Alexandra Instituttet A/S // Om os // Medarbejdere // Camilla Kølsen

Camilla Kølsen

Min formelle uddannelsesmæssige baggrund er cand.mag. i Informationsvidenskab og Kunsthistorie med en efterfølgende ph.d.-grad i Informatik på det Erhvervsøkonomiske fakultet på Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet. Ph.d.-projektet handlede om KSF'ere for innovative IS-projekter med fokus på projektedelse.

 

Erfarings- og forskningsmæssigt har jeg arbejdet inden for de følgende områder: teknologisk innovation, participatory design og innovationsledelse, forandringsledelse, forretningsudvikling i innovationsprojekter, dokumentation af forretningsprocesser, projektledelse, performance management, kvalitetsledelse og -udvikling, evaluering, programevaluering og implementering af forandringer og kapacitetsopbygning inden for primært evaluering. Hertil kommer en vis rådgivnings- og undervisningserfaring.

Ansættelser:

 • 2007 - : Area Manager, Business & Processes, Alexandra Instituttet
 • 2006-2007: Evalueringskonsulent v. JCVU og UC VIA
 • 2001-2006: Evalueringskonsulent v. Metode-og DokumentationsCentret, Århus Amt
 • 1995-2001: ph.d.-studerende og adjunkt på Handelshøjskolen i Århus

Det er vigtigt for Business & Processes Lab at konsolidere sin eksterne rolle som forskningspartner, rådgiver og uddannelsespartner. Dette sker gennem forskning og ydelsesudvikling særligt målrettet SMVer, bl.a. inden for:

 • vejledninger vedr. innovationsledelse og brugerdreven innovation
 • innovative evalueringsmetoder
 • forretningsudvikling og exitstrategier i F&I-projekter
 • værdikæder og udforskning af åbne forretningsmodeller
 • netværksarbejde
 • forskningsbaserede kurser og uddannelser
 • medier og forretningsmodeller for nye medier
 • Vejledning for brugerdreven innovation
 • It-faglighed i uddannelsessektoren og regionens arbejdsmarked (særligt fokus på rekruttering)
 • It-baseret innovation for SMVer
 • Evalueringsmetoder og -projekter
 • Værdikæder med åbne forretningsmodeller
 • Administrative innovative systemer baseret på cloud computing
 • Diverse projektansøgninger og projektoprettelser
 • Interne strategiske projekter
 • Forretningsforståelse og relaterede undersøgelser og aktiviteter, herunder strategiarbejde og organisationsudvikling/kapacitetsudvikling
 • Evaluering og kvalitetsledelse - både deciderede evalueringsprojekter (programevaluering) og udvikling af evalueringskapacitet
 • Udvikling af nye områder og nye organisatoriske enheder
 • Projektledelse af innovative projekter
 • Erfaring med udviklingsprojekter indenfor uddannelse og uddannelsesplanlægning, både efter-videreuddannelse og ordinær uddannelse, herunder organisering af uformelle læringsmiljøer, med særligt fokus på it-baserede læringsformer
 • Udvikling og anvendelse af forskning og forskningsmetoder

 

Joe Tidd m.fl. Managing Innovation, vil jeg gerne anbefale som en interssant bog, der på overskuelig vis præsenterer mange sider og aspekter af innovationsledelse, som man kan blive inspireret af.

Kontakt
Head of People, Technology and Business Lab, PhD
+45 22 17 28 40
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 328
Links
Arrangementer