IT-udvikling

Vi indfrier jeres digitale ambitioner

Uanset hvilken udfordring I har, lægger vi os i selen for at få jeres digitale løsning til at passe præcis til jeres behov. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i jeres forretning og jeres brugere og ved at trække på vores specialister, der får de nyeste it-teknologier i spil, når det giver mening.

Fordi vores eksperter spænder fagligt bredt og dybt, kan vi udvikle og implementere digitale løsninger, der giver værdi for både jeres brugere og jeres forretning. Og teknologien er naturligvis i top.

Sammen finder vi en løsning.

Har du spørgsmål? Så ring til os på tlf. 7027 7012 eller

Vores kunder har forskellige behov. Derfor varierer mængden af rådgivning og udvikling også.

Mens nogle udelukkende søger vores ekspertise i form af udvikling, har andre også brug for rådgivning.


Illustrationen viser, hvordan et udpluk af vores kunder har valgt at samarbejde med os – fra mindre udviklingsopgaver til større, komplekse løsninger, der også kræver rådgivning.

Brug os fleksibelt efter behov

Det er helt op til jer og jeres behov og budget, hvor meget I ønsker at inddrage os. Vi kan bistå med det helt hurtige tjek til en færdig og køreklar løsning.

Check it - I vil gerne selv
0%

I ønsker et uvildigt råd eller ekspert-tjek, der sikrer kvaliteten af jeres arbejde.

Mix it - I inddrager os efter behov
0%

Vi deltager, når I har brug for en specifik kompetence i en bestemt periode.

Fix it - Vi laver det for jer
0%

I kan overlade alt fra analyse og ide til udvikling og implementering til os.

Leverance: En rapport, der beskriver, om og hvordan en løsning bedst kan udvikles, herunder f.eks. egenskaber, funktionaliteter, platforme, omkostninger, succeskriterier og tidsplaner. Den kan I bruge som køreplan, uanset om I vælger at udvikle selv eller gå videre med os eller en anden leverandør.

Udvikling

Discovery

I den første fase af et udviklingsprojekt afklarer vi sammen, hvilken type løsning der er behov for, og fastlægger omfanget af projektet. Det gør vi for at mindske jeres risiko for at investere i at udvikle teknologi, der ikke helt kan indfri jeres forventninger eller ikke kan betale sig. Vi begynder altid med en workshop med jer og relevante medarbejdere.

I kan bruge et Discovery-forløb til at:

 • Afprøve mulige teknologier eller platforme og anvendeligheden i forhold til jeres idé

 • Afdække og kvalificere forskellige brugssituationer og brugere

 • Undersøge relevansen af et datasæt i forbindelse med en mulig AI-løsning (kunstig intelligens)

 • Afprøve forskellige algoritmiske metoder og kombinationer af disse

 • Afklare teknologisk retning for et eventuelt videre forløb.

Leverance: En afklaring, der så billigt og hurtigt som muligt beviser, at jeres koncept kan gennemføres og hvordan. Den software, der indgår i testen, er ikke  færdigudviklet, men den er lavet sådan, at den kan bevise, om løsningen er teknisk realisérbar og økonomisk rentabel.

Udvikling

Proof of Concept

I udviklingsprojektets anden fase afprøver vi forskellige brugsscenarier og algoritmiske løsningsrum for at sikre, at ideen kan implementeres og giver den forventede værdi. Et Proof of Concept er en solid test af, om jeres idé fungerer efter hensigten, både i forhold til teknologi, brugere og det forretningsmæssige.

I kan bruge et Proof of Concept til at:

 • Validere jeres idé på en omkostnings- og tidseffektiv måde

 • Få vist idéens potentiale, og at den teknisk kan lade sig gøre

 • Teste mulige løsninger og scenarier

 • Overbevise interessenter eller beslutningstagere om at investere i ideen

 • Afklare forestående risici eller tekniske udfordringer

 • Få et solidt grundlag for hurtigt at kunne tage stilling til et større investerings-/udviklingsforløb.

Leverance: En prototype kan som udgangspunkt ikke udføre en funktion men illustrerer den i en sådan grad, at det giver fuld forståelse for funktionen og ideen bagved. Den software, der indgår i en prototype, er ikke færdigmodnet og er typisk selvstændig, dvs. afkoblet fra jeres andre systemer.

Udvikling

Prototype

En prototype er en proces eller et produkt under udvikling, der kan demonstrere en funktionalitet eller et design. Den viser jer, hvad I kan få, hvis jeres idé bliver udviklet. En prototype kan være en ”mock-up”, en model eller en simulering af processen, produktet, designet eller serviceydelsen, altså en form for ”kladde”.

I kan bruge en prototype til at:

 • Visualisere funktionalitet og design

 • Validere og teste forskellige brugerflows/scenarier

 • Få tidlig feedback på projektet, produktet eller processen

 • Præsentere et nyt produkt for potentielle kunder for at validere, om der er et marked for løsningen

 • Præsentere en ny proces for medarbejdere for at skabe ejerskab og få deres input

 • Tiltrække og overbevise potentielle investorer.

Leverance: En driftssikker første version med et minimum af egenskaber. En MVP bliver anvendt og testet af de rigtige brugere i den rigtige kontekst og er typisk koblet til jeres øvrige systemer. På basis af jeres egne erfaringer og tilbagemeldinger fra brugerne kan den endelige version udvikles – se CVP.

Udvikling

Minimum Viable Product (MVP)

Vi udvikler en brugbar løsning udelukkende med de features, I ikke kan undvære. MVP’en er lavet for et minimum af ressourcer men kan anvendes og skabe værdi for brugerne og jer, så I kan indsamle feedback i form af validerede data. Normalt sættes den i pilotdrift med udvalgte medarbejdere eller kunder.

I kan bruge en MVP til at:

 • Vise en løsning, der kan overbevise jeres målgruppe, f.eks. investorer, bestyrelse, nøglekunder eller nøglemedarbejdere

 • Få forbedringsforslag fra brugerne, så jeres løsning bliver en succes

 • Komme hurtigt i gang med at rulle løsningen ud

 • Sikre, at løsningen passer til brugernes behov

 • Optimere tid, økonomi og andre ressourcer til udviklingen af den færdige løsning.

Leverance: CVP’en er den færdige løsning med alle features.

Udvikling

Commercially Viable Product (CVP)

I den sidste udviklingsfase er der typisk fokus på brugerfeedback, skalérbarhed, sikkerhed, m.m. Vi foretager forskellige tests for at sikre, at løsningen kan sættes i produktion, anvendes og vedligeholdes på den bedst mulige måde, og at den leverer den ønskede forretningsmæssige værdi for jer. 

kontakt os

I tvivl om hvordan du kommer videre?

Har du spørgsmål til processen – eller vil du have en nede-på-jorden forklaring på nogle IT-begreber eller processer, er du velkommen til at kontakte Jesper. Du kan også booke et uforpligtende telefonmøde her, så vender vi tilbage inden for 24 timer:

Jesper Rosleff

Business Development Manager

Formular indsendt!