Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Kunstig intelligens

Ny teknologi vil gøre sort branche grønnere

Byggebranchen står for cirka en tredjedel af Danmarks CO2-udledninger og affald, men en ny AI-løsning vil gøre det let at genbruge byggematerialer i stor skala og med stor impact.

Byggerier står i dag for 30 procent af Danmarks CO2-udledninger og 35 procent af affaldsproduktionen ifølge Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg. Derfor skal alle byggerier over 1000 m2 fremover livscyklusvurderes, og byggematerialer skal genbruges.

I dag er det besværligt at kortlægge og registrere potentielle byggematerialer, fortæller vores projektleder Torben Blach. ”Det kræver, at et hold af eksperter gennemgår bygningen fysisk med målebånd, papir og blyant.”

Derfor har vi sammen med DigitalLead, Upcycling Forum, Trifork, LINK Arkitektur og en række kommuner undersøgt, om ny teknologi kan hjælpe. Og ja, man kan faktisk godt scanne en bygning med en iPhone og få et overblik over, hvad der kan genbruges.

Nemt at kortlægge bygninger og byggematerialer
Ved hjælp af LiDAR-teknologi (Light Detection and Ranging) kan man scanne en bygning med sin iPhone eller iPad og skabe en 3D-model af den. En kunstig intelligens analyserer derefter modellen, skaber overblik over de eksisterende kvadratmeter og byggematerialer og bidrager dermed til at screene potentialet for genbrug.

Lige nu kan løsningen fortælle, hvor mange kvadratmeter gulv, vægge og lofter der er. Når den kunstige intelligens er blevet trænet grundigt, vil den kunne vurdere, hvilke materialer der er tale om, og hvor meget der kan genanvendes.

Løsningen skal nemlig kunne bruges af folk, der ikke har en lang byggefaglig uddannelse, understreger Torben Blach. ”Efter en kort introduktion kan man gå ud med sin mobil og skabe digitale 3D-repræsentationer af bygningerne.”

Teknologien og potentialet
En håndholdt iPad eller iPhone med en LIDAR-app scanner en bygning, og scanningen omdannes til en 3D-model. Modellen indeholder dimensioner og genkendelse af vinduer og døre, så den kan understøtte opgaver som overfladeberegninger og optælling af objekter.

Der er planer om fremtidige funktioner som materialeklassifikation og dataeksport i formater, der er kompatible med de systemer, der anvendes af arkitekter, ingeniører og byggefagfolk, nemlig BIM (Building Information Modeling) og CAD (Computer-Aided Design).

Planen er, at kommunerne skal kunne bruge deres eget it-system til at få overblik over genbrugsmaterialet, fortæller Torben Blach. Værktøjet skal ultimativt kunne anvendes i alle bygninger, og det skal kunne udregne CO2-besparelserne ved genbrug af de respektive materialer. Målet er at videreudvikle løsningen til et dynamisk værktøj, som både kommuner og bygherrer kan bruge.

Læs mere om projektet her

Del dette:

Formular indsendt!