danske regioner og kommuner

TELMA: Telemedicinsk løsning hjælper borgere med KOL

Vi udvikler og vedligeholder en telemedicinsk løsning til borgere med KOL for de danske regioner og kommuner i samarbejde med it-virksomheden Trifork.

formålet

Større tryghed og fleksibilitet i behandlingen

Vi udvikler den nye nationale løsning, TELMA, til borgere med KOL. Opgaven består i to dele: at udvikle en løsning til sundhedsfaglige medarbejdere i regioner og kommuner, der skal levere den telemedicinske ydelse, samt en løsning til borgere med KOL, som har brug for at få foretaget helbredstjek og målinger, men uden at et fysisk fremmøde er nødvendigt.

Målet er at give borgere med KOL større tryghed og fleksibilitet i behandlingen, færre indlæggelser, større sygdomsindsigt og øget livskvalitet.

TELMA gør det muligt for borgerne at foretage målinger, fx af puls, vægt og iltmætning i eget hjem, svare på spørgeskemaer og  være i direkte kontakt med de sundhedsfaglige via video eller tekstbeskeder.

Viden og erfaring kombineres med de nyeste teknologier

Alexandra Instituttet har fra dag 1 været involveret i alle faser af projektet og er med til at udvikle en webbaseret app til de sundhedsfaglige, borgervendte apps på iOS og Android, integration med måleapparaterne i borgerens hjem og kommunikation med den HL7 FHIR-baserede microservice backend.

 

Vi har desuden rollen som forretningsarkitekt og står for at binde design og brugerinvolvering sammen med den tekniske udvikling.

 
”Opgaven er et virkeligt godt match med Alexandras DNA. Vi får lov til at kombinere viden og erfaring omkring de nyeste teknologier og standarder med en agil og brugerinddragende proces. Udbuddet og kontrakten bygger på agile principper og fokuserer på tankegangen om et Minimum Viable Product. Der er en del myter om, at det ikke kan lade sig gøre for det offentlige at skrue den slags projekter sammen i forhold til udbudsregler, men i det her tilfælde kunne det godt lade sig gøre”.​

Michael Christensen, Principal Software Architect Alexandra Instituttet

drevet af brugerbehov

Behov for tæt kontakt mellem brugere og udviklere

En international undersøgelse af 2.000 forskellige organisationer over en årrække har vist, at en central forudsætning for at lave software af høj kvalitet er, at udviklingen er drevet af brugerbehov. 

 

Der skal være tæt kontakt mellem brugerne og udviklerne, og der skal ikke være en masse mellemled. Herudover skal man fokusere på Minimum Viable Products, så de rigtige brugere kan komme i gang med at teste produktet så hurtigt som muligt.

Karen Skjerbæk Jørgensen

Karen Skjerbæk Jørgensen, CCO & VP Trifork Digital Health
”Opgaven er vundet sammen med en masse gode samarbejdspartnere – både indenfor og udenfor Trifork Gruppen, blandt andet Alexandra Instituttet. Hele visionen med FUT-programmet er en flerleverandør-strategi, hvorfor vi ser frem til at vise styrken ved at være flere leverandører, der hver byder ind med forskellige styrker.”
TELMA udvikles ovenpå den fælles telemedicinske infrastruktur, FUT, som står for Fælles Udvikling af Telemedicin. FUT har ansvaret for at forvalte den fælles telemedicinske infrastruktur på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner.

Målet er at skabe større tryghed og fleksibilitet i behandlingen for borgeren. Dette skal lede til færre indlæggelser og en øget livskvalitet. I første omgang er løsningerne målrettet borgere med svær KOL, hvor telemedicinsk hjemmemonitorering bliver et tilbud til borgere med KOL i hele landet. På sigt skal andre sygdomsområder også kobles på.

Inspiration fra andre cases

Med os kan I udvikle og udforske fremtidssikre digitale løsninger i samarbejde med regioner, hospitaler, kommuner samt it- og teknologileverandører.

Digital sundhed

Fra ide til produkt på 14 dage

Region Midtjylland fik hurtigt en løsning til overvågning af Covid-19-patienters iltmætning. Løsningen støtter op om regionens strategi om agil udvikling af sundheds-it.

Læs mere »
Forretningsfremmende digitalisering

Digital sundhed

Digitale sundheds- og velfærdsløsninger Forankret i cutting edge-teknologi og reelle behov Ønsker I at udvikle og implementere agilt? Har I en ide om, at de

Læs mere »

Digitale sundheds- og velfærdsløsninger

Vi tilbyder en helt særlig kombination af dyb, specialiseret viden om det danske sundhedsvæsen og dets aktører, omfattende erfaring med praksisnære, arkitektur- og sikkerhedsorienterede analyser og projekter i både kommercielt og forskningsmæssigt regi samt et tværfagligt konsulentteam med mangeårig indsigt i domænet.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Eller ønsker du en uforpligtende snak om dine digitale muligheder?

Skriv til os her.
Vi svarer tilbage inden for 24 timer.

Vil du hellere ringe, kan du fange os på 70 27 70 12.

Du kan altid tage kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre, og hvem du skal kontakte? Skriv til os her. Vi vender tilbage inden for 24 timer.

Formular indsendt!

Formularen er indsendt!