cybersikkerhed

Hvor er I sårbare? Vi gør jer mere robuste, både på kort og lang sigt.

Når jeres kerneforretning ikke er cybersikkerhed, overser I måske trusler og risici. Og det kan være svært at afveje sikkerhed og forretning: Hvornår er I sikre nok?

Vi kender truslerne, løsningerne og udfordringer i produktionsbranchen. Derfor har vi udarbejdet værktøjer til at give jer et 360-graders-sikkerheds-tjek og identificere sårbarhederne.

I får hjælp til hurtigt at lukke de vigtigste huller og til selv at lægge en god strategi med de rigtige tiltag.

Undgå blinde vinkler

De største sårbarheder er dem, I ikke ved, I har. Vi giver jer overblik over svagheder, trusler og krav, så I kan handle, før I bliver ramt.

Målrettet brandslukning

I får anbefalinger til konkrete løsninger, der er lette at implementere og hurtigt højner jeres it- og IoT-sikkerhed.

Kom helt i mål

Vi giver jer værktøjer, der gør jer i stand til løbende at evaluere og videreudvikle jeres it- og IoT-sikkerhed fremover.

Proces

Typisk ser processen sådan ud

I et indledende onlinemøde bruger vi vores 360-graders-cybersikkerheds-værktøj til sammen at kortlægge jeres risici. Værktøjet er baseret på anerkendte cybersikkerheds-standarder og -metoder.

Derefter tilbringer vi en dag sammen hos jer, hvor vi gennemgår jeres arbejdsgange, data, hardware, it- og IoT-opsætning og jeres nuværende cybersikkerhed.

Derpå udarbejder vi en rapport med konkrete og let implementerbare anbefalinger til jer, så I hurtigt kan lukke jeres mest alvorlige sikkerhedshuller. 

Derudover får I en række værktøjer, der gør jer i stand til løbende at evaluere jeres cybersikkerhed og definere de rigtige tiltag, der tager højde for både risiko og konsekvens. Det gør det lettere for jer at afveje tekniske og forretningsmæssige hensyn og lægge en sund it-sikkerhedsstrategi. 

Formular indsendt!