XR – EXTENDED REALITY

Giv medarbejderne synlig hjælp til det svære med XR

Extended Reality (XR) dækker over alle former for visuel støtte til jeres arbejde: fra oplæring i en virtuel simulator til visuelle instruktioner af medarbejderen i produktionslinjen, på lageret eller ude hos kunden. 
 
Vi hjælper jer med at afdække, hvad XR kan gøre for jer – uanset om I vil kvalitetssikre og effektivisere produktionen eller bare spare tid på sidemandsoplæring, lagerplukning eller servicebesøg. 

Sparer tid

Når 100 komponenter skal hentes på et stort lager, er det potentielt en ret tidskrævende proces. XR kan sætte turbo på jeres processer.

Sikrer kvalitet

Når 100 komponenter skal samles korrekt, er der meget, der kan gå galt. XR slår enhver manual og har øje for selv den mindste skrue.

Træner medarbejdere

Det er dyrt at sidemandsoplære. Og svært at hjælpe en tekniker hos en kunde langt væk. XR fastholder viden og gør den lettilgængelig.

referencer

Lad jer inspirere

Nemmere og hurtigere oplæring af medarbejdere

HOUNÖ har fået testet, hvordan man kan instruere nye medarbejdere ved hjælp af digitale projektioner på de arbejdsstationer, hvor ovnene bliver samlet, og dermed spare tid på sidemandsoplæring.​

AR hjælper med at plukke varer fra lageret

HydraSpecma har i et lovende forsøg fået testet nye teknologier, der nemt og hurtigt hjælper deres medarbejdere med at finde og plukke de rigtige komponenter fra lageret.

Proces

Typisk ser processen sådan ud

I en opstartsworkshop hos jer undersøger vi jeres udfordring, ser på forskellige XR-løsninger og hvordan XR giver mest værdi for jer.

Derefter laver vi et koncept med forskellige bud på, hvordan opgaven kan løses, f.eks. med AR, VR osv. I bestemmer, hvilken løsning vi skal gå videre med.

Derefter bruger vi data og procesinstruktioner fra jer til at udvikle en protoype, som vi demonstrerer hos jer, og som I giver os (bruger)feedback på.

Vi laver nu en ny, justeret prototype, som vi tester med jer. I kan derefter købe jer til den endelige færdigudvikling af løsningen gennem os eller et andet udviklingshus.

Formular indsendt!