Alexandra Instituttet A/S // Cases // Innovationsnetværk Service Platform

Innovationsnetværk Service Platform

Case

Innovationsnetværk Service Platform

Netværkssamarbejde om serviceinnovation

Innovationsnetværk Service Platform havde til formål at give virksomheder adgang til de nyeste landvindinger inden for serviceinnovation og bidrage til at styrke virksomheders serviceforretning.

Alexandra Instituttet tilbyder at udvikle og drive innovationsnetværk og kan hjælpe med både organisatoriske, strategiske og praktiske opgaver i forbindelse med design, opstart og drift af netværk.

Innovationsnetværk Service Platform blev etableret efter opdrag fra Styrelsen for Forskning og Innovation og havde til formål at styrke serviceinnovationen i danske virksomheder. Alexandra Instituttet stod i spidsen for netværkets sekretariat i samarbejde med tænketanken DEA.

Netværket afsluttede som planlagt sine aktiviteter ved udgangen af 2018.

Service Platform var et landsdækkende netværk for samarbejde mellem virksomheder og forskere. Netværkets aktiviteter gav virksomheder adgang til de nyeste landvindinger inden for serviceinnovation. Målet var at skabe vækst og beskæftigelse i danske virksomheders serviceforretning.

Virksomheder deltog i Service Platforms netværksaktiviteter, f.eks. workshops, udviklingsforløb og projekter, hvor de mødte førende forskere og virksomheder inden for deres eget felt.

Service Platform blev etableret i 2011 og havde ca. 1100 medlemmer.


    Service Platform var medlem af den danske klynge- og netværksorganisation 
Cluster Excellence Denmark og opnåede et Silver Label hos European Cluster Excellence Management.

 

 

 

Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som generator for vækst og innovation – både for Danmark som helhed og for regioner og lokalområder. De virksomheder der deltager i innovationsnetværk bliver en del af frugtbare partnerskaber, der kan generere nye kommercielle succeser.

Medlemmer og andre med interesse for et specifikt emne kan deltage i netværkssamarbejdet, som finder sted på tværs af private og offentlige organisationer og videninstitutioner. Medlemmerne er virksomheder og offentlige institutioner med særlig interesse i det pågældende område. 

Den viden, der blev skabt i innovationsnetværk Service Platform, blev udbredt til medlemmerne via bl.a. workshops, matchmaking-arrangementer, virksomhedsforløb og en årlig servicekonference.

Netværkets arbejde var organiseret i fire temaområder, kaldet platforme, som tilbød viden om serviceinnovation inden for specifikke felter:

Manuelle servicefag – samlede inspiration og viden om, hvordan man kan anvende it til at understøtte fysiske serviceydelser og arbejdsprocesser.

Service i digital detail – handlede om digital innovation og servicetendenser i detailhandlen, dvs. fysisk butik og online, digitale kunderelationer, integration af viden- og salgsplatforme samt internationalisering af online handel.

Service i industri og handel ­– samlede viden og inspiration fra virksomheder og forskere om strategiudvikling i service og eftersalg, hybride forretningsmodeller, servitization, B2B kundeindsigt og innovation i serviceorganisationen.

Videnservice – var for folk, der arbejder inden for kreative services, it og virksomhedsrådgivning. Platformen samlede viden om eksport af services, strategiske partnerskaber for videnservice, adgang til nye markeder, it-drevne servicekoncepter og åbne forretningsmodeller.

Innovationsnetværk Service Platform blev drevet af 15 kernepartnerne fra universiteter, erhvervsakademier, GTS-institutter og videnmiljøer. Partnerne har alle stor viden om og erfaring med service og serviceinnovation. De er bredt funderet inden for forsknings- og videnmiljøer, erhvervslivet og dækker geografisk bredt.

Sekretariatet bestod af tænketanken DEA og Alexandra Instituttet A/S.

Innovationsnetværket blev finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Bliv medlem af et innovationsnetværk

– et forum for videndeling, samarbejde og projektudvikling.

Kontakt
Head of People, Technology and Business Lab
People, Technology and Business Lab
+45 51 18 11 82
Profilbillede af Rikke Lillelund Wetterstrøm Se profil
.