Visulær

Case

Visulær

Visuelt værktøj samler elevdata ét sted på en letforståelig måde

Vi har udviklet et lettilgængeligt system, der samler og visualiserer data, så det bliver nemt for lærere og pædagoger at analysere data med henblik på evaluering og feedback.

Landets skoler anvender i stigende grad data til at vurdere elevernes udvikling. Det gælder data fra nationale tests, fraværsdata og data fra læringsmidler. Dataene kan lærere og pædagoger for eksempel bruge til evaluering og feedback af deres elever og til udvikling af egen eller kollegers undervisning.

Set med lærernes briller er udfordringen, at datakilderne ligger spredt og ikke samlet ét sted. Det gør det besværligt at sammenligne data. Hvis en lærer skal sammenstille data i dag, kopierer de det typisk ind i et excelark, og laver dermed deres egne lommesystemer.

Vi har udviklet en prototype på en fælles portal, der visuelt samler elevdata ét sted på en letforståelig måde.

Alexandra Instituttet blev valgt, fordi man har stærke kompetencer inden for interaktiv datavisualisering og med at lave en brugercentreret designproces, hvor man kombinerer udvikling af funktionelle prototyper.

Alexandra Instituttet har udviklet en prototype, der samler og visualiserer data i et lettilgængeligt system, så det bliver nemt at analysere data. Løsningen henter data direkte i browseren og fungerer uden plugins.

I første omgang henter løsningen data fra STIL (Styrelsen for It- og Læring), som f.eks. data fra nationale tests, fraværsdata og data fra læringsmidler. Der er også mulighed for at koble andre eksterne datakilder på.

Lærere og pædagoger ved rigtig meget om eleverne, men med dette værktøj kan de sammenstille data og finde sammenhænge mellem data. Værktøjet kan bruges til at understøtte deres viden om eleven og deres eksisterende forståelse af, hvordan eleven klarer sig.

Det gælder for eksempel sammenhæng mellem fravær og tests. Hvis en elev har haft meget fravær i starten af skoleåret, og det begynder at stabilisere sig, så skulle de nationale tests også gerne begynde at blive bedre.

Alexandra Instituttet har deltaget i alle designworkshops og udviklingen af alle mockups. Forløbet startede med en pilotworkshop, og derefter lavede man prototyper i papir. Efterfølgende interviewede man lokale lærere og lavede simple, funktionelle prototyper. Det blev fulgt op af interviews med skoler over hele landet, hvorefter man gik i gang med at udvikle det endelige værktøj.

Forløbet har krævet en del databearbejdning, da de enkelte datakilder har været forskellige, og man har ikke kunnet sammenstille data med normale metoder.

Prototypen er udviklet som en reactive, single page app, der betyder, at browseren kun genindlæser de elementer på siden, der er nødvendige. Det betyder, at man som bruger får en mere blid oplevelse.

Løsningen er plugin-fri, så brugeren ikke skal downloade noget for at komme igang. Visualiseringerne er lavet som datadrevne SVG (Scalable Vector Graphics), som er en standard-teknologi i browseren, der kan vise visuelle elementer.

Projektet Data om elevernes læring og progression er gennemført i et konsortium af flg. partnere:

  • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
  • EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
  • SUSA Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet samt
  • Alexandra Instituttet.

 Projektet er gennemført i regi af indsatsen for it i folkeskolen med deltagelse af Undervisningsministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen. Styrelsen for It- og Læring har udgivet en rapport, der beskriver det overordnede projekt.

Læs rapporten her.

Vi kan give dig det rigtige visuelle værktøj i hånden, så du kan få overblik og kan handle på det, din data viser dig.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.