The Alexandra Institute // Samarbejdsformer

Samarbejdsformer

 

Vi samarbejder med private og offentlige virksomheder og videninstitutioner, eksempelvis universiteter,
erhvervsskoler og GTS-institutter, om at udvikle nye it-baserede produkter og services.

Samarbejdsformen skræddersyr vi efter, hvad der bedst bringer dig i mål med de udfordringer, du ønsker at løse med os. Vi tilbyder vores kompetencer gennem kommercielle ydelser, bred videnudveksling og anvendt forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter.
 

 

KOMMERCIELLE YDELSER:

Vi leverer kommercielle ydelser inden for alle vores ekspertiser i form af:

  • Rådgivning - strategisk rågivning om nye teknologier og innovation
  • Udviklingsforløb - brugerdrevet innovation og effektvurdering
  • It- og softwareudvikling - inden for alle vores tekniske kompetenceområder
  • Kvalitetssikring - i form af test, effektvurdering og review af software
  • Underleverandør - udbud til virksomheder
  • Projekter - hele vejen fra problem til anvendelse
  • Kompetenceudvikling - kurser, foredrag og vidennetværk


BRED VIDENSUDVEKSLING:

Du kan få adgang til ny viden om it gennem en række aktiviteter, vi tilbyder. Disse omfatter bl.a. en række netværk, hvor deltagelse er gratis.

Vidennetværk er et effektivt redskab til at opdyrke og styrke nye fag- og udviklingsområder. Netværk er en fleksibel ramme for videndeling, samarbejde og projektudvikling. Her samler man medlemmer og interesserede om et specifikt fagligt emne og arbejder tværfagligt på tværs af erhvervsliv, offentlige institutioner og videninstitutioner.

Vi er også til stede ved en lang række events, konferencer og workshops over hele landet, ligesom vi selv laver en del arrangementer, hvor vi præsenterer de muligheder og løsninger baseret på den nyeste forskning og teknologi inden for it.
Følg med i vores arrangementskalender.


ANVENDT FORSKNING, UDVIKLING & INNOVATION:

Du kan også indgå med os i forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter og komme tæt på den nyeste viden fra it-forskningsmiljøerne.

Vi arbejder med anvendt forskning, udvikling og innovation. Anvendt forskning betyder, at forskningsaktiviteter altid er rettet mod praktiske problemstillinger, hvor der som regel er en virksomhed, der er interesseret i den givne problemstilling. Når forskning skal omsættes til anvendelser, vil det som regel omfatte en del udvikling – derfor er udvikling central i instituttets aktiviteter. Og endelig vil der for nye produkter og services baseret på forskning og ny teknologi også skulle arbejdes med forretningsmodellerne for disse – derfor er innovation central i instituttets aktiviteter. Vi deltager i en lang række anvendt forskning, udviklings- og innovationsprojekter og har udviklet konkrete modeller for samarbejde mellem forskere og erhvervslivet. Disse modeller har vist sig effektive og værdifulde både med henblik på kommercielt relevante resultater og forskningsresultater.

For at sikre det bedst mulige resultat involverer vores projekter altid tre parter: Forskning, erhvervsliv og brugere. Forskerne sikrer, at projektet bringer den nyeste viden i spil. Virksomhederne sikrer de forretningsmæssige aspekter i projektet. Brugernes deltagelse sikrer den brugsmæssige relevans. 

Se mere her om hvordan du kan samarbejde med os om forskning, udvikling og innovation

 

Kontakt
Chief Scientific Officer
Management og direktion
+45 22 15 77 99
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Nygaard bygningen, 3. etage lokale 379