Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

cybersikkerhed

Få et 360-graders-tjek

Vores sikkerhedstjek afdækker jeres blinde vinkler, så I straks kan eliminere jeres største sårbarheder. Og I lærer at håndtere sikkerhed forretningsmæssigt smart fremover.

Gode grunde til at gå i gang

Undgå blinde vinkler

De største sårbarheder er dem, I ikke ved, I har. Vi giver jer overblik over svagheder, trusler og krav, så I kan handle, før I bliver ramt.

Målrettet brandslukning

I får anbefalinger til konkrete løsninger, der er lette at implementere og hurtigt højner jeres it- og IoT-sikkerhed.

Kom helt i mål

Vi giver jer værktøjer, der gør jer i stand til løbende at evaluere og videreudvikle jeres it- og IoT-sikkerhed fremover.

referencer

Se hvordan andre har fået værdi

Hvor er I sårbare? Vi gør jer mere robuste, både på kort og lang sigt

Når jeres kerneforretning ikke er cybersikkerhed, overser I måske trusler og risici. Og det kan være svært at afveje sikkerhed og forretning: Hvornår er I sikre nok?

Vi kender truslerne, løsningerne og udfordringer i produktionsbranchen. Derfor har vi udarbejdet værktøjer til at give jer et 360-graders-sikkerheds-tjek og identificere sårbarhederne.

I får hjælp til hurtigt at lukke de vigtigste huller og til selv at lægge en god strategi med de rigtige tiltag.

Hvordan ser et forløb typisk ud?

I et indledende onlinemøde bruger vi vores 360-graders-cybersikkerheds-værktøj til sammen at kortlægge jeres risici. Værktøjet er baseret på anerkendte cybersikkerhedsstandarder og -metoder.

Derefter tilbringer vi en dag sammen hos jer, hvor vi gennemgår jeres arbejdsgange, data, hardware, it- og IoT-opsætning og jeres nuværende cybersikkerhed.

Vi udarbejder en rapport med konkrete og let implementerbare anbefalinger til jer, så I hurtigt kan lukke jeres mest alvorlige sikkerhedshuller. 

Derudover får I en række værktøjer, der gør jer i stand til løbende at evaluere jeres cybersikkerhed og definere de rigtige tiltag, der tager højde for både risiko og konsekvens. Det gør det lettere for jer at afveje tekniske og forretningsmæssige hensyn og lægge en sund it-sikkerhedsstrategi. 

Styrk jeres forretning ved at digitalisere

Vil I gerne spare energi, minimere fejl og undgå driftsstop? Har I fået nye krav til rapportering af data eller CO2-regnskab? Vil I gerne kunne oplære nye medarbejdere hurtigere? ​

Løsningen kan være at tilføre teknologi, der opsamler data, som I bruger til at effektivisere og styrke jeres forretning.

Vi har fået hjælp og vejledning i at gennemføre en række risikoanalyser for at afdække sikkerhedshuller i vores produkter og løsninger. Vi har også kigget på en udvalgt standard, som giver mening i forhold til vores produkter. Vi er netop ved at se på, hvad der skal til for at certificere produktet. Det har været en stor hjælp for os.”"

Få adgang til ny digital teknologi med os

Hos os kan I afprøve jeres ideer og dugfriske teknologier uden at skulle satse stort: Sammen afdækker vi, hvilket potentiale de nyeste digitale teknologier har for jer, og hjælper jer godt fra start. 

Formular indsendt!