarbejdere og ledelse i Favrskov Kommunes social- og sundhedsområde i at understøtte værdiskabelse, implementering og drift af ny velfærdsteknologi.

Ny teknologi sejrede på stueplan men blev udfordret på første

Favrskov Kommune havde investeret i avancerede vendemadrasser til et plejecenter for at forbedre livskvaliteten for ældre borgere og forebygge liggesår. Dog opstod der udfordringer, da teknologien tilsyneladende fungerede problemfrit på stueetagen, men mødte modstand på første sal.

Vores antropologer opdagede, at det havde stor betydning, at der på stueetagen var afholdt et opstartsmøde, hvor medarbejderne blev instrueret, prøvede vendemadrassen og kunne stille spørgsmål og lufte bekymringer. På første sal havde mødet været planlagt, men var blevet udskudt, så teknologien kom først.

Det gjorde, at der var begyndt at gå historier om, at den ikke virkede. Den gode instruktion var kommet på bagkant og for sent, så man havde formet historierne om teknologien på forhånd og var kommet lidt bagud på point fra start.

 

Involvering af medarbejdere og historiefortælling

John René Lauritzen, sekretariatschef for Social og Sundhed, understreger vigtigheden af medarbejderes rolle og historiefortælling omkring teknologier. Han mener, at teknologiforskrækkethed ikke er et problem, men at det er afgørende at håndtere implementeringen klogt for at undgå modstand.

Han påpeger, at medarbejdere er mere tilbøjelige til at acceptere teknologi, når de ser konkrete problemløsninger, og når implementeringen ledsages af positiv historiefortælling.

Det gode råd: Grundig implementering

John René Lauritzen advarer imod at implementere for mange teknologier på én gang og opfordrer i stedet til at vælge få og implementere dem grundigt. Han mener, at dette skaber bedre resultater for medarbejdertrivsel, kvalitet og effektivisering.

Favrskov Kommune har erkendt vigtigheden af en velgennemtænkt implementeringsproces for teknologi i plejesektoren. Ved at fokusere på medarbejderinvolvering, positiv historiefortælling og nøje planlægning af introduktionsmøder har de formået at overvinde udfordringerne og skabe en vellykket teknologiimplementering på plejecentret. 

Implementeringsmysteriet blev løst ved at forstå, at det ikke kun handlede om teknologien, men også om den menneskelige faktor og god ledelse.

Guldet ligger nogle gange i detaljen og i det helt praksisnære, og det er antropologerne fra Alexandra Instituttet rigtig gode til at få øje på.

Sekretariatschef
Social og Sundhed

John René Lauritsen

Brugerindsigter

Vi inddrager brugerne for jer, når I udvikler nyt eller evaluerer jeres løsninger og processer.

Formular indsendt!