Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Moesgaard museum

Ny visualiseringsteknologi giver unik adgang til forskningsfund

Med Raytracing RTX har vi hjulpet Moesgaard Museum med at lave 3D-visualiseringer af helleristninger i sten i naturen, så ristningerne kan bevares for eftertiden og studeres over hele verden.
Bronzealderens mennesker huggede tegninger i sten – stentegninger, vi i dag kalder helleristninger. De mere end 3000 år gamle motiver findes på klipper i hele Skandinavien som ekkoer fra en fjern fortid.

Behov for visualisering af punktskyer

Man tænker ikke over det til dagligt, men arkæologer bruger uforholdsmæssig meget tid på at tage rundt til helleristninger i det åbne landskab. Her sidder de klar på det helt rigtige tidspunkt, når lyset falder på en bestemt måde, så helleristninger på klipper og sten træder tydeligt frem. Men på Moesgaard Museum har de fået en god ide, som vi har været med til at føre ud i livet.

Giver forsknings- og kommunikations–mæssig værdi

Således kan man både håndtere store datamængder og visualisere dem på en måde, som giver forsknings- og kommunikationsmæssig værdi, som James Andrew Dodd fra Aarhus Universitet påpeger i videoen nedenfor.

Med metoden kan helleristninger nu gøres tilgængelige for flere og blive bevaret for eftertiden – da vind, vejr og mennesker slider på dem i naturen.

Får helleristninger til at stå tydeligt frem

Vi har, som de første, brugt teknologien RAYTRACING RTX til at visualisere punkter på en måde, så vi effektivt kan studere 3D-objekter, uden at det er tungt at køre på ens maskine. Det betyder, at vi bl.a. har kunnet hjælpe Moesgaard Museum med at lave 3D-visualiseringer af helleristninger i sten i naturen, så ristningerne kan bevares for eftertiden og studeres over hele verden.

Punktskyen, der består af en milliard punkter, har vi visualiseret med raytracing, kombineret med ambient occlusion, som bruges til at vurdere skyggegraden for hvert punkt, så helleristningerne står skarpere frem end med en simpel lysberegning.

Helleristninger er i deres natur 3-dimensionelle. Alexandra Instituttet har hjulpet mig med at løse nogle af de udfordringer, vi har med håndtere de store mængder af data og dernæst at visualisere dem på en måde som er nyttig i en forskningsmæssig og kommunikationsmæssig sammenhæng.

Ph.d.-studerende

James Andrew Dodd

Bliv inspireret af vores andre kunder

Sådan har andre fået værdi af billedanalyse og visualisering af komplekse data.

Formular indsendt!