Alexandra Instituttet A/S // Om os // Medarbejdere // Laura Lynggaard Nielsen

Laura Lynggaard Nielsen

Jeg er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet, med særligt fokus på designantropologi og innovationsprocesser. Jeg har bl.a. lavet feltarbejde i Silicon Valley.

I antropologien forholder vi os refleksivt til menneskelig praksis og undersøger, hvad der ligger bag den måde, folk tænker og agerer på. Antropologer ser altså ikke blot på, hvad folk gør, men også hvorfor de gør, som de gør.

Antropologi handler i høj grad om at finde frem til de rigtige spørgsmål – hvad enten det ligger i at forstå brugerne, se problemstillinger fra en anderledes vinkel eller facilitere samarbejdet i tværfaglige projekter.

Fagligt er jeg især optaget af forholdet mellem det menneskelige og det materielle. Dels interesserer jeg mig for, hvordan teknologier og ting spiller ind og er medskabere af vores sociale liv, dels arbejder jeg aktivt med at bruge artefakter i mit arbejde med brugere og fagpersoner.

Mit arbejde spænder over mange domæner, problemfelter og projekttyper, men fælles for mine opgaver er, at de handler om at bringe anvendelsesperspektivet i spil.

Lige nu er mine primære fokusområder:

Big data: I vores tilgang til data ser vi på samspillet mellem mennesker, teknologi og forretning. Vi bruger vores tværfaglige viden på området til at hjælpe virksomheder med at skabe en succesfuld indsats omkring big data. Dette sker fx i regi af Big Data Business Academy.

It-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse: SODA og Sikkerheds- og privacyværktøjer handler om at udvikle viden og værktøjer, der giver værdi for såvel virksomheder som slutbrugere. Jeg arbejder i den forbindelse med den menneskelige og adfærdsmæssige side af it-sikkerhed og privacy.

Bæredygtighed: I BeReady, Aktiv og Dynamisk Varmeregnskab arbejder vi i krydsfeltet mellem bygning, adfærd og teknik for at skabe boliger, der er gode for både beboere og miljø.

Derudover arbejder jeg med mange forskellige typer af brugerstudier (fx Det Dynamiske Oversvømmelseskort og Vejdirektoratet), evaluering (fx Videnbro, Bæredygtig Business og Anvendelse af digitale læringsplatforme for Undervisningsministeriet) samt videnspredning (fx innovationsnetværkene Service Platform og InfinIT).

Feltstudier: Interviews og observation

I mit arbejde med at afdække og skabe forståelse for brugernes virkelighed tager jeg afsæt i det etnografiske metodeapparat og bruger de greb, der giver mest værdi for det enkelte projekt. Fx er interviewmetoden en god måde at få indsigt i holdninger, erfaringer og værdier, mens observationsstudier giver mulighed for at udforske de praksisser og uudtalte antagelser, der er en del af hverdagslivet.

Workshopfacilitering

Jeg har bred erfaring med facilitering af workshops og arbejder også med grafisk facilitering. Workshopmetoden er en god måde at bringe forskellige aktører i spil på. Workshops kan bl.a. bruges til at afdække værdisæt og udfordringer i organisationer, inddrage slutbrugere aktivt i udviklingsprocesser eller gøre akademisk viden brugbar for praktikere.

Jeg faciliterer også processer, hvor projektpartnere med forskellig baggrund og tilhørsforhold skal arbejde sammen om at udforske problemfelter eller udarbejde nytænkende løsninger.

Formidling og videnspredning

En vigtig del af mit arbejde er også at få forskningsbaseret viden ud at leve i erhvervslivet. Det sker dels gennem forskellige typer af publikationer (se fx Find vej i din dataindsats fra Big Data Business Academy), dels gennem afholdelse af videnspredningsarrangementer, eksempelvis i regi af innovationsnetværkene Service Platform eller InfinIT, hvor jeg er facilitator for Security-gruppen.

Kontakt
Specialist Anthropologist
+45 40 17 65 53
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 332
Links
Arrangementer
.