Alexandra Instituttet A/S // Cases // MIKAT - Mobil og instrumentel kognitiv adfærdsterapi

MIKAT - Mobil og instrumentel kognitiv adfærdsterapi

Case

MIKAT - Mobil og instrumentel kognitiv adfærdsterapi

Værktøj til angstpatienter

Angstdetektor med helt nye muligheder for behandling

350.000 danskere lever med angst i så svær grad, at den er behandlingskrævende. Sammen med depression er det den mest udbredte psykiske lidelse.

I et samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Psykologcentret VIVA var målet med dette projekt at lave et mobilt værktøj, som kunne lære angstpatienter at kontrollere anfald, før det indtraf. I stedet for at medicinere patienterne og derigennem eventuelt gøre dem afhængige, skulle værktøjet via et såkaldt body-sensor-network løbende rapportere om kroppens tilstand. Derved kunne værktøjet støtte patienten i selv at reagere på angstfremkaldende situationer.

Projektet MIKAT er baseret på kognitiv adfærdsterapi og kan understøtte psykologens arbejde i behandlingsforløbet. Værktøjet bør fx fungere som patientens hjælp til selvhjælp ved at facilitere øvelser til selvbehandling. I forlængelse af det kan patienten selv kontrollere eventuelle anfald. 

Værktøjet skal støtte fx en angst-patient gennem en behandlingsproces. Helt konkret ved at understøtte eksponerings-øvelser i den kognitiv-adfærdsmæssige behandling. Systemet skal ikke afgøre, hvorvidt patienten er angst, men tilbyder i stedet redskaber til at forstå, kontrollere og ændre adfærd via eksponering.

Projektet udviklede eksempelvis forskellige sensorer på et overlay, der blev koblet på telefonen. Det kan måle EKG med elektroder og puls i fingeren med en fotodiode. Teknologien er samlet i telefonen og kan bruges til afstresning.

Ingeniørhøjskolen i Århus

Psykologcentret VIVA

Caretech Innovation

Mikatprojektet var en god ide som vi hjalp på vej. I dag er ideen udviklet til firmaet Copeit. Vi hjælper også gerne dig på vej

Kontakt
Head of Health IT Lab
Health IT Lab
+45 20 26 99 11
Se profil
.