The Alexandra Institute // Anvendelser // Intelligent bæredygtighed

Intelligent bæredygtighed

Anvendelse

Intelligent bæredygtighed

Teknologien er klar til at bane vejen for bæredygtig vækst – men er du?

It og digitale løsninger er vigtige drivkræfter for intelligent bæredygtig udvikling.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling har skabt yderligere fokus på den grønne omstilling i danske virksomheder og organisationer.

Er du i gang med en grøn omstillingsproces, eller vil du udvikle innovative digitale løsninger, der kan hjælpe dine kunder til at blive mere grønne? It og digitale løsninger er vigtige drivere for intelligent bæredygtig udvikling. Men hvordan spiller teknologien sammen med de mennesker, der skal bruge den? Er du i tvivl om, hvor du skal sætte ind, og hvilken retning du skal gå?

Vi tilbyder uvildig rådgivning, sparring og undersøgelser, der hurtigt og sikkert får dig i gang med de rette initiativer til intelligent bæredygtig økonomisk vækst.

Bæredygtige løsninger der imødekommer kundernes behov

Det intelligente vindue, der automatisk lukker, når det er koldt udenfor, eller vaskemaskinen, der selv starter, når der er overskud af grøn energi i nettet... Det lyder både smart og bæredygtigt. Og det er de smarte, bæredygtige løsninger også, når blot de tager højde for, at vi mennesker, der skal leve med dem, faktisk føler os hjulpet.

Kan din smarte løsning ramme det behov, er der et stort markedspotentiale. Og det potentiale kan vi hjælpe dig med at finde og udnytte.

Vores tilgang til intelligent bæredygtighed rækker ud over de rent teknologiske løsninger. Vi har fokus på at forstå og arbejde med, hvordan teknologien  spiller sammen med de mennesker, hvis hverdag den skal indgå i, samtidig med at det gøres på en økonomisk bæredygtig måde.

Det gør vi blandt andet ved at arbejde forskningsbaseret i stærke tværfaglige teams, hvor antropologer, designere, arkitekter, ingeniører, it-specialister, forretningsudviklere, økonomer og mange flere relevante fagligheder deltager med hver deres specialistviden og sammen skaber digitale løsninger, der er værdifulde for mennesker, miljøet, virksomheder og offentlige institutioner.

Vi arbejder altid med intelligent bæredygtighed som en integreret kombination mellem de tre videnområder: menneskelig adfærd, it og digitalisering samt forretnings- og organisationsforståelse.

Intelligent bæredygtighed: Viden om mennesker – It og digitalisering – Forretnings- og organisationsforståelse

Ved at forstå og udvikle på samspillet mellem de tre videnområder kan vi hjælpe med til at skabe mere bæredygtig adfærd og digitale løsninger, der matcher den virkelighed, brugerne lever i.

Vi tilbyder

 • Brugerstudier der bidrager til en forståelse af, hvilken kontekst en given digital løsning skal fungere i.
 • At indsamle og analysere data – både de kvalitative og kvantitative data, der er knyttet til konteksten og ’problemet’, der skal løses.
 • Viden om de nyeste digitale teknologier (fx kunstig intelligens, IoT og visualiseringsteknologier) og metoder, der kan bidrage til at fremme bæredygtig adfærd (fx nudging, servitization m.m.). Vi holder bl.a. oplæg, masterclasses, workshops og seminarer, hvor vi bringer denne viden i spil. Hent også vores inspirationskatalog Grønnere bygninger med IoT udarbejdet i samarbejde med Nordic IoT Centre.
 • Udvikling og leverance af it og digitale løsninger i tæt samarbejde med brugere og kunder.
 • Design af grønne digitale produkter, services og ydelser med design thinking som greb.
 • Grøn forretningsmodellering gennem forbruger- og markedsanalyser, servicedesign, cirkulær økonomi m.m.
 • Co-creation-forløb, der inkluderer tværfaglige discipliner og relevante interessenter, så det sikres, at en given løsning er både nytænkende og rammer målgruppen.
 • Evaluering af grønne løsninger og initiativer.

Sådan kan vi samarbejde

Vi baserer vores rådgivning på solid erfaring og dyb, faglig indsigt. Vi arbejder bl.a. inden for områderne intelligent energi og smart homes, mobilitet, sunde boliger, vand, affald og ressourcer, cirkulær økonomi, grøn omstilling i organisationer og grøn vækst. Her kan du hente inspiration i nogle af vores samarbejder med private og offentlige virksomheder:

Hvor er potentialerne, og hvordan styrker du din grønne omstilling?

Vil du arbejde med FNs Verdensmål, og ønsker du at omstille din organisation til en bæredygtig forretningsmodel? Vi har indgående viden om grønne forretningsmodeller, og hvordan de kan udfoldes i din organisation:

 • Væksthus Hovedstadsregionen: Udarbejdelse af publikation: Grøn Business – 6 veje til grøn vækst
 • Erhvervsstyrelsen: Evaluering af små og mellemstore virksomheders arbejde med grøn omstilling
 • Comwell: Analyse af medarbejdernes rolle i den grønne omstilling

Hvilke teknologier skal du vælge for at understøtte en bæredygtig udvikling, og hvordan skal de udformes? 

Vil du udvikle nye digitale løsninger, der understøtter bæredygtig og energirigtig adfærd? Eller vil du igangsætte en indsats for energiadfærd i et bygnings-/boligkompleks? Vi har indgående viden og mange års praktisk erfaring med, hvad der fremmer og hæmmer bæredygtig og energirigtig adfærd:

 • BeReady: Brugerstudier og kortlægning af sammenhængen mellem energirenoveringer, sundhed og indeklima
 • Aguardio: Brugerundersøgelse af digital feedback-enhed til minimering af vandforbrug
 • Scalgo: Brugerundersøgelse og input til teknologiudvikling af Scalgos "Dynamiske oversvømmelseskort"

Hvordan oplever slutbrugeren dine produkter og services, og hvordan kan de gøres bedre?

Vi er eksperter i kvalitative analyser og evalueringer, der kan hjælpe dig til at forstå dine brugere, borgere, beboere, medarbejdere, kunder, ledere og interessenters behov. Og vi har mange års erfaring i at omsætte denne viden til bæredygtige løsninger, der giver mening og skaber værdi:

 • HORESTA: Analyse og udvikling af digitale/analoge prototyper, der understøtter ressourcebesparende tiltag og skaber varige relationer mellem hotel og gæster
 • Dong Energy/eFlex: Brugerstudier af hvad der motiverer private slutbrugere med elbiler eller varmepumper til fleksibelt elforbrug

Hvordan ser fremtiden ud?

Vil du have et kig ind i fremtiden, og ønsker du kvalificeret beslutningsstøtte til at udnytte de grønne potentialer? Vil du have input til design og udformning af nye digitale løsninger og services?:

 • Hedensted kommune: Brugerstudier, indsamling af viden samt anbefalinger til kommunen ift. udformning af fremtidens mobilitet
 • LetsGO: Brugerstudier i forb. med udvikling af B2B flådestyringssystem til virksomheder og kommuner

Brug FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling sætter yderligere fokus på, at det er nødvendigt at udvikle nye innovative løsninger, der kan bidrage til at omstille vores samfund i en stadigt mere bæredygtig retning. Samtidig kan Verdensmålene være med til at skabe nye markeder og muligheder for virksomheder – især SMVer. Det særlige ved FNs Verdensmål er, at de tager udgangspunkt i en bred forståelse af bæredygtighed, der inkluderer både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold.

Det giver virksomheder mulighed for at udvikle nye forretningsområder baseret på it og digitale løsninger, som er en uundværlig driver for intelligent og bæredygtig udvikling.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med opgaver inden for bæredygtighedsområdet.

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.