Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

XR – EXTENDED REALITY

Giv medarbejderne visuel støtte

Extended Reality kan guide jer gennem en kompliceret maskine, proces eller lager ved f.eks. at lægge et lag af visuelle instruktioner ovenpå virkeligheden.

Gode grunde til at gå i gang

Sparer tid

Når 100 komponenter skal hentes på et stort lager, er det potentielt en tidskrævende proces. XR kan sætte turbo på jeres processer.

Sikrer kvalitet

Når 100 komponenter skal samles korrekt, er der meget, der kan gå galt. XR slår enhver manual og har øje for selv den mindste skrue.

Støtter medarbejdere

Når gode data håndteres og præsenteres smart, er det lettere at tage beslutninger på samme objektive grundlag på tværs af organisationen.

referencer

Sådan har andre har fået hjælp fra XR

Giv jeres medarbejdere synlig hjælp til det svære med XR

Extended Reality (XR) dækker over alle former for visuel støtte til jeres arbejde: fra oplæring i en virtuel simulator til visuelle instruktioner af medarbejderen i produktionslinjen, på lageret eller ude hos kunden. 

Vi hjælper jer med at afdække, hvad XR kan gøre for jer – uanset om I vil kvalitetssikre og effektivisere produktionen eller bare spare tid på sidemandsoplæring, lagerplukning eller servicebesøg. 

Hvordan ser et forløb typisk ud?

I en opstartsworkshop hos jer undersøger vi jeres udfordring, ser på forskellige XR-løsninger og hvordan XR giver mest værdi for jer.

Derefter laver vi et koncept med forskellige bud på, hvordan opgaven kan løses, f.eks. med AR, VR osv. I bestemmer, hvilken løsning vi skal gå videre med.

Vi bruger data og procesinstruktioner fra jer til at udvikle en prototype, som vi demonstrerer hos jer, og som I giver os (bruger)feedback på.

Vi laver nu en ny, justeret prototype, som vi tester med jer. I kan derefter købe jer til den endelige færdigudvikling af løsningen gennem os eller et andet udviklingshus.

Styrk jeres forretning ved at digitalisere

Vil I gerne spare energi, minimere fejl og undgå driftsstop? Har I fået nye krav til rapportering af data eller CO2-regnskab? Vil I gerne kunne oplære nye medarbejdere hurtigere? ​

Løsningen kan være at tilføre teknologi, der opsamler data, som I bruger til at effektivisere og styrke jeres forretning.

"Ved at bruge denne type applikation kan vi eliminere instruktørernes tid med 100 procent. Og for operatører, som skal oplæres, kan vi reducere oplæringstiden med 30 procent."

Få adgang til ny digital teknologi med os

Hos os kan I afprøve jeres ideer og dugfriske teknologier uden at skulle satse stort: Sammen afdækker vi, hvilket potentiale de nyeste digitale teknologier har for jer, og hjælper jer godt fra start. 

Formular indsendt!