Alexandra Instituttet A/S // Cases // Kvotehuset

Kvotehuset

Case

Kvotehuset

Kvotehuset hjælper sine beboere med at spare energi

Vi har hjulpet Realdania Byg med at udvikle Kvotehuset, der sætter en grænse for beboernes CO2-udledning.

Pluskontoret Arkitekter og MOE manglede viden om brugeradfærd, da de skulle byde på udviklingen af Kvotehuset for Realdania Byg. Derfor valgte de at indgå et samarbejde med Alexandra Instituttet.

Vi bragte vores viden om brugeradfærd i spil under udviklingen af Kvotehuset, der gennem sin arkitektur, teknologi og kvotekoncept er med til at hjælpe beboerne til en mere bæredygtig adfærd.

Kongstanken i Kvotehuset er, at det opfordrer beboerne til en fornuftig adfærd i CO2-mæssigt henseende. Dels gennem sit design og iboende teknologi, dels ved – ganske kontroversielt – at introducere en kvote, der sætter en grænse for mængden af CO2, beboerne kan udlede pr. måned.

Alexandra Instituttet bidrog med viden om samspillet mellem mennesker, energi og teknologi. Til formålet udviklede vi værktøjet Forandringsmodellen, som sikrer en systematisk udvikling af tiltag baseret på brugerindsigter. Modellen blev brugt til at afprøve og kvalificere ideer i løbet af udviklingsfasen og er desuden tænkt som dokumentationsredskab, når effekten af Kvotehuset efter nogle år skal evalueres.

Beboerne i et hus spiller en meget væsentlig – men også meget uberegnelig – rolle, når det gælder dets samlede CO2-udledning. Alt efter adfærd kan beboerne påvirke CO2-regnskabet med en faktor 10 – op eller ned i forhold til energiforbrug, og dermed også i forhold til CO2.

Når vi vil skabe adfærdsændring, installerer vi en teknologi, som resulterer i en effekt. Vi glemmer bare, at det, der egentlig har skabt effekten, er den måde, som brugerne interagerer med teknologien. Det er brugernes interaktion, som i sidste ende skaber en effekt – det er ikke teknologien i sig selv. Hvordan brugerne interagerer med teknologien, afhænger meget af, hvordan de opfatter den. Og hvordan brugerne opfatter den, afhænger af teknologiens kontekst og af brugernes egne forudsætninger, dvs. hvilke erfaringer, de selv kommer med.

Der er derfor potentielt store besparelser at hente på beboernes forbrug af varme, varmt vand og ikke mindst el ved at lade husets egen arkitektoniske udformning og teknologiske indretning hjælpe beboerne til at ændre dårlige vaner og genopdage gamle dyder. Og ikke mindst ved at definere en kvote for det maksimale månedlige CO2-forbrug.

Læs også Kvotehuset sætter beboerne i spil.

Pluskontoret Arkitekter

MOE

 

Projektet er bl.a. finansieret af Realdania Byg.

Vi bringer vores viden om brugeradfærd i spil i teknologiudviklingen.

Skal vi optimere din energiløsning?

Kontakt
Senior Anthropologist
People, Technology and Business Lab
+45 24 66 47 98
Profilbillede af Mia Kruse Rasmussen Se profil
.