Digital grøn omstilling

Sammen skaber vi intelligent bæredygtighed

Grøn omstilling er verdens vigtigste dagsorden, og FN’s 17 Verdensmål sætter retningen. Verdensmålene giver danske virksomheder og organisationer et redskab til at tage afgørende skridt i den grønne omstilling. Og digitalisering bliver en afgørende faktor for at opnå målene. Overvejer I, hvordan jeres virksomhed skal gribe mulighederne an, og på hvilket niveau I skal sætte ind? Brug os til at omsætte Verdensmålene til konkrete handlinger i jeres virksomhed, så I kan skabe bæredygtig forretning.

Skal din virksomhed være blandt dem, der går forrest?

Kom godt i gang med den grønne omstilling sammen med os!​

Sparring og udvikling

Skab bæredygtige digitale løsninger sammen med os

Vi er din sparringspartner gennem hele udviklingsforløbet mod den grønne omstilling og giver dig svar på dine overvejelser:

 • Hvordan kan digitale teknologier fremme jeres grønne omstilling?
 • Hvordan skal jeres digitale grønne omstillingsstrategi se ud?
 • Hvordan kan I organisatorisk drive en grøn omstilling og få medarbejderne med ombord?
 • Hvilken adfærd, holdning, værdier har jeres brugere? Hvad kendetegner den kontekst, som den nye løsning skal bruges i?
 • Hvordan får I de første erfaringer ved hjælp af prototyper og input fra brugerne?
 • Hvad skal der til for at designe og virkeliggøre den nye løsning?

Uvildig strategisk rådgivning

Teknologien er klar til at bane vejen for grøn omstilling – er du?

Er din virksomhed i gang med en grøn omstillingsproces, eller vil I udvikle innovative digitale løsninger til jeres kunder?

It og digitale løsninger er vigtige drivere for intelligent bæredygtig udvikling.

Virksomheder i alle brancher kan effektivisere og styrke den grønne omstilling ved at bruge nye teknologier som bl.a. kunstig intelligens, deep learning, avanceret visualisering og IoT.

Vi har dyb faglig ekspertise i disse teknologier og tilbyder uvildig rådgivning, strategisk sparring, undersøgelser, teknologiudvikling og prototyper, der hurtigt og sikkert får dig i gang med intelligent bæredygtig udvikling.

Brugere og teknologi

Bring dine brugere i spil

Digitale teknologier kan ikke stå alene som et middel til at opnå bæredygtighed. Menneskers adfærd spiller i høj grad ind på effekten af de tiltag, vi sætter i værk for at bevæge os i en mere bæredygtig retning.

Vi mennesker har forskellige holdninger og værdier, der spiller ind på de valg, vi træffer om stort og småt – både privat og på arbejde. Samtidig har vi en travl hverdag, der skal fungere, så vi vil gerne have nemme løsninger. Og selvom vi siger, vi gerne vil bakke op om den grønne omstilling, kommer vi ofte til at handle anderledes. 

Vi har i vores forskning afdækket de mekanismer, der kan være en barriere for grøn omstilling.

Du får en bedre løsning, hvis du inddrager viden om dine brugeres adfærd og dagligdag i udviklingen af din digitale løsning.

Ved at kombinere teknologi og adfærdsændrende tiltag opnår du hurtigere den ønskede effekt. 

Og mennesker vil gerne bakke op om grønne tiltag, hvis tiltagene inviterer til bæredygtig adfærd.

Du kan få viden og sparring af os til at arbejde med brugerinddragelse i teknologiudviklingen. 

Det har bl.a. virksomheden Aguardio gjort. De har udviklet en sensor, der skal nudge folk til at spare på vandet i brusekabinen på hoteller. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan Aguardio fik et bedre produkt ved at tænke brugerne ind.

Thomas Munch-Laursen

"

CEO og Founder
​ // Aguardio

Thomas Munch-Laursen

“En ting er, at man som ingeniør synes, at teknologi er fantastisk. Noget andet er, om kunderne forstår det produkt, de møder. Vi fandt hurtigt ud af, at hvis vi skulle lykkes med produktet, så er det vigtigt, at vi forstår, hvordan brugerne interagerer med produktet. Den her verificering af de bløde værdier er essentiel. Det må man slet ikke undervurdere, og det tror jeg, at der er mange andre produkter, der også kunne have behov for.”

Teknologi som løftestang

Sådan kan du skabe god forretning med FN's Verdensmål

Digital grøn omstilling og innovation

Gør tingene bedre, mere effektivt – og mere bæredygtigt!

Du kan skabe god forretning med FN’s Verdensmål. Vi hjælper dig med at konkretisere og udnytte mulighederne med bl.a. kunstig intelligens, IoT og visualiseringsteknologier. 

Her er nogle eksempler:

 • Bedre og smartere byer hvor kommuner får bedre beslutningsstøtteværktøjer, og livskvaliteten for borgerne øges.
 • Energioptimering baseret på avancerede simuleringer (en digital tvilling) af en bygnings ressourceforbrug. Det giver bygningsadministratorer et værdifuldt overblik.
 • Intelligent affaldshåndtering hvor data fra IoT-sensorer i affaldsbeholdere bidrager til at optimere indsamlingsruter og drift og sikrer større grad af genanvendelse
 • Bæredygtig industri hvor produktionsprocesser optimeres med f.eks. kunstig intelligens.
 • Digitalisering af bygninger hvor man registrerer alle byggematerialer og deres karakteristika (herunder holdbarhed).  Med den viden kan man dels optimere bygningsvedligehold, dels få et overblik over, hvilke materialer – og hvor mange – der kan genanvendes til nybyggeri.
 • Bæredygtigt landbrug, herunder præcisionslandbrug, hvor brugen af pesticider og gødning beregnes ud fra data om lokale forhold. Det kan også være brug af robotteknologi for at reducere spild under høsten.
 • Automatisk artsbestemmelse og vildtovervågning med deep learning og avanceret billedanalyse til erstatning for manuelle optællingsprocesser.
 • Overvågning af livet i havet ved hjælp af machine learning og indsamlet data om f.eks. fiskebestande, vandtemperatur, strømforhold m.v.
 • Reduktion af madspild (dvs. den mad, vi smider ud), hvor forbrugerne f.eks. kan få feedback fra en app, der viser dem konsekvenserne af deres forbrug og vaner og giver dem mulighed for at foretage informerede valg.
 • Reduktion af fødevaretab (dvs. fødevarer der går tabt et sted i forsyningskæden). Her kan man bruge kunstig intelligens, machine learning og IoT til at spore, hvor tabet sker.
 • Optimering af vandinfrastruktur med machine learning, der kan automatisere de mange komplekse dele af vandforsyningskæden, så man kan sætte ind, før der sker nedbrud.
 • Optimering af vejtransport og logistik, hvor bl.a. køreruter optimeres ved hjælp af machine learning.
 • Sikker og transparent digital infrastruktur baseret på avancerede krypteringsteknologier, der sikrer, at personfølsomme data ikke kompromitteres.
 • Udvikling af mere energieffektive digitale teknologier for at mindske klimabelastningen fra vores øgede brug af internettet, hvor mere og mere data lagres, bearbejdes og sendes rundt.

gode råd og inspiration

Gør den klimatøvende virksomhed grøn

Hvorfor tøver nogle virksomheder, når det kommer til klimaet? Og hvordan kan man som medarbejder gribe det an, hvis man ønsker at skubbe sin arbejdsplads i en mere grøn retning?

I denne publikation kan du hente gode råd til at komme i gang – uanset om du er medarbejder, leder eller ekstern konsulent.

Den grønne omstilling er værdifuld for danske hoteller

Der ligger et stort potentiale for hotelbranchen i at nytænke forretningsmodeller og ydelser, der nedsætter forbruget og øger bæredygtigheden i hoteloplevelsen. Men et forskningsprojekt viser, at bæredygtighed i branchen er meget mere og andet end sparede antal kilowatt-timer: Det handler nemlig om omsorg for både miljøet og gæsten.

Virksomheder mangler værktøjer til at styre deres CSR-arbejde

Virksomheder er i dag på mange måder bundet af kontrol og certificeringsordninger, når de arbejder med CSR og bæredygtighed. En rapport, som Alexandra Instituttet står bag, peger på, at der er brug for forandringer og mere dialog i måden, virksomheder arbejder med CSR.

Book et inspirationsoplæg

Hvordan ser fremtiden ud?

Vil du have et kig ind i fremtiden, og ønsker du kvalificeret beslutningsstøtte til at udnytte de forretningsmuligheder, der ligger i FN’s Verdensmål?

Vil du have input til design og udformning af nye digitale løsninger og services?

Book et inspirationsoplæg, hvor en af vores eksperter kommer ud i din virksomhed og giver dig ny viden og inspiration med relevans for netop din forretning.

kontakt

I tvivl om hvordan du kommer videre?
Start her!

Trine Plambech og hendes team af specialister står altid klar til at vende lige netop din virksomheds muligheder.

Beskriv din aktuelle udfordring i forhold til grøn omstilling – så vender vi tilbage hurtigst muligt. 

Trine Plambech

Manager – Intelligent Sustainability
Principal Green Urban Designer

Bliv inspireret af vores andre kunder
Digital grøn omstilling

Hotelbranchen bidrager til bæredygtig omstilling

Green Solution House, Guldsmeden Hotels og HORESTA har fået konkrete anvisninger til, hvordan de kan involvere gæsterne i energi- og ressourcebesparende tiltag og viden om, hvilke tiltag der virker bedst og hvordan grønne initiativer og løsninger kan skabe merværdi.

Læs mere »

Formular indsendt!