Alexandra Instituttet A/S // Om os // Medarbejdere // Morten Kyng

Morten Kyng

I Alexandra-regi er jeg ansat på deltid som Domain Manager for området Pervasive Healthcare, hvor jeg er projektleder for den tværgående indsats for telemedicin Danmark som telemedicinsk foregangsland. Resultatkontrakten "Danmark som telemedicinsk foregangsland" er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation. Jeg er dr. scient. i datalogi og professor i pervasive computing på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet. Desuden er jeg leder af Center for Pervasive Healthcare.

Igennem min karriere har jeg haft indflydelse på både international forskning, danske it-uddannelser og brobygning mellem forskning og erhvervslivet:

  • Sammen med Kristen Nygaard fra Norge og Pelle Ehn fra Sverige var jeg med til at udvikle den skandinaviske tilgang til participatory design (hvor brugerne af it deltager aktivt i design og afprøvning af it-løsninger), som har sat dagsordnen for omfattende internationalt forskning
  • Jeg var direktør for Region Midtjyllands 4-årige satsning på innovativ sundheds-it Caretech Innovation
  • I 2001 blev jeg, som den eneste europæer, udnævnt til ACM CHI Academy, i anerkendelse af mine bidrag til området computer-human interaction, dvs. maskine-menneske interaktion.
  • Jeg har været direktør for Center for IT-forskning
  • Jeg var den første direktør for IT-Vest
  • Jeg var med til at udvikle det danske koncept for kompetencecentre, som dannede grundlag for Alexandra Instituttet og IT-byen Katrinebjerg.

Jeg har skabt og ledet en række nationale og internationale forskningsprojekter inklusiv det banebrydende skandinaviske projekt Utopia om participatory design og Palcom-projektet om Palpable computing, dvs. håndgribelig it. Palcom sluttede i 2007 og var et såkaldt "integrated projekt" under EUs 6. Framework Programme (FP6).

Det meste af min forskning er blevet udført i samarbejde med bruger-organisationer og industrien.  Siden 1980erne har jeg været med til at udvikle it-prototyper i nye og fremspirende områder, som f.eks. computer supported cooperative work, hypermedia og pervasive computing. I øjeblikket er jeg involveret i tværfaglig forskning om participatory design af pervasive computing appliktioner, primært inden for sundhedssektoren og softwarearkitektur.

Jeg bruger det meste af min tid ved Alexandra Instituttet på:

  • Opsøgning og modning af projektidéer
  • Sparring om og evaluering af igangsatte projekter
  • Udvikling af og deltagelse i netværk
  • Deltagelse i bl.a. projekt-, advisory board- og bestyrelsesmøder

Jeg er ekspert i participatory design og brugerdreven innovation – både mht. udvikling af metoder samt anvendelse af metoderne i forskningsprojekter.

Jeg har stort kendskab til sundheds-it samt sundhedssektoren. Mit professionelle netværk strækker bredt i både sundhedssektoren og erhvervslivet fra Århus-området til Region Midtjylland samt resten af Danmark. I forskningsverdenen har jeg tætte forbindelser til førende internationale forskere og forskningsinstitutioner.

Jeg er en erfaren forsker og har udgivet adskillige artikler samt været redaktør for fem bøger. Jeg har organiseret internationale konferencer, og har været medlem af mange universitetsudvalg og ledende instanser. Jeg har holdt keynote-taler ved nogle af de mest anerkendte internationale konferencer inden for mit forskningsområde. 

Jeg har mange års erfaring med at være brobygger mellem forskning og erhvervslivet, som stammer bl.a. fra min tid som direktør for Center for IT-forskning samt som projektleder for store internationale forskningsprojekter med samarbejdspartnere fra erhvervslivet.

Kontakt
Head of Health IT Lab, Professor, Dr.scient.
+45 20 26 99 11
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 320
Links
Arrangementer