Hvordan gør vi Danmark til et PtX-foregangsland?

24. JANUAR 2024
Denne konference er et rum for erfaringsudveksling og idédeling mellem producenter, distributører, aftagere, teknologiske eksperter og beslutningstagere med interesse for Power-to-X.