The Alexandra Institute // Cases // Videnkuponsamarbejde med Successiv

Videnkuponsamarbejde med Successiv

Case

Videnkuponsamarbejde med Successiv

Brugergrænseflade udvikles sammen med brugerne

Virksomheden Successiv indløste en Videnkupon hos os og fik nye vinkler på sit web-baserede værktøj til bygningsadministration.

Virksomheden Successiv har udviklet et webbaseret værktøj kaldet BuildScore. Værktøjet kan analysere, sammenfatte og benchmarke data om bygningers forbrug, kapacitet og anvendelse ved hjælp af avancerede algoritmer.

Med værktøjet kan f.eks. en bygningsadministrator meget præcist sammenligne forbrugsmønstre med andre lignende bygninger og se, hvor der bør sættes ind for at optimere forbruget.

Successiv havde et ønske om at videreudvikle konceptet og benyttede derfor en Videnkupon i samarbejde med Alexandra Instituttets eksperter i brugerinddragelse.

Videnkupon-ordningen er nu ophørt og i stedet erstattet af InnoBooster-ordningen.

Alexandra Instituttet leverede resultaterne af brugerundersøgelserne i form af en række konkrete designforslag til BuildScore samt en rapport, der peger på udfordringer og forbedringsmuligheder i brugergrænsefladen.

Alexandra Instituttet satte brugerne i spil gennem brugertests og interviews i en proces, der forløb over to uger. Det blev testet, hvordan brugerne forstod brugergrænsefladen, og hvordan den kunne forbedres.

Konkret anvendte vi følgende metoder:

  • Interview
  • Ekspertevaluering
  • Brugertest inkl. observation og tænke-højt test samt alternative designforslag

Alexandra Instituttet lavede en user experience evaluering af BuildScore. En user experience evaluering har til formål at finde ud af, hvordan brugerne af et system oplever systemet – herunder at afdække om de forstår systemet, som det er tiltænkt og identificere de områder, der kan forbedres for at opnå en endnu bedre user experience.

Kommende brugere af systemet prøvede systemet af og løste forskellige opgaver, mens user experience-konsulenten observerede deres interaktion med systemet og bad dem forklare, hvad de oplevede- og hvorfor de gjorde som de gjorde, for at løse de forskellige opgaver.

Som del af analysen afdækkede user experience konsulenten også hvordan de kommende brugere arbejder i deres dagligdag og fik derved en endnu bedre forståelse af, hvad det er systemet skal kunne, for at give mest mulig værdi for de kommende brugere.

Ud fra Alexandra Instituttets analyse af BuildScore ændrede Successiv med det samme brugergrænsefladen, så den blev tydeligt forbedret og nu kommunikerer kompleks information langt stærkere.

Den brugerdrevne metode har været en øjenåbner for Successiv, der forventer at fortsætte samarbejdet med Alexandra Instituttet i den videre udvikling og markedsmodning af BuildScore.

I dette projekt har vi samarbejdet med Successiv.

Få penge til din gode idé gennem InnoBooster-ordningen.

Kontakt os og hør hvordan.

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.