Alexandra Instituttet A/S // Anvendelser // Intelligent bæredygtighed

Intelligent bæredygtighed

Anvendelse

Intelligent bæredygtighed

Skab forretning med viden om brugeradfærd.

Udrulning af intelligente målere, smart grid og krav til nuværende og fremtidige CO2-reduktioner giver energibranchen nye udfordringer. Vi arbejder systematisk med at inddrage de forskellige interessenter i udvikling og evaluering af tiltag og produkter på energiområdet med udgangspunkt i en samlet viden om mennesker, energi og teknologi.

Forbrugernes rolle ændrer sig. Derfor er det væsentligt at få forbrugerne til at engagere sig i og interessere sig for energispørgsmål. Det stiller nye krav til både forbrugerne, forsyningsselskaberne og andre interessenter. Forsyningsselskaberne oplever stigende krav til at differentiere sig på markedet for at holde på kunder og eventuelt tiltrække nye kunder og skabe omsætning.

I Alexandra Instituttet kombinerer vi tre videnområder, når vi udvikler løsninger til bæredygtighed: Teknologi, menneskelig adfærd og energiforbrug. Ved at forstå samspillet mellem dem kan vi hjælpe med til at skabe mere bæredygtig adfærd og teknologiske løsninger, der matcher den virkelighed, brugerne lever i. Det giver vores kunder et godt afsæt for at udvikle de rigtige løsninger til de rigtige aftagere.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med energi og bæredygtighed. Vi sidder med ved bordet, når klimaministeren skal rådgives, når fremtidens smart grid skal udvikles, eller når energioptimerede bygninger skal designes.

Indsigt i brugeradfærd

Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling. Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi.

Innovative løsninger: Kontakt os hvis du ønsker at udvikle it-løsninger, der understøtter bæredygtige forandringer som f.eks. reduktion af energiforbrug, fleksibelt energiforbrug, ressourcegenanvendelse eller beslutningsstøtte ift. fremtidens mobilitet. Pluskontoret Arkitekter og MOE manglede viden om brugeradfærd, da de skulle byde på udviklingen af Kvotehuset for Realdania Byg. Derfor valgte de at indgå et samarbejde med os.

Smarte byer: Vi klæder jer på til at udvikle innovative bæredygtige løsninger baseret på indsigter om samspillet mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed. Hvordan kan vi skabe grønne, smarte byer og hvad betyder de for vores livskvalitet, sundhed og evne til at tænke nyt og kreativt?

Grøn omstilling: Hos os kan I få konkrete råd til, hvordan I opnår succes med grøn omstilling, hvad enten jeres virksomhed er moderat, frontløber, opfinder eller målrettet. Grøn omstilling er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver omhyggeligt og dedikeret arbejde over en længere årrække, men der er store gevinster at hente ved at starte eller videreudvikle sin grønne omstilling.

Evaluering og dokumentation

Kontakt os hvis du skal i gang med evaluering af innovative indsatser, opbygning af evalueringskapacitet eller evaluering i egen organisation.

Vi har lavet en undersøgelse for Erhvervsstyrelsen, der ønskede at vide, hvordan man opnår grøn omstilling i danske virksomheder. Vi leverede en analyserapport og en miniguide, der begge har taget udgangspunk i Forandringsmodellen. Forandringsmodellen bliver især brugt til at evaluere forandringer inden for energisektoren. Modellen er et evalueringsværktøj, der medtager den kontekst og de mekanismer, der kan udgøre enten barrierer eller fremmere for arbejdet med grøn omstilling.

Vores metode sætter fokus på, hvad I skal gøre, fordi vi ved noget om de mekanismer, der påvirker processen. Det øger sandsynligheden for gevinstrealisering, fordi vi løbende kan understøtte forandringsprocessen. Kan ny teknologi få folk til at ændre energiadfærd – og hvis ja, på hvilken måde? Det har vi undersøgt i projektet Proak, hvor vi gennemførte en tværfaglig effektevaluering af energivisualiseringskoncepterne i fire boligforeninger.

Læring

Med udgangspunkt i indgående viden om menneskers adfærd og behov kan vi udforme teknologien, så den inviterer os til f.eks. at gå på opdagelse i naturens spisekammer eller til at lege med solen, vinden og vandet og derigennem lære om vedvarende energi.

Vi har blandt andet været involveret i Pluk din mad med mobilen og LAGI - international kunst- og energikonkurrence om energiproducerende skulpturer. Desuden har vi for Furesø Kommune udviklet koncepter for, hvordan man kan inddrage energidata i undervisningen i folkeskolen.

Sikkerhed og privacy

Hvordan sikrer udviklingsservices deres applikationslag, så det er muligt at håndtere personfølsomme oplysninger, der skal deles med tredjepart? Hvordan sikkerhedsoptimerer man infrastrukturen i produktionssystemer med smart grids?

Smart grid giver en række samfundsgevinster, men tilslutningen til det intelligente elnet gør også samfundet mere sårbart over for angreb. Derfor er det vigtigt at sikre både forsyningssikkerheden hos elværkerne og forbrugernes dataoplysninger.
Hvis du arbejder med smarte målere, skal du sikre dig, at det er den rette måler, du snakker med og ikke en masse andre målere. Et er at lave infrastruktur, noget andet er at gøre den sikker. Det kigger vi på i projektet CHPCOM.

Vi rådgiver om, hvordan data kan udstilles på en forsvarlig måde, så persondatalovgivningen ikke overtrædes, hvad I bør gøre for at øge sikkerheden, og hvad I vil kunne opnå med en sikkerhedsoptimering. Læs mere under vores ekspertise It-sikkerhed og privacy.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med opgaver inden for energi- og bæredygtighedsområdet – om du er en kommune, privat virksomhed, energirådgiver eller arkitekt.

Kontakt
Principal Green Urban Designer
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.