Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

danske regioner og kommuner

TELMA: Telemedicinsk løsning hjælper borgere med KOL

Vi har udviklet og vedligeholder en telemedicinsk løsning til borgere med KOL for de danske regioner og kommuner i samarbejde med it-virksomheden Trifork.

formålet

Større tryghed og fleksibilitet i behandlingen

Cirka 120.000 danskere er i behandling for KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), men en ny telemedicinsk løsning, Telma, har givet pote i pilottesten og skal udrulles i hele landet i løbet af 2024.

Resultaterne i Region Nordjylland taler for sig selv: Patienter, der brugte Telma, oplevede 11 procent færre indlæggelser. Og når de blev indlagt, var deres indlæggelser hele 20 procent kortere end kontrolgruppens.
Samtidig trivedes patienterne, der brugte Telma, markant bedre: 62 procent af patienterne oplevede, at løsningen gav dem øget kontrol over deres sygdom, og 72 procent følte sig tryggere.

TELMA gør det muligt for borgerne at foretage målinger, fx af puls, vægt og iltmætning i eget hjem, svare på spørgeskemaer og  være i direkte kontakt med de sundhedsfaglige via video eller tekstbeskeder.

Gør patienterne mere selvhjulpne

Ved hjælp af appen kan patienterne holde øje med deres egne målinger og modtage vigtige notifikationer og beskeder fra deres sundhedsteam, hvis der f.eks. er tegn på forværring som infektion eller vejrtrækningsproblemer.

Fordi KOL-patienter ofte er ældre og kan have nedsat syn og være uvante med digitale løsninger, har der i designet været fokus på tilgængelighed: Appen er let at betjene og har et overskueligt design med store elementer, stor tekst og klare kontraster. Desuden får borgeren en grundig oplæring i at bruge både måleudstyr og tablet, når de får det udleveret.

Hjælper både patienter og sundhedspersonale

Løsningen består af én app til patienterne og en anden til sundhedspersonalet, så begge får en løsning, der er tilpasset deres behov.

For patienterne er det vigtigt at blive tilset løbende og få hjælp, så snart det er nødvendigt, og det er bekvemt ikke at skulle møde personligt op. Patienterne bruger måleudstyr og en app på en tablet til at registrere puls og iltmætning, besvare spørgeskemaer og kommunikere med behandlerne fra kommunen eller hospitalet gennem beskeder og videokald.

De sundhedsprofessionelles Telma-løsning er en webapp, der gør det let at holde øje med patienten og handle, så snart det er nødvendigt. Det sker, fordi sundhedspersonalet kan kommunikere direkte med patienten og med hinanden gennem appen og f.eks. dele vigtige data.

Appen gør det muligt for en enkelt sygeplejerske at monitorere helt op til 50 patienter, fordi den fremhæver vigtige data og prioriterer opgaverne for sygeplejersken. Tydelige dataoversigter og visualiseringer gør det let både at bevare overblikket over de mange patienter og gå i dybden med den enkelte patient.

Telma er det første nationale telemedicin-tilbud og er en milepæl for bedre og tryggere behandling tættere på hjemmet. Teknologien letter desuden presset på vores hospitaler i hele landet, og det er der virkelig brug for,

Formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om digitalisering og datadeling

Lars Gaardhøj

Fleksibel teknologi kan tilpasses andre sygdomme

Telma er udviklet sammen med borgere og klinikere på tværs af sektorgrænser i et tæt samarbejde med regioner og kommuner. Appen integrerer både med Danmarks offentlige infrastruktur FUT og med den internationale standard HL7 FHIR. Det betyder, at løsningen kan eksporteres til andre lande eller kan versioneres, så den kan bruges til andre sygdomme.

Telma er skabt i et tæt leverandørsamarbejde mellem Trifork, Duckwise, TestHuset.dk og Alexandra Instituttet.

”Fordi løsningen er modulært opbygget, er det forholdsvist nemt at tilføje komponenter og bygge nye løsninger ovenpå til andre sygdomme, hvor hjemmemonitorering giver mening. Lige nu handler det om KOL, men det kunne også handle om diabetes, psykiske lidelser eller noget helt tredje.

Søren Krogh Sørensen
Senior Software Engineer, Alexandra Instituttet

Inspiration fra andre cases

Med os kan I udvikle og udforske fremtidssikre digitale løsninger i samarbejde med regioner, hospitaler, kommuner samt it- og teknologileverandører.

App hjælper forskere med at forstå Coronapandemien

CoronaViden hjælper forskere og praktiserende læger med at følge udviklingen, så erfaringer kan hjælpe fremtidige smittede bedst muligt. Via appen kan borgere dele aktivitetsdata fra deres devices og fortælle om deres eventuelle sygdomsforløb.

Digitale sundheds- og velfærdsløsninger

Vi tilbyder en helt særlig kombination af dyb, specialiseret viden om det danske sundhedsvæsen og dets aktører, omfattende erfaring med praksisnære, arkitektur- og sikkerhedsorienterede analyser og projekter i både kommercielt og forskningsmæssigt regi samt et tværfagligt konsulentteam med mangeårig indsigt i domænet.

Formular indsendt!