Alexandra Instituttet A/S // Om os // Medarbejdere // Ole Lehrmann Madsen

Ole Lehrmann Madsen

Jeg er mag.scient. i datalogi fra Aarhus Universitet 1975, og jeg har en ph.d i datalogi 1980 også fra Aarhus Universitet.

Jeg har siden 1975 været ansat ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, og som professor siden 1989. I 1984-85 var jeg gæsteforsker ved Stanford Universitetet i Californien, og i 1994-95 var jeg forskningsmedarbejder ved Sun Micro Systems Laboratories i Mountain View i Californien.
Jeg er i dag direktør for Alexandra Instituttet A/S, men forsat tilknyttet Aarhus Universitet som professor.

Fagligt har jeg siden 1973 beskæftiget mig med objekt-orienteret programmering, hvor jeg i samarbejde med nu afdøde professor Kristen Nygaard, Universitetet i Oslo, Birger Møller-Pedersen, Universitetet i Oslo, og professor Bent Bruun Kristensen, Syddansk Universitet, bl.a. har udviklet det objekt-orienterede programmeringssprog BETA. Kristen Nygaard var sammen med nu afdøde Ole-Johan Dahl ophavsmand til objekt-orienteret programmering med udvikling af Simula i tresserne. Samarbejdet med Kristen Nygaard har i høj grad dannet  grundlaget for at objekt-orienteret programmering altid har stået stærkt på Aarhus Universitet.

Jeg arbejder med samarbejdsrelationer til virksomheder (private som offentlige), ledelse, strategi og faglig udvikling af Alexandra Instituttet.

Jeg arbejder endvidere med forsknings- og innovationspolitik gennem medlemskab af diverse råd, herunder bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd og It-rådet for Region Midt.

Jeg kan hjælpe virksomheder (offentlige såvel som private) med at se mulighederne i forskningsbaseret innovation – dvs. anskueliggøre hvordan samarbejde med Alexandra og universiteter kan tilføre værdi til virksomhedens produkter og/eller services.

Det indebærer matchmaking og projektudformning, dvs. sammensætte det rette miks af virksomheder og forskere i forbindelse med etablering af et givet projekt. Eller hjælpe en virksomhed med at finde de rette kompetencer blandt forskere og evt. andre virksomheder.

Jeg rådgiver også om offentlig/privat samarbejde baseret på erfaringerne med Katrinebjerg, It-væksthuset i København etc., herunder den måde vi praktiserer brobygning i Alexandra Instituttet.

Jeg er overbevist om, at mange flere virksomheder kan få gavn af et samarbejde med Alexandra og universiteterne og kan kun opfordre til at man undersøger mulighederne.

Vi mødes gerne med virksomheder, der er interesseret i at høre om mulighederne, også selvom man ikke måtte have konkrete ideer til et samarbejde.

Kontakt
CEO
Direktionen
+45 20 15 44 51
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 222
Links
Arrangementer
.