Alexandra Instituttet A/S // Om os // Faglige labs // People, Technology and Business Lab

People, Technology and Business Lab

Teknologien skal anvendes af mennesker, der skaber resultater med teknologien. Teknologien er betydningsfuld for forretningsmulighederne og nye måder at gøre tingene på, så de rigtige ting bliver gjort på en nyttig måde. Vi arbejder med værdien af teknologien integreret i praksis og forretning. 

Hvordan sikrer vi, at brugerne tager den nye teknologi til sig, og at der skabes et stærkt forretningsgrundlag for nye produkter og services?

I People, Technology and Business Lab tilbyder vi vores samarbejdspartnere ekspertviden til forståelse af samspillet mellem mennesker, teknologi, teknologiens anvendelse og forretningen.

Mennesker og forretningen er med til at forme teknologien. Så hvis vi vil forstå hvordan teknologien skal udformes, eller hvorfor den bliver anvendt, som den gør, må vi analysere den menneskelige adfærd og praksis og kigge på de forretningsmuligheder, der er i markedet. Det afdækker vi bl.a. gennem etnografiske metoder.

RELEVANTE CASES

På vores oversigt over cases kan du finde eksempler på projekter og opgaver, vi har deltaget i.
Du kan filtrere eksemplerne efter tid, ekspertise og anvendelse.

Vi er især specialiseret inden for følgende temaer:  

Viden om brugere

Vi arbejder systematisk med at inddrage de forskellige interessenter i udvikling og evaluering af produkter og services med udgangspunkt i en samlet viden om mennesker, teknologi og forretning.

For os er det helt centralt, at integrationen af it i omgivelserne skal være drevet af brugernes behov. Derfor benyttes fysiske mock-ups, softwareprototyper og rumlige installationer som centrale redskaber i de eksperimentelle arbejdsmetoder.

Projekterne følger en brugerdrevet innovationsmodel, hvor brugerne inddrages via participatory design, dvs. potentielle fremtidige brugere inddrages aktivt i designprocessen gennem workshops, scenarieudvikling, prototypeevaluering, etc.

Vi arbejder tværfagligt og i samarbejde med forskere inden for datalogi, arkitektur/design, informationsvidenskab og ingeniørvidenskab. Endvidere deltager udviklere fra de involverede virksomheder sammen med brugerne i udviklingen af nye koncepter og teknologier.

Innovationsledelse

Vi forankrer den teknologiske innovation og sikrer de optimale rammer for en succesrig innovationsproces i din virksomhed.  

Vi tilbyder vores kunder og samarbejdspartnere hjælp til at knytte forretningen, brugerne og teknologien sammen i en meningsfuld innovationsproces, der er tilpasset aktørerne og konteksten.

Forretningsudvikling i teknologiske innovationsprojekter

Effektvurderinger og evalueringer

Vi har som noget særligt udviklet specialiserede metoder i relation til f.eks. brugerdreven innovation, forretningsudvikling i teknologiske innovationsprojekter.

Intelligent energi og bæredygtighed

Udrulning af intelligente målere, smart grid og krav til nuværende og fremtidige CO2-reduktioner giver energibranchen nye udfordringer. Vi arbejder systematisk med at inddrage de forskellige interessenter i udvikling og evaluering af tiltag og produkter på energiområdet med udgangspunkt i en samlet viden om mennesker, energi og teknologi.

Bæredygtig innovation og Smart City

Fremtidens smarte byer skabes af de data, vi kan opsamle om byerne via smartphones og sensorer. Alexandra Instituttet kender de muligheder og den værdi, åbne data kan tilføre offentlige og private virksomheder.

Vi tilbyder teknisk rådgivning og prototypeudvikling inden for applikationer og services til smart cities. Hvad er eksempelvis et godt tempo at indføre internet of things i? Skal vi indføre nye processer for, hvordan vi implementerer ny teknologi i kritiske infrastrukturer og services? Hvad betyder det f.eks. rent etisk, at vi sætter sensorer op i vores omgivelser?

Tag en snak med os. Vi har både teknisk indsigt og praktisk erfaring med at opsamle og bruge data fra produkter der er koblet på nettet.

New Ways of Working 

Vi hjælper offentlige og private organisationer med at innovere og udvikle rammerne for det moderne arbejdsliv - både teknologisk, organisatorisk og rumligt. Alt sammen informeret af forskningsbaseret viden og ved hjælp af et gennemprøvet metodeapparat.

Vi arbejder sammen med forskere ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet.

Derudover samarbejder vi med en række andre forskere ved Aarhus Universitet om konkrete projekter og/eller strategiske indsatser:

Professor Helle Mathiasen: offentliggjort forskning om it-faglighed, it-anvendelse og it-tilgange i uddannelsessystemet, inkl. konferencepapir.

Professor Hanne Nørreklit: publicerede forskningsartikler om realitetstjek af målinger i det offentlige.

Professor Anders Drejer: forskningsbaseret uddannelsesmæssigt samarbejde.

Lektor Povl Erik R. Andersen: ph.d.-vejledning for områdets ph.d.-studerende Simon Kabins, der er indskrevet ved Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet.

Professor John Ulhøi: samarbejde om områdets ph.d.-studerende og i forbindelse med Galileo-projektet.

Lektor Bettina Dahl Søndergaard: samarbejde i EU-projekt om it-støttet læring af naturfag i uformelle læringsmiljøer

Ud over samarbejdet med konkrete forskere arbejder Business and Processes Lab sammen med en række forskningspartnere i konkrete projekter, blandt andre:

DI ITEK: ”Innogate – Innovation på spil” –Overførsel af computerspilsteknologi til andre anvendelsesområder.

Energinet.dk: ”Evaluering af ForskEL-programmet 1998-2008 for Energinet.dk” – Programevaluering af Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogrammet ForskEL 1998.

Dansk Standard: ”Standardisering af Innovationsledelse” – Afdækning af potentialet for at udvikle standarders innovationsfremmende rolle, sammen med de skandinaviske standardiserings institutioner

Kræftens Bekæmpelse: "Evaluering af 'sluk solariet' kampagnen på facebook og MySpace" - realistisk evaluering af effekterne af en online sundhedsfremmende kampagne.

Det der samler de tematiske områder i People, Technology and Business Lab er den grundlæggende interesse og forskningsbaserede videnudvikling inden for innovationsledelse, forretningsmodellering og evaluerings- og effektmålinger, der kan forankre den teknologiske innovation og sikre de bedst mulige rammer for en succesrig innovationsproces.

Vi skaber samarbejder mellem SMV'er og videnmiljøer omkring forskning og innovation. Det sker i indsatsen for at skabe forretningsudvikling i vores forsknings- og innovationsprojekter, inkl. den rolle som evaluering og effektmålinger spiller i den forbindelse. Samtidig er indsatsområdet meget rettet mod virksomhederne og deres ønsker og behov for innovation og udvikling.

De konkrete forretningsresultater retter sig mod kortere innovationsforløb sammen med SMV'er (f.eks. finansieret af videnkuponer), it-parathedstjek, evalueringsopgaver, netværksaktiviteter samt uddannelse.

Hertil kommer de ydelser, der er udviklet på baggrund dels af disse resultater, dels af områdets deltagelse i forskningsprojekter.

Kontakt
Deputy Director
Direktionen
+45 22 15 77 99
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 2. etage lokale 224
Arrangementer
.