The Alexandra Institute // Om os // Faglige labs // People, Technology and Business Lab

People, Technology and Business Lab

Teknologien skal anvendes af mennesker, der skaber resultater med teknologien. Teknologien er betydningsfuld for forretningsmulighederne og nye måder at gøre tingene på, så de rigtige ting bliver gjort på en nyttig måde. Vi arbejder med værdien af teknologien integreret i praksis og forretning. 

Hvordan sikrer vi, at brugerne tager den nye teknologi til sig, og at der skabes et stærkt forretningsgrundlag for nye produkter og services?

I People, Technology and Business Lab tilbyder vi vores samarbejdspartnere ekspertviden til forståelse af samspillet mellem mennesker, teknologi, teknologiens anvendelse og forretningen.

Mennesker og forretningen er med til at forme teknologien. Så hvis vi vil forstå hvordan teknologien skal udformes, eller hvorfor den bliver anvendt, som den gør, må vi analysere den menneskelige adfærd og praksis og kigge på de forretningsmuligheder, der er i markedet. Det afdækker vi bl.a. gennem etnografiske metoder.

RELEVANTE CASES

På vores oversigt over cases kan du finde eksempler på projekter og opgaver, vi har deltaget i.
Du kan filtrere eksemplerne efter tid, ekspertise og anvendelse.

Vi er især specialiseret inden for følgende temaer:  

Viden om brugere

Vi arbejder systematisk med at inddrage de forskellige interessenter i udvikling og evaluering af produkter og services med udgangspunkt i en samlet viden om mennesker, teknologi og forretning.

For os er det helt centralt, at integrationen af it i omgivelserne skal være drevet af brugernes behov. Derfor benyttes fysiske mock-ups, softwareprototyper og rumlige installationer som centrale redskaber i de eksperimentelle arbejdsmetoder.

Projekterne følger en brugerdrevet innovationsmodel, hvor brugerne inddrages via participatory design, dvs. potentielle fremtidige brugere inddrages aktivt i designprocessen gennem workshops, scenarieudvikling, prototypeevaluering, etc.

Vi arbejder tværfagligt og i samarbejde med forskere inden for datalogi, arkitektur/design, informationsvidenskab og ingeniørvidenskab. Endvidere deltager udviklere fra de involverede virksomheder sammen med brugerne i udviklingen af nye koncepter og teknologier.

Innovationsledelse

Vi forankrer den teknologiske innovation og sikrer de optimale rammer for en succesrig innovationsproces i din virksomhed.  

Vi tilbyder vores kunder og samarbejdspartnere hjælp til at knytte forretningen, brugerne og teknologien sammen i en meningsfuld innovationsproces, der er tilpasset aktørerne og konteksten.

Forretningsudvikling i teknologiske innovationsprojekter

Effektvurderinger og evalueringer

Vi har som noget særligt udviklet specialiserede metoder i relation til f.eks. brugerdreven innovation, forretningsudvikling i teknologiske innovationsprojekter.

Intelligent energi og bæredygtighed

Udrulning af intelligente målere, smart grid og krav til nuværende og fremtidige CO2-reduktioner giver energibranchen nye udfordringer. Vi arbejder systematisk med at inddrage de forskellige interessenter i udvikling og evaluering af tiltag og produkter på energiområdet med udgangspunkt i en samlet viden om mennesker, energi og teknologi.

Bæredygtig innovation og Smart City

Fremtidens smarte byer skabes af de data, vi kan opsamle om byerne via smartphones og sensorer. Alexandra Instituttet kender de muligheder og den værdi, åbne data kan tilføre offentlige og private virksomheder.

Vi tilbyder teknisk rådgivning og prototypeudvikling inden for applikationer og services til smart cities. Hvad er eksempelvis et godt tempo at indføre internet of things i? Skal vi indføre nye processer for, hvordan vi implementerer ny teknologi i kritiske infrastrukturer og services? Hvad betyder det f.eks. rent etisk, at vi sætter sensorer op i vores omgivelser?

Tag en snak med os. Vi har både teknisk indsigt og praktisk erfaring med at opsamle og bruge data fra produkter der er koblet på nettet.

New Ways of Working 

Vi hjælper offentlige og private organisationer med at innovere og udvikle rammerne for det moderne arbejdsliv - både teknologisk, organisatorisk og rumligt. Alt sammen informeret af forskningsbaseret viden og ved hjælp af et gennemprøvet metodeapparat.

Kontakt
Head of People, Technology and Business Lab
+45 51 18 11 82
Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Hopper bygningen, 3. etage lokale 333
.