Alexandra Instituttet A/S // Ekspertiser // Forretningsudvikling og evaluering

Forretningsudvikling og evaluering

Ikon for ekspertisen forretningsudvikling og evaluering

Ekspertise

Forretningsudvikling og evaluering
Selvom din virksomhed ikke arbejder med it, kan du skabe ny forretning ved at integrere it i dine produkter eller processer. Og bruger du allerede digitale løsninger som en del af din forretningsmodel, kan vi give dig ny viden om, hvordan du kan bruge it som drivkraft for forretningsudvikling

It-innovation er en kompliceret proces med et samspil mellem forretningsudvikling, brugere, kunder og tekniske discipliner. En sådan helhedsorienteret innovationsproces omfatter alt fra: indledende idefaser → brugerstudier → konceptudvikling → prototyping → afprøvning → udvikling til evaluering og effektvurdering.
Vores ydelser inden for Forretningsudvikling og evaluering:

Vi har spidskompetencer inden for den helhedsorienterede innovationsproces og kan levere støtte til hele eller dele af processen for både SMV'er og store virksomheder. 

Vores ydelser inden for forretningsudvikling og evaluering

It-drevet servicedesign
Vi hjælper med at udvikle nye services. Det gælder, uanset om du er en servicevirksomhed eller en produktionsvirksomhed, der ønsker at udvikle services, der støtter op om dine produkter.

Digital strategi
Business Model Canvas er et strategisk værktøj til at udvikle nye eller dokumentere eksisterende forretningsmodeller. Det har form af et skema med elementer, som for en given ydelse eller produkt beskriver værdier, kundesegmenter, leverancekanaler etc. Det hjælper din virksomhed med at afstemme de aktiviteter, der er relevante for en given forretningsmodel. Vores fokus er særligt på forretningsudvikling i forbindelse med digitalisering og de muligheder, som ny teknologi giver virksomhederne.

Evaluering af innovation
Private og offentlige virksomheder iværksætter mange tiltag med henblik på at udvikle eller forbedre nye produkter, services og processer. Det kan være nye forsknings- og/eller innovationsprogrammer inden for et givet område som f.eks. energi. Det kan også være brug af velfærdsteknologi for at fremme kvaliteten og effektiviteten af den service, der ydes til brugerne. Eksemplerne er mange. Vi gennemfører evalueringer af sådanne tiltag i forhold til de oprindelige mål. Vi betjener os ofte af evalueringstilgangen Innovativ Evaluering, der ud over en evaluering også peger fremad mod nye tiltag. 
Benyt vores erfaring med at evaluere de mange nye teknologier, der tilbydes inden for f.eks. social- og sundhedsområdet og undervisning.

Gevinstrealisering
I forbindelse med evaluering af forskellige tiltag er det ofte afgørende, at man kan dokumentere en effekt af et givet tiltag. Hvis man har udviklet et nyt produkt eller forbedret et eksisterende, vil effekten ofte vise sig som en forbedring på bundlinjen. For andre tiltag som forsknings- og innovationsprojekter, tiltag til energibesparelse, ibrugtagning af ny teknologi etc. er det langt vanskeligere at dokumentere effekten.
Vi tilbyder en række metoder og teknikker til måling og dokumentation af mulige effekter af et givet tiltag.

 

Kom i mål uden alle omvejene!

Vi tilbyder innovationsledelse, forretningsmodellering og evaluering, der sikrer de optimale rammer for en succesrig innovationsproces.

Kontakt
Head of People, Technology and Business Lab, PhD
+45 22 17 28 40
Profilbillede af Camilla Kølsen Se profil
.