The Alexandra Institute // Ydelser // Fotorealistisk rendering

Fotorealistisk rendering

Ikon for ekspertisen visualisering og simulering

Ydelse

Fotorealistisk rendering
Computeren kan skabe rent digitale billeder og interaktive 3D-oplevelser i fotorealistisk kvalitet. Kvaliteten af grafik er essentiel i troværdige produktpræsentationer, træningssimulationer, computerspil og virtual reality. Vi er eksperter i de teknikker, løsninger, effekter og standarder, der skal til for at udvikle software til dette område.

Verden er fotorealistisk. Gælder det også dine digitale modeller?

Computerspilbranchen og Hollywood effektfilm har skabt softwareplatforme og API'er, som kan udnyttes til nemt at skabe software til dig og dine kunder. Vi er eksperterne i den forskning, de algoritmer, datastrukturer og hardware, som disse løsninger bygger på. Vi er din uafhængige leverandør af nyeste viden og bedste resultater inden for computergrafik.

I computerspil er den grafiske kvalitet en vigtig parameter for, hvor godt et spil klarer sig økonomisk. I andre anvendelser som fx præsentation, design, arkitektur og træning giver en korrekt visualisering en bedre troværdighed og bedre vurdering af oplevelsen og produktet. Vi har samarbejdet med både producenter af store 3D-softwarepakker, udviklere af grafiske motorer, spilproducenter og mindre animationshuse om at implementere både store og små grafiske effekter. Vores bidrag bliver ofte brugt dybt inde i maven på større løsninger - og vi har god erfaring med at løse problemstillinger i den virkelige verden, hvor millisekunder tæller. Vi har god erfaring med i kortere eller længere tid at hjælpe et eksisterende team med konkrete løsninger, sikre en effektiv overlevering af viden og sikre, at vores bidrag skaber en effekt i sidste ende.

Vi har konkret erfaring med softwareplatforme som Unity, Unreal Engine og VTK, og vi er eksperter i grafiske algoritmer og shader-programmering i OpenGL i alle dens varianter. Herudover har vi siden GPU'en blev programmerbar i 2000 arbejdet i feltet for generel udnyttelse af denne enorme regnekraft igennem bl.a. CUDA, OpenCL og Metal.

Vi har publiceret forskningsfagligt og undervist på bl.a. Aarhus Universitet inden for disse emner, se under vores publikationer.

Vi har bl.a. arbejdet med teknikker og teknologier til:

  • Fysisk korrekt simulering af lys og materiale ved hjælp af raytracing, path tracing og photon mapping. Herunder har vi bidraget til videnskabelige publikationer på området
  • Fotorealistiske effekter til spil og interaktive oplevelser som fx halvgennemsigtige materialer, bløde skygger, reflektioner, sne, ild og røg. Vi har videnskabeligt publiceret om subsurface scattering
  • Accelerationsstrukturer til effektive geometriske forespørgsler som fx ray-triangle intersections og store sparse voxel-datasæt
  • Volumen rendering af simulationer, scanninger og medicinske datasæt
  • Molekylevisualiseringer
Eksempler på vores ydelser inden for Fotorealistisk rendering:
Vi kan for eksempel hjælpe dig med:

Cases / Fotorealistisk rendering

Nedenfor kan du se udvalgte cases, som vi har løst inden for Fotorealistisk rendering
Tag en snak med os, hvis du mangler rådgivning inden for computergrafik, simulation og vision.
Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.