Alexandra Instituttet A/S // Cases // Innovationsnetværk Service Platform

Innovationsnetværk Service Platform

Case

Innovationsnetværk Service Platform

Netværkssamarbejde om serviceinnovation

Innovationsnetværk Service Platform giver dig adgang til de nyeste landvindinger inden for serviceinnovation og bidrager til at styrke din virksomheds serviceforretning.

Alexandra Instituttet tilbyder at udvikle og drive innovationsnetværk og kan hjælpe med både organisatoriske, strategiske og praktiske opgaver i forbindelse med design, opstart og drift af netværk.

Innovationsnetværk Service Platform er etableret efter opdrag fra Styrelsen for Forskning og Innovation og har til formål at styrke serviceinnovationen i danske virksomheder. Alexandra Instituttet driver netværkets sekretariat i samarbejde med tænketanken DEA.

Startdato 02-06-2016 / Slutdato 31-12-2018

Service Platform er et landsdækkende netværk for samarbejde mellem virksomheder og forskere. Netværkets aktiviteter giver virksomheder adgang til de nyeste landvindinger inden for serviceinnovation. Målet er at skabe vækst og beskæftigelse i danske virksomheders serviceforretning.

Virksomheder kan deltage i Service Platforms netværksaktiviteter, f.eks. workshops, udviklingsforløb og projekter, hvor de møder førende forskere og virksomheder inden for deres eget felt.

Service Platform har eksisteret siden 2011 og har ca. 1100 medlemmer.


    Service Platform er medlem af den danske klynge- og netværksorganisation 
Cluster Excellence Denmark og har opnået et Silver Label hos European Cluster Excellence Management.

 

 

 

Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som generator for vækst og innovation – både for Danmark som helhed og for regioner og lokalområder. De virksomheder der deltager i innovationsnetværk bliver en del af frugtbare partnerskaber, der kan generere nye kommercielle succeser.

Medlemmer og andre med interesse for et specifikt emne kan deltage i netværkssamarbejdet, som finder sted på tværs af private og offentlige organisationer og videninstitutioner. Medlemmerne er virksomheder og offentlige institutioner med særlig interesse i det pågældende område. 

Den viden, der skabes i innovationsnetværk Service Platform bringes videre til medlemmerne via bl.a. workshops, matchmaking-arrangementer, virksomhedsforløb og en årlig servicekonference.

Netværkets arbejde er organiseret i fire temaområder, kaldet platforme, som tilbyder viden om serviceinnovation inden for specifikke felter:

Manuelle servicefag – samler inspiration og viden om, hvordan man kan anvende it til at understøtte fysiske serviceydelser og arbejdsprocesser.

Service i digital detail – handler om digital innovation og servicetendenser i detailhandlen, dvs. fysisk butik og online, digitale kunderelationer, integration af viden- og salgsplatforme samt internationalisering af online handel.

Service i industri og handel ­– samler viden og inspiration fra virksomheder og forskere om strategiudvikling i service og eftersalg, hybride forretningsmodeller, servitization, B2B kundeindsigt og innovation i serviceorganisationen.

Videnservice – er for folk, der arbejder inden for kreative services, it og virksomhedsrådgivning. Platformen samler viden om eksport af services, strategiske partnerskaber for videnservice, adgang til nye markeder, it-drevne servicekoncepter og åbne forretningsmodeller.

Innovationsnetværk Service Platform drives af 15 kernepartnerne fra universiteter, erhvervsakademier, GTS-institutter og videnmiljøer. Partnerne har alle stor viden om og erfaring med service og serviceinnovation. De er bredt funderet inden for forsknings- og videnmiljøer, erhvervslivet og dækker geografisk bredt.

Sekretariatet drives af tænketanken DEA og Alexandra Instituttet A/S.

Innovationsnetværket er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Bliv medlem af et innovationsnetværk

– et forum for videndeling, samarbejde og projektudvikling.

Kontakt
Head of People, Technology and Business Lab
People, Technology and Business Lab
+45 51 18 11 82
Profilbillede af Rikke Lillelund Wetterstrøm Se profil
.