Alexandra Instituttet A/S // Om os // Medarbejdere // Martin Møller

Martin Møller

Jeg er uddannet datalog fra Aarhus Universitet i 1990 og har en ph.d.-grad i datalogi fra 1993, også fra Aarhus Universitet. En del af ph.d.-uddannelsen er taget i USA på Carnegie Mellon University i Pittsburgh.

Jeg har siden 2005 været ansat hos Alexandra Instituttet, først som forskningschef siden som vicedirektør. Mine arbejdsområder spænder bredt fra ledelse, organisationsudvikling, strategiudvikling og -implementering, forretningsudvikling og salg, sparringspartner på forsknings- og innovationsprojekter, matchmaking, strategiske partnerskaber og medlemspleje.

Jeg har tidligere været iværksætter med virksomheden IT+ A/S, som beskæftigede sig med "Avanceret Java teknologi". Jeg var med til at sælge virksomheden til TietoEnator i 2001 og arbejdede efterfølgende i tre år som Senior Vice President i TietoEnator med ansvar for bank- og forsikringsdivisionen i  Danmark.

Forskningsmæssigt har jeg beskæftiget mig med maskinindlæring og beslutningsstøttesystemer med specielt fokus på neurale netværk, optimering og anvendt matematik.

Mit primære fokus i øjeblikket er organisationsudvikling med specielt fokus på udvikling af styringsprocessser og forretningsprocesser.

Jeg kan hjælpe virksomheder (offentlige såvel som private) med at se mulighederne i forskningsbaseret innovation – dvs. anskueliggøre hvordan samarbejde med Alexandra og universiteter kan tilføre værdi til virksomhedens produkter og/eller services.

Det indebærer matchmaking og projektudformning, dvs. sammensætte det rette miks af virksomheder og forskere i forbindelse med etablering af et givet projekt. Eller hjælpe en virksomhed med at finde de rette kompetencer blandt forskere og evt. andre virksomheder.

I kraft af mine egne erfaringer som iværksætter kan jeg yde værdifuld rådgivning til iværksættere. Instituttet har i flere tilfælde fungeret som en strategisk udviklingssamarbejdspartner for iværksættere; hvor iværksætterprojektet lever som et slags ”kuvøseprojekt” under Alexandra, indtil det er modent nok til at blive søsat som en egentlig virksomhed.

Kontakt
Deputy Director
Direktionen
+45 22 15 77 99
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 224
Links
Arrangementer
.