Alexandra Instituttet A/S // Anvendelser // Intelligent bæredygtighed

Intelligent bæredygtighed

Anvendelse

Intelligent bæredygtighed

Teknologien er klar til at bane vejen for bæredygtig vækst – men er du?

Teknologi og smarte løsninger er vigtige drivere for intelligent bæredygtig udvikling.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling har skabt yderligere fokus på den grønne omstilling i danske virksomheder og organisationer.

Er du i gang med en grøn omstillingsproces, eller vil du udvikle nye løsninger, der kan hjælpe dine kunder til at blive mere grønne? Teknologi og smarte løsninger er vigtige drivere for intelligent bæredygtig udvikling. Men hvordan spiller teknologien sammen med de mennesker, der skal bruge den? Er du i tvivl om, hvor du skal sætte ind, og hvilken retning du skal gå?

Vi tilbyder uvildig rådgivning, sparring og undersøgelser, der hurtigt og sikkert får dig i gang med de rette initiativer til intelligent bæredygtig økonomisk vækst.

Bæredygtige løsninger der imødekommer kundernes behov

Det intelligente vindue, der automatisk lukker, når temperaturen er for høj udenfor, eller vaskemaskinen, der selv starter, når der er overskud af grøn energi i nettet... Det lyder både smart og bæredygtigt. Og det er de smarte, bæredygtige løsninger også, når blot de tager højde for, at vi mennesker, der skal leve med dem, faktisk føler os hjulpet.

Kan din smarte løsning ramme det behov, er der et stort markedspotentiale. Og det potentiale kan vi hjælpe dig med at finde og udnytte.

Vores tilgang til intelligent bæredygtighed rækker ud over de rent teknologiske løsninger. Vi har fokus på at forstå og arbejde med, hvordan løsningerne spiller sammen med de mennesker, hvis hverdag de skal indgå i, samtidig med at det gøres på en økonomisk bæredygtig måde.

Det gør vi blandt andet ved at arbejde forskningsbaseret i stærke tværfaglige teams, hvor antropologer, designere, arkitekter, ingeniører, it-specialister, forretningsudviklere, økonomer og mange flere relevante fagligheder deltager med hver deres specialistviden og sammen skaber løsninger, der er værdifulde for mennesker, miljøet, virksomheder og offentlige institutioner.

Vi arbejder altid med intelligent bæredygtighed som en integreret kombination mellem de tre videnområder: menneskelig adfærd, teknologiudvikling og forretnings- og organisationsforståelse. 

Intelligent bæredygtighed: Viden om mennesker – Teknologiudvikling – Forretnings- og organisationsforståelse

Ved at forstå og udvikle på samspillet mellem de tre videnområder kan vi hjælpe med til at skabe mere bæredygtig adfærd og teknologiske løsninger, der matcher den virkelighed, brugerne lever i.

Vi tilbyder

  • Brugerstudier der bidrager til en forståelse af, hvilken kontekst en given løsning skal fungere i.
  • At indsamle og analysere data – både de kvalitative og kvantitative data, der er knyttet til konteksten og ’problemet’, der skal løses.
  • Viden om de nyeste teknologier og metoder, der fremmer bæredygtig adfærd (fx nudging, visualiseringsteknologier, servitization m.m.) Vi holder bl.a. oplæg, masterclasses, workshops og seminarer, hvor vi bringer denne viden i spil.
  • Teknologiudvikling i samarbejde med Alexandra Instituttets softwareudviklere.
  • Design af grønne produkter, services og ydelser med design thinking som greb.
  • Grøn forretningsmodellering gennem forbruger- og markedsanalyser (fx servicedesign, cirkulær økonomi m.m.).
  • Co-creation-forløb, der inkluderer tværfaglige discipliner og relevante interessenter, så det sikres, at en given løsning er både nytænkende og rammer målgruppen.
  • Evaluering af grønne løsninger og initiativer.

Sådan kan vi samarbejde

Vi baserer vores rådgivning på solid erfaring og dyb, faglig indsigt og arbejder bl.a. inden for områderne intelligent energi og smart homes, mobilitet, sunde boliger, vand, affald og ressourcer, cirkulær økonomi, grøn omstilling i organisationer og grøn vækst. Her kan du hente inspiration i nogle af vores samarbejder med private og offentlige virksomheder:

Hvor er potentialerne, og hvordan styrker jeg min grønne omstilling?

Vil du arbejde med FNs Verdensmål, og ønsker du at omstille din organisation til en bæredygtig forretningsmodel? Vi har indgående viden om grønne forretningsmodeller, og hvordan de kan udfoldes i din organisation:

CASE: Væksthus Hovedstadsregionen ønskede en publikation om mulighederne i grøn vækst
CASE: Erhvervsstyrelsen ønskede en evaluering af små og mellemstore virksomheders arbejde med grøn omstilling
CASE: Comwell ønskede at få klarlagt medarbejdernes rolle i den grønne omstilling

Hvilke teknologier skal jeg vælge for at understøtte en bæredygtig udvikling, og hvordan skal de udformes? 

Vil du udvikle nye teknologier, der understøtter bæredygtig og energirigtig adfærd? Eller vil du igangsætte en indsats for energiadfærd i et bygnings-/boligkompleks? Vi har indgående viden og mange års praktisk erfaring med, hvad der fremmer og hæmmer bæredygtig og energirigtig adfærd:

CASE: BeReady: Energirenovering med brugeren i centrum
CASE: Aguardio fik udviklet et feedbacksystem til minimering af vandforbrug
CASE: Scalgo fik input til deres teknologiudvikling af deres "Dynamiske oversvømmelseskort" med stærkt brugerfokus

Hvordan oplever slutbrugeren dine produkter og services, og hvordan kan de gøres bedre?

Vi er eksperter i kvalitative analyser og evalueringer, der kan hjælpe dig til at forstå dine brugere, borgere, beboere, medarbejdere, kunder, ledere og interessenters behov. Og vi har mange års erfaring i at omsætte denne viden til bæredygtige løsninger, der giver mening og skaber værdi:

CASE: Guldsmeden, Horesta og GSH fik indblik i, hvordan hotelgæster og personale oplever deres grønne omstilling i "Grøn omstilling i hotelbranchen"
CASE: Dong Energy fik brugerinddragelse i deres eFlex-projekt

Hvordan ser fremtiden ud?

Vil du have et kig ind i fremtiden, og ønsker du kvalificeret beslutningsstøtte til at udnytte de grønne potentialer? Vil du have input til design og udformning af nye services?:

CASE: Hedensted kommune fik viden om, hvordan de skal forme fremtidens mobilitet
CASE: LetsGO fik udviklet en B2B-delebilsløsning 

Brug FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling sætter yderligere fokus på, at det er nødvendigt at udvikle nye innovative løsninger, der kan bidrage til at omstille vores samfund i en stadigt mere bæredygtig retning. Samtidig kan Verdensmålene være med til at skabe nye markeder og muligheder for virksomheder – især SMVer. Det særlige ved FNs Verdensmål er, at de tager udgangspunkt i en bred forståelse af bæredygtighed, der inkluderer både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold.

Det giver virksomheder mulighed for at udvikle nye forretningsområder baseret på it og intelligente løsninger, som er en uundværlig driver for intelligent og bæredygtig udvikling.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med opgaver inden for bæredygtighedsområdet.

Kontakt
Principal Green Urban Designer
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.