Brugerinddragelse

Ikon for ekspertisen brugerdrevet innovation

Ekspertise

Brugerinddragelse
Vi inddrager viden om brugerstudier, innovationsprocesser og teknologi i udviklingen af nye løsninger. Det giver vores kunder mulighed for at skabe det rigtige design både i forhold til usability, kontekst og teknologi.

Forstå dine kunder og understøt deres behov

Ved udvikling af it-baserede systemer er der mange eksempler på, at brugsmæssige og funktionelle egenskaber ikke understøtter slutbrugerne. Konsekvensen heraf kan være tunge og ineffektive systemer eller geninvestering i tilpasninger og rettelser, der kan være kostbare og forsinke færdiggørelsen. Du kan undgå en stor del af disse problemer ved at involvere slutbrugerne. Det kan vi hjælpe dig med - og fordelene kan mærkes på bundlinjen.

Vi er den virksomhed i Danmark, som har størst erfaring med at skabe nye innovative løsninger gennem brugerdrevet innovation. For jer betyder det, at der er markant større chance for, at systemet er brugervenligt og har de rette funktioner, samt at brugerne får medejerskab til systemet. I mange tilfælde bliver udviklingsomkostningerne reduceret.

Vi giver danske virksomheder adgang til de metoder, der er forudsætningen for, at brugernes bevidste – og ubevidste – adfærd og viden bliver anvendt i innovationsprocessen. Vores specialister består af etnografer med indsigt i menneskelig adfærd og industrielle designere og softwareeksperter, der besidder viden om de nyeste teknologiske muligheder.

"Vi valgte at inddrage erfarne forsknings- og innovationsspecialister fra Alexandra Instituttet til at facilitere primært tilpasningen og sekundært udviklingen af den nye Præhospitale patientjournal. Vi har valgt Alexandra Instituttet for netop at sikre, at brugernes behov, processer og arbejdsgange bliver afdækket på en velafprøvet metodisk måde, og at det efterfølgende vil blive afspejlet i det endelige system."

- Thomas Larsen, salgsdirektør, CSC Scandihealth

"Alexandra Instituttet gav os en vigtig viden om slutbrugernes adfærd. Som virksomhed kom vi til Alexandra Instituttet med en kommerciel tanke, og den viden, Alexandra Instituttet gav os, kunne vi benytte både i vores produktdesign og markedsføring. De bragte os som teknologivirksomhed meget tættere på brugernes tanker, ønsker og handlinger."

- Dorthe Gårdbo-Pedersen, Relationship Manager - Marketing & Communications, DEVELCO Products A/S

Vi kan for eksempel hjælpe dig med:

Nye produktområder

Med hjælp fra os får du identificeret nye produktområder, der skaber omsætning og indsigt i kundernes adfærd og behov. Vi giver konkrete input til usability- og teknologidesign, der passer ind i brugernes kontekst med løsninger, der giver ejerskab hos kunderne. Vi sammensætter altid ydelserne sammen med dig, så de passer til dit konkrete behov.

Vi tilbyder, at:

  • Facilitere idegenereringsprocesser
  • Beskrive brugerinddragelsesproces i dine tilbud
  • Udføre brugerstudier
  • Designe og udfordre eksisterende teknologi
  • Facilitere innovationsproces med brugere
  • Designe mock-up og prototyper
  • Brugerteste mock-up og prototyper
  • Evaluere eksisterende systemer

Brugerstudier

Der er stigende fokus på at inddrage viden om brugeradfærd og innovation, når projekter udvælges og initiativer iværksættes eller evalueres. Ved at inddrage vores brugerstudier og metoder for brugerinddragelse kan vi både afdække kontekst og skabe en proces, hvor ledere, medarbejdere og borgere skaber nye løsninger og forandrer processer, der skaber resultater i organisationen.

Konceptudvikling og prototyping

Hvis du vil vide, hvad der giver værdi for brugerne, må du vide, hvad de gør, hvordan de gør det – og hvorfor de gør det. Og vil du skabe nye brugbare løsninger, skal du også kende præmisserne for at ændre eller understøtte brugernes adfærd. Vi tilbyder konceptudviklingsforløb med brainstorming og prototyping. Vi benytter tidlige prototyper som mock-ups, der typisk ikke har nogen it-funktionalitet. Andre gange udvikler vi it-prototyper, hvor vi gradvist går fra mock-ups til at udvikle dele af funktionaliteten for at afprøve på brugerne, så faktisk brug kan findes tidligt i udviklingsfasen.

Brugerdrevet design

Vi har metodisk styrke til at facilitere brugerinddragende processer, der forener og udfordrer forskelligheder og kompleksitet. Vi stimulerer samarbejdet i forfølgelsen af de fælles mål, som it-systemer skal designes til at nå. Vores metoder forbedrer chancen for at udvikle et brugbart system med færre konfigurationer, selv når det skal understøtte stor kompleksitet. Et sådant system er billigere at vedligeholde. Det nedbringer risiko for systemfejl og giver i sidste ende en bedre brugsoplevelse og gladere kunder, der føler større ejerskab for løsningen.

Ønsker du at sikre, at brugernes behov, processer og arbejdsgange bliver afdækket på en velafprøvet metodisk måde? Så kontakt os.

Kontakt
Manager – Technologies in Practice
People, Technology and Business Lab
+45 22 25 53 22
Se profil
.