Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Sund & Bælt

AI gør inspektion og vedligehold billigere

Sund & Bælt har sammen med vores eksperter i 3D fået en løsning, der sikrer billigere vedligehold og forlænget levetid på deres broer og anlæg. Løsningen genkender automatisk betonskader ved brug af kunstig intelligens og sælges nu til andre virksomheder, så de får mulighed for samme genvinst.
Sund & Bælt varetager den overordnede styring af A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg samt Femern A/S. Konsortiet har Sund & Bælt har 316 ansatte. og har hovedkvarter i København. Herudover varetager ca. 200 entreprenører fra private firmaer drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.

Besparelser på op til 50 procent

Værktøjet er en videreudvikling af Sund & Bælts tidligere løsning til inspektion, og eksperter i 3D fra Alexandra Instituttet har lavet den, så den nu automatisk genkender betonskader ved brug af kunstig intelligens.

Den nye løsning blev taget i drift i 2022 og viser gentagne besparelser på de samlede inspektionsomkostninger på op til 50 pct.

Ud over de direkte besparelser forventes det, at systematisk inspektion kan forlænge en bros levetid på 50-100 år, hvilket ikke blot gavner økonomien men i høj grad også miljøet, da produktion af cement udleder store mængder CO2.

 

Foto: Sund og Bælt

Giver mulighed for hyppig systematisk inspektion

Den nye metode kan strukturere og annotere ustrukturerede billeder gennem 3D-rekonstruktion. Ud fra rekonstruktionen kan man præcist bestemme position for den drone, der tager billederne, og orientering i forhold til bropillen for hvert enkelt billede. Dermed er det kun nødvendigt at identificere hver skade én enkelt gang.

Løsningen giver mulighed for hyppig systematisk inspektion. Dermed kan man følge de enkelte skaders udvikling over tid og undgå at ”over-vedligeholde”.

Løsningen danner en samlet 3D-model ud fra tusindvis af dronefotos. Det letter kommunikationen med de entreprenører, som skal udbedre de identificerede skader.

Stilles til rådighed for andre virksomheder

Værktøjet genkender forskellige typer skader i 3D på betonoverflader som broer, tunneller og dæmninger, men algoritmen bag gør det muligt at genbruge løsningen på andre områder, hvor der findes de samme behov for omlægning af manuelle inspektioner med en vis frekvens og økonomiske tunge processer.

Det giver andre virksomheder mulighed for hurtigt at afprøve teknologien i praksis på egne anlæg. Hermed kan man hurtigt komme i gang og høste fordelene – også selvom man er en mindre virksomhed uden de samme ressourcer som Sund & Bælt.

Derfor sælges løsningen  nu til eksterne kunder, så de får mulighed for samme gevinst.

Bjarne Jørgensen

Direktør for AM hos Sund & Bælt

Med samarbejdet med Alexandra er vi kommet et stort skridt videre, fordi vi her tilbyder et system, som alle kan anvende, uanset hvilken systemplatform man har, og opnå gevinsterne. Løsningen holder styr på den manuelle og ofte krævende, dyre og tunge proces ved at bruge 3D-modellen.

Bliv inspireret af vores andre kunder

Sådan har andre virksomheder fået effektiviseret forretningen med kunstig intelligens:

Robotrådgiver sparer tid og penge for Topdanmark

Topdanmark har fået udviklet en robotrådgiver, der kan assistere taksatoren i sit arbejde med at vurdere bilskaders omfang og pris. Det sparer tid i sagsbehandlingen til glæde for både kunder og værksted.

Formular indsendt!