Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Aarhus Kommune

Aktivitetsbaseret indretning skal skabe bedre arbejdsmiljø

Vi har hjulpet afdeling for Teknik og Miljø med at undersøge mulighederne for at skabe en aktivitetsbaseret indretning 
i administrationsbygningen Blixens i Brabrand.
Blixens er en moderne kontorbygning beliggende i Brabrand. Bygningen huser flere afdelinger af Aarhus Kommune. Den blev indviet i 2018 og er kendt for sit innovative og bæredygtige design, der inkluderer energibesparende teknologier og grønne tagterrasser. Blixens er udformet med henblik på at fremme et godt arbejdsmiljø og fællesskab blandt de ansatte.

Udfordringen

Aarhus Kommune ønskede bistand til en proces, der involverede Teknik og Miljøs ca. 700 medarbejdere i administrationsbygningen Blixens.  Målet var, at medarbejderne  pr. 1. januar 2024 skulle være klar til at tage en ny indretning i brug i deres nuværende bygning.

Formålet var at skabe en ny aktivitetsbaseret indretning, som kunne understøtte de forskellige afdelingers opgaveløsninger.

 

Ydelsen

Processen fokuserede på at:

  • Undersøge medarbejdernes nuværende adfærd i kontormiljøerne.
  • Identificere deres behov og ønsker til den fremtidige indretning.
  • Evaluere, hvordan en ny indretning kan fremme samarbejde på tværs af afdelingerne.

Denne omfattende afdækning dannede grundlag for en indretningsarkitekts opgave med at opstille 2-3 scenarier for en ny aktivitetsbaseret udnyttelse af kontorarealerne.

Alexandra Instituttet stod for:

  • 30 dages observationer af arbejdsprocesser og brug af kontormiljøerne i den eksisterende indretning.
  • 14 fokusgruppeinterviews med medarbejderrepræsentanter fra alle afdelinger.
  • Facilitering og opsamling af i alt 10 medarbejderworkshops med deltagelse af 700 medarbejdere.
  • Særskilt workshop og opsamling på direktionsniveau med anbefalinger til ledelsen om håndtering af forandringsprocessen ved implementering af det nye indretningskoncept.

Foto: Niels Nygaard

Resultatet

Undersøgelsen afslørede, at den eksisterende brug af kontormiljøerne var med til at skabe en ubalance, hvor nogle medarbejdere var placeret på faste ‘dårlige pladser’, mens andre havde faste ‘gode pladser’. 

Det nye indretningskoncept sigter mod at eliminere denne ubalance ved at skabe større diversitet i de rumlige løsninger, hvilket giver bedre muligheder for flere medarbejdere.

Den nye indretning skal ikke kun forbedre arbejdsforholdene, men også fremme samarbejde og skabe et mere dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø for alle medarbejdere i Aarhus Kommunes Teknik og Miljø afdeling.

Bliv inspireret af vores andre kunder

Sådan har andre fået forbedret deres produkt med ny teknologi

Formular indsendt!