Alexandra Instituttet A/S // Om os // Medarbejdere // Mia Kruse Rasmussen

Mia Kruse Rasmussen

Jeg er uddannet cand.mag i antropologi fra Aarhus Universitet med en suppleringsuddannelse i organisatorisk kommunikation fra Syddansk Universitet.

Jeg er efterfølgende certificeret i projektstyring og PRINCE2.

Som antropolog er jeg optaget af, hvordan vi som mennesker interagerer med hinanden og med verden omkring os.

Jeg har omfattende erfaring med antropologisk feltarbejde og brugerstudier i forskellige kontekster med særligt fokus på dagligdags praksisser i relation til energiforbrug, energisparetiltag, indeklima samt ny og eksisterende teknologi.

Dette fokus udfolder jeg i Alexandra Instituttet, hvor jeg i forskellige sammenhænge observerer, engagerer og udfordrer brugerne for at forstå samspillet mellem mennesker og teknologi i praksis, og hvordan man kan arbejde med at ændre det.

Jeg har stor erfaring med brugerinddragelse og brugercentrerede innovations- og evalueringsprocesser, hvor brugerne inddrages som aktive medspillere i forskellige faser af udviklingsforløbet. Gennem de seneste fire år har jeg deltaget i en række nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for smart city, energidomænet og indeklima. Her har jeg arbejdet med, hvordan viden om mennesker kan sættes i spil i udviklingen af ny teknologi for at sikre anvendelighed og skabe bæredygtige løsninger, der gør en forskel i praksis.

Derudover sidder jeg i Rådet for Sundt Indeklima, hvor jeg bidrager med viden om, hvordan indeklima erfares, italesættes og praktiseres i folks dagligdag.

Mit arbejde omfatter bl.a. disse projekter og publikationer:


 • Model of change: Med udgangspunkt i Innovativ Evaluering (Dinesen & de Wit 2010, 2013) arbejder vi i vores evalueringsprocesser med at udvikle og ikke blot dokumentere praksis. Vi har i den forbindelse udviklet modellen Model of change, som vi processen igennem bruger til at kommunikere om og analysere målene for evalueringen. På den måde arbejder vi med at lave en evaluering, som passer til den kontekst, den skal bruges i.
 • The Contextual Wheel of Practice (COWOP): Gennem vores arbejde med energiadfærd har vi udviklet the Contextual Wheel of Practice - eller Praksishjulet. Modellen viser de kontekstuelle faktorer, vi bør holde os for øje, når vi arbejder med adfærdsændring. Hjulet trækker på indsigter fra antropologi, sociologi, psykologi og HCI og er derfor et godt redskab i vores tværfaglige projekter.
 • Working paper 1: Energy Consumption as Situated Practices. Med henblik på at danne et kvalitativt grundlag i projekterne EcoSense og VPP4SGR har vi foretaget en spørgeskemaundersøgelse og gennemført interviews på Grundfos Dormitory Lab. I dette paper beskriver vi vores findings og analyserer dem som socially situated practices. Disse indsigter skal bruges til at definere og udvikle kvalificerede indsatser til udførelse på kollegiet.

Mine faglige kompetencer ligger inden for områderne:

 • Brugerinddragelse
 • Brugerdreven Innovation (BDI)
 • Planlægning og facilitering af workshops   
 • Antropologi
 • Etnografiske brugerstudier  
 • Deltagerobservation
 • Kvalitative interviews
 • Evaluering
Kontakt
Senior Anthropologist
+45 24 66 47 98
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 321
Links
Arrangementer
.