Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Digital revisor

Digitalt selvbetjenings-system sparer brug af revisor

Digital Revisor tilbyder et online værktøj, der hjælper små virksomheder med at indberette til SKAT.
Virksomheden Digital Revisor blev stiftet i 2016 og tilbyder en løsning, der sætter private og erhvervsdrivende i stand til selv at skabe deres årsrapport og indberette tal til selvangivelsen. Produktet automatiserer processen, så brugeren ikke selv skal vide, hvordan man får sat posterne op til SKAT.

hjælp til selvbetjening

Teknologi frisætter ressourcer

Virksomheder er ofte udfordret af komplicerede regler og er nødt til at have en revisor med, når de skal indberette til det offentlige. Digital Revisor har ønsket at udvikle en løsning, der gør virksomhederne i stand til selv at lave deres årsrapport og selvangivelse trods de mange regler og udfordringer. Det kræver en algoritme, der kan opstille et regnskab ud fra virksomhedernes input og ud fra regnskabsloven.
 
Derfor har Digital Revisor allieret sig med vores eksperter i kunstig intelligens.

 

Gør brugerne selvhjulpne

Virksomhederne sparer dyre revisortimer

Udfordringen har været at forstå de regnskabs- og bogføringsdata, som altid er skabt i virksomhedens eget sprog og kontekst. Der er mange unikke virksomheder, der har poster, som ingen andre har, og det er her, udfordringen ligger.

Maskinlæring er en teknologi, der kan finde strukturer på tværs af mange forskellige data. Alexandra Instituttets specialister udviklede en maskinlæringsalgoritme, der blev fodret med bogføringsdata, momskoder og regnskabsregler, og lærte at analysere og oversætte regnskabstallene i skatteopgørelsen.

Ide blev til virkelighed

En klar gevinst for forretningen

Digital Revisor har fået et velfungerende produkt med en algoritme, der er i stand til at lave et regnskab online. Digital Revisors kunder kan nu indberette via digital selvbetjening. Det er nemt og enkelt at gå til og sparer kunderne for både bekymringer, tid og udgifter til revisor.

Digital Revisor er enkelt og nemt at gå til. Faktisk kan jeg spare mellem 2 og 4 timer pr. årsrapport, samtidig med at jeg hæver kvaliteten af mit arbejde.”
– Kunde hos Digital Revisor.

Niels Dahl

CEO & Grundlægger
Digital Revisor
”Vi havde 500 kontoplaner med 35.000 konti, som vi skulle have gjort klart til indsendelse til Skat og Erhvervsstyrelsen. Det er dyrt at gøre manuelt, og som lille startup havde vi ikke kompetencerne. Her havde vi et drømmescenarie, hvor Alexandra Instituttet stillede deres eksperter til rådighed. Det betyder, at vi i dag har en velfungerende algoritme."

KUNSTIG INTELLIGENS

En intelligent forretning er en god forretning

Har I et ønske om at udnytte ressourcerne bedre?

At tilføje kunstig intelligens til din nuværende forretning er ofte et spørgsmål om at udnytte de ressourcer I allerede har, bedst muligt.

At tilføje en ny teknologi betyder ikke nødvendigvis en omvæltning af jeres nuværende setup. Men det kan betyde en smartere fordeling af arbejdskraft, penge og service. Kort fortalt: Det I altid har gjort, bare smartere.

nye teknologier i daglig praksis

Frigiver ressourcer til andre opgaver

Kunstig intelligens og maskinlæring kan automatisere eksisterende processer. Data kan bruges til at udføre det arbejde, som vi mennesker ikke er så gode til.

Digital Revisor har fået hjælp fra vores specialister til at udnytte mulighederne med kunstig intelligens, så deres kunder nu kan bruge kræfterne på det, de brænder for og er gode til, og lade maskinlæring klare indberetningerne.

Har I et ønske om at udnytte ressourcerne bedre?

Projektet er en del af satsningen “Innovativ Brug af Big Data” finansieret af den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Region Midtjylland.

m
ed anbefalede værktøjer og metoder, strategier for dataindsamling og
u
dvikling samt fordele og ulemper/risici ved de forskellige
mRådgivning omfattende ressourcebehov og en step-by-step projektplan med anbefalede værktøjer og metoder, strategier for dataindsamling og udvikling samt fordele og ulemper/risici ved de forskellige metodetilgange
Konsulentydelserne har bestået af implementering, herunder
s
oftwareudvikling, design, fejlretning, optimering, test, integration samt
l
Konsulentydelserne har bestået af implementering, herunder
s
oftwareudvikling, design, fejlretning, optimering, test, integration samt
lKonsulentydelserne har bestået af implementering, herunder

Inspiration fra vores andre kunder

Sådan har andre virksomheder effektiviseret deres arbejdsgange med kunstig intelligens:

Robotrådgiver sparer tid og penge for Topdanmark

Topdanmark har fået udviklet en robotrådgiver, der kan assistere taksatoren i sit arbejde med at vurdere bilskaders omfang og pris. Det sparer tid i sagsbehandlingen til glæde for både kunder og værksted.

Formular indsendt!