Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

FARROWTECH

Overvågning med kunstig intelligens redder smågrise og sparer ressourcer

FarrowTechs automatiske overvågningssystem hjælper landmænd med at nedbringe dødelighed blandt pattegrise, spare ressourcer og blive mere konkurrencestærke.

UDFORDRINGEN

Behov for et automatisk overvågnings-system

Dødelighed blandt pattegrise er et stort problem for svineindustrien. Omkring en fjerdedel af alle pattegrise dør under fødslen eller i løbet af de første døgn – blandt andet på grund af iltmangel.

FarrowTech ønskede at detektere hvor lang tid, der går imellem fødslerne. Studier viser, at man kan redde mange grise, hvis man holder øje med at intervallet mellem fødslerne ikke overstiger en kritisk tidsgrænse. Hvis der går for lang tid, skal landmanden ud og trække grisen ud.

Men manuel faringsovervågning er dyr i ekstra arbejdskraft. De kontaktede os derfor for at få udviklet en tracking-algoritme, der ved hjælp af et termisk kamera kigger på de varme pixels, analyserer deres form og bevægelse og vurderer om det er en rigtig fødsel.

De fik løst en teknisk svær problemstilling og udviklet den kerneteknologi, som har givet et bedre produkt.

Global konkurrencefordel

Effektivisering og bedre dyrevelfærd

FarrowTech fik en velfungerende løsning og kan nu tilbyde deres kunder appen FarrowCam. Med FarrowCam kan staldpersonalet holde øje med faringsforløbet på f.eks. en smartphone. Ved kun at skulle bruge tid på de søer, der oplever problemer, kan landmanden spare store mængder tid.

Ud over den store tidsbesparelse i det daglige og en lavere frekvens af dødfødte smågrise sikrer FarrowCam bedre velfærd for pattegrisene og soen, da der kun bliver givet rettidig faringshjælp.

Virksomheden har for nyligt også fået udstedt patent på deres teknologi i USA.

Avanceret teknologi løser komplekst problem

Fødselshjælper via appen

Løsningen betyder, at landmanden får besked via en app, hvis der går for lang tid mellem to fødsler. Det giver ham mulighed for at redde flere pattegrise, uden at han behøver være til stede hos søerne hele tiden.

Kernen i FarrowTechs løsning er detektion af fødselstidspunkterne. Det lyder som en simpel udfordring, men det er en kompleks opgave. En so får i gennemsnit knap 18 pattegrise pr. kuld, så de nyfødte pattegrise er ofte delvist skjulte bag andre pattegrise eller bag dele af staldinventaret. Det gør det svært at bruge et standardkamera og de analysemetoder, der knytter sig til det.

 

Morten Bo Mikkelsen

CTO & Founder
FarrowTech
”Vi har ikke kunnet ønske os et bedre samarbejde. Der har været meget frem og tilbage med at finde den rette linse, de rette indstillinger og de rette data. Men Alexandra Instituttet har hele vejen igennem været en virkelig god samarbejdspartner og fået os til at bevare optimismen omkring teknologien, selv når vi har syntes, at det så umuligt ud”.

e-bog

Kom godt i gang med kunstig intelligens!

Kunstig intelligens er et helt vidunderligt værktøj, som kan løfte din virksomhed til nye højder.

E-bogen giver dig 24 siders komprimeret viden om, hvilken forskel kunstig intelligens kan gøre.

Det tekniske

Algoritmen
lærer selv

Det primære er at analysere billederne for at se, om der er noget, der er usædvanligt varmt. Når det sker, starter en tracking-algoritme, der kigger på de varme pixels og analyserer deres form og bevægelse og vurderer, om det er en rigtig fødsel.

Hvis der går for lang tid mellem to fødsler, skal landmanden have besked via en app om, at han skal tilse den pågældende so. Det betyder, at landmanden ikke behøver at være til stede hos søerne hele tiden.

Algoritmen bliver nødt til at lære undervejs, fordi der sker temperaturstigninger i rummene, og alle stalde er ikke lige varme. Vores eksperter i kunstig intelligens udviklede derfor en algoritme, der hele tiden opdaterer sin egen viden om, hvad der er normale værdier.

Det fik FarrowTech

FarrowTech fik udviklet billedbehandlingen til løsningen, dvs. den algoritme, der som input tager en sekvens af billeder fra det infrarøde kamera og detekterer, om der sker en fødsel eller ej.

Algoritmen er en kombination af klassisk statistisk analyse og billedhandling, med et dybt neuralt netværk til klassifikation af fødselsrelaterede events.

Anvendelsen af en forholdsvis tung model til real-tidsdetektion på et kamera med begrænset beregningskapacitet er realiseret med en forudgående statistisk analyse af varmeintensitetsværdierne, som lærer om normaltilstande undervejs og kun kalder netværket, hvis der opstår en usædvanlig varme – med andre ord: sandsynlighed for en fødsel.

Bliv inspireret af vores andre kunder

Sådan har andre virksomheder udviklet deres produkt eller effektiviseret processer ved hjælp af kunstig intelligens:

Robotrådgiver sparer tid og penge for Topdanmark

Topdanmark har fået udviklet en robotrådgiver, der kan assistere taksatoren i sit arbejde med at vurdere bilskaders omfang og pris. Det sparer tid i sagsbehandlingen til glæde for både kunder og værksted.

Formular indsendt!