Alexandra Instituttet A/S // Om os // Medarbejdere // Kaj Grønbæk

Kaj Grønbæk

Jeg er Head of Interactive Spaces Lab på Alexandra Instituttet og professor på Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet. 

I 2003 var jeg initiativtager til etableringen af indsatsområdet Interactive Spaces - først i form af et tværfagligt forskningscenter mellem Aarhus Universitet og Arkitektskolen Aarhus i 2003 og siden som et kommercielt indsatsområde under Alexandra Instituttet fra 2005 og frem. 

Mine forskningsaktiviteter foregår primært inden for indsatsområdet Interactive Spaces. Men på Aarhus Universitet er jeg også forskningsmæssig leder af Højteknologifond-platformen: A Galileo-based platform for pervasive positioning, der samarbejder med området Pervasive Positioning på Alexandra Instituttet.

Jeg er cand.scient. i Datalogi fra Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, i 1988 og har en ph.d.-grad fra samme sted i 1991.  

Se iøvrigt min hjemmeside på Datalogisk Institut

Jeg arbejder som forskningsmæssig leder på Center for Interactive Spaces, herunder på de to Højteknologifond-projekter Mobile Home Center og Galileo-platformen.
 

Jeg forsker inden for en række nært beslægtede it-fagområder: pervasive computing
hypemerdia/web, augmented reality, kontekst/lokations-baserede systemer, interaktionsdesign og brugerdrevet innovation.

Jeg har en videnskabelig publikationsliste, der indeholder en bog om Åben Hypermedieteknologi på 385 sider udgivet på MIT Press, samt mere end 100 internationale forskningsmæssige tidsskrifts- og konferenceartikler.

Flere af mine publikationer og it-koncepter har høstet priser i udlandet og mine publikationer er citeret mere end 3500 gange, hvilket indikerer at jeg er blandt de hyppigst citerede danske it-forskere.

Jeg har gennem min karriere på Aarhus Universitet ledet en serie forskningsprojekter med mere end 60 millioner kr. i eksterne bevillinger. Mange af disse projekter er foregået i samarbejde med store og små virksomheder. Denne form for brobygning mellem forskning og erhvervsliv er ligeledes en hel central del af mine aktiviteter på Alexandra Instituttet.

Undervisningsmæssigt er jeg en af hovedinitiativtagerne til multimedieuddannelsen og IT-produktudvikler-uddannelsen ved AU.
Jeg er ligeledes en erfaren underviser og foredragsholder. Jeg har vejledt mere end 15 ph.d.-studerende og mere end 30 specialestuderende. For mere information om mig se min engelsksprogede hjemmeside på www.cs.au.dk/~kgronbak.

Kontakt
Head of Interactive Spaces Lab, Professor, PhD
+45 21 49 56 34
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 1. etage lokale 124
Links


 

Arrangementer
.