Smart City

Anvendelse

Smart City

Intelligent måling, kontantløs betaling og intelligent gadebelysning er eksempler på steder, hvor IoT – Internet of Things eller tingenes internet – allerede har gjort sit indtog. Men vi har kun set begyndelsen. IoT vil i endnu højere grad revolutionere vores hverdag, fordi vi med øget digitalisering bliver i stand til at måle og styre stort set alt i vores omgivelser.

Vi hjælper kommuner, stat og erhvervsliv med at udnytte potentialet i smarte byer

Filosofien bag smarte byer er at tilføre byens infrastruktur et digitalt lag og gøre data om byen tilgængelige for borgere, beslutningstagere og virksomheder.

Vi leverer vores viden til byer i hele verden med fokus på at skabe bæredygtige og forretningsorienterede løsninger, der er attraktive for både kunden, den enkelte borger og for samfundet.

Hvordan bruger folk byen? Hvad vil konsekvensen af forskellige tiltag være for miljøet? Hvordan sikrer vi bedre processer omkring f.eks. affaldshåndtering og ressourceoptimering? Og ikke mindst: hvordan inddrages borgerne i processen?

Vi kan for eksempel hjælpe dig med:

Brug af åbne data

Fremtidens smarte byer skabes af de data, vi kan opsamle om byerne via smartphones og sensorer. Vi kender de muligheder og den værdi, åbne data kan tilføre offentlige og private virksomheder. Vi tilbyder teknisk rådgivning og prototypeudvikling inden for applikationer og services til smart cities. Open data er ikke tiltænkt én bestemt sektor/branche. Man kan opnå værdiskabende partnerskaber, hvis man samarbejder på tværs af de traditionelle brancher. F.eks. er Open Data Aarhus et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet samt iværksættermiljøet, foreninger og små virksomheder.

Internet of Things

Vi er konstant i kontakt med vores by, og alt, hvad vi gør, skaber data om vores forbrug og færden og hvem vi er i kontakt med. Hvad er et godt tempo at indføre Internet Of Things i? Skal vi indføre nye processer for, hvordan vi implementerer ny teknologi i kritiske infrastrukturer og services? Hvad betyder det f.eks. rent etisk, at vi sætter sensorer op i vores omgivelser? Tag en snak med os. Vi har både teknisk indsigt og praktisk erfaring med at opsamle og bruge data fra produkter i byen, der er koblet på nettet.

Borgerinddragelse

Ved hjælp af særlige workshopteknikker genererer vi nye idéer og koncepter inden for smarte byer. Både for produkter, services og forretningsmodeller. Vi inddrager både slutbrugere og andre relevante interessenter, herunder udviklerne selv. Vi tester, udvikler og evaluerer prototyper i samarbejde med potentielle slutbrugere eksempelvis ved brug af interaktive prototyper. Vi evaluerer den forventede effekt af en given teknologi eller service. Evalueringen vil være både kvalitativ og kvantitativ, hvis det er muligt og relevant.

Smarte byer vender op og ned på vores hverdag og bringer nye muligheder. Udnyt dem med os!

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.