Alexandra Instituttet A/S // Cases // Registrering af kræftscanninger

Registrering af kræftscanninger

Case

Registrering af kræftscanninger

Biomekanisk simulering og billedanalyse gav kræftforskere værdifuld viden om strålebehandlinger

I projektet arbejdede vi med at inddrage elementer fra vores kirurgiske simuleringsværktøjer i registreringen, således at vi bedre kan stole på den fysiske plausibilitet af registreringsresultaterne.

Moderne udstyr til strålebehandling af kræftpatienter muliggør en meget præcis tredimensionel tilpasning af den leverede bestråling, således at kræftvæv får den fornødne bestråling samtidig med at raskt væv bliver skånet mest muligt.

En nuværende flaskehals i forhold til at optimere behandlingen endnu mere er såkaldt billedregistrering. Dette er en proces, hvor der ved hjælp af avanceret billedanalyse skabes en rumlig korrespondance mellem den CT-scanning, hvorudfra bestrålingen er planlagt og efterfølgende scanninger. Mange strålebehandlingssystemer muliggør, at der i forbindelse med strålebehandlingen laves en såkaldt Cone Beam CT-scanning, og hvis der kan laves en robust registrering af disse, vil det give nye muligheder for kræftforskningen og på sigt for nye og endnu mere optimerede behandlinger.

Desværre kræver nuværende metoder til denne billedregistrering en tidskrævende manuel verificering af resultatet. I dette projekt samarbejdede vi med læger og hospitalsfysikere på Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, om at inddrage elementer fra vores kirurgiske simuleringsværktøjer i registreringen, således at vi bedre kan stole på den fysiske plausibilitet af registreringsresultaterne.

Skal vi hjælpe dig med billedanalyse? Så kontakt os!

Kontakt
Principal Visual Computing Specialist
Visual Computing Lab
+45 40 24 80 03
Profilbillede af Karsten Noe Se profil
.