The Alexandra Institute // Cases // Grøn omstilling

Grøn omstilling

Case

Grøn omstilling

Hvor langt er du med grøn omstilling?

I samarbejde med Orbicon og Erhvervsstyrelsen har vi analyseret udvalgte virksomheders tilgang til grøn omstilling og identificeret, hvad grøn omstilling er i praksis.

Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme grøn omstilling i danske virksomheder. Målet er at understøtte bedre anvendelse af ressourcerne, udvikle flere miljøvenlige løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser.   

Grøn Omstillingsfond har bedt Alexandra Instituttet om at analysere udvalgte danske virksomheders tilgang til grøn omstilling og identificere, hvad grøn omstilling er i praksis. Opgaven har været at samle, bearbejde og udvikle praksisnær viden om, hvad der skal til for at øge grøn omstilling i danske virksomheder med fokus på økonomi, ressourceeffektivitet og grøn forretningsudvikling.

Alexandra Instituttet har i samarbejde med Orbicon leveret en omfattende analyserapport af danske virksomheders tilgang til grøn omstilling.

Med udgangspunkt i analyserapporten har vi efterfølgende udarbejdet miniguiden Grøn Omstilling – Praktisk læring fra virksomheder, der er målrettet virksomheder, der gerne vil tænke og handle grønnere. Her kan danske virksomheder finde hjælp til den helt rigtige fremgangsmåde til at arbejde med grøn omstilling og lokalisere deres grønne udviklingspotentialer.

Der er desuden udarbejdet 5 virksomhedscases og tre tilhørende undervisningsvejledninger.

 

Alexandra Instituttet og Orbicon har indsamlet og bearbejdet data og viden fra virksomhederne gennem spørgeskemaer, virksomhedsinterviews, casebeskrivelser samt litteratur- og dokumentstudier. Der indgår i alt 46 virksomhedsinterviews i studiet, og 102 virksomheder har besvaret det udsendte spørgeskema.

Tilgangen til opgaven er forskningsbaseret og baseret på videnindsamling, case-formidling og fremadrettet dataindsamling for Erhvervsstyrelsen. Som opgavens metodiske fundament har konsulentholdet valgt at anvende en forandringsmodel udviklet af Alexandra Instituttet. Forandringsmodellen strukturerer og ensarter vores empiriske analyser, så resultatet er dels en beskrivelse af den enkelte virksomheds konkrete grønne omstillingsproces, dels en samlet beskrivelse af grupper af virksomheders omstillingsproces. Den anvendte forandringsmodel er altså generisk og fungerer både som en stærk ramme for dataindsamling og analyse og som et effektivt redskab, som Erhvervsstyrelsen vil kunne anvende i sit fortsatte arbejde med videnindsamling og videnformidling i forhold til Grøn Omstillingsfond.

Ved hjælp af forandringsmodellen har konsulentholdet samlet og relateret den indsamlede viden og erfaringerne i analytiske antagelser og resulterende forklaringer om, hvad der skal til for at øge grøn omstilling i danske virksomheder med fokus på virksomhedernes ressourceeffektivitet og grøn omstilling. Forandringsmodellen er så at sige vores struktur til at beskrive virksomhedernes grønne forandringsprocesser og resultatet heraf – det er vores forandringsteori om grøn omstilling.

Lidt populært sagt kan man sige, at modellen sammenkæder et strukturelt og objektivt perspektiv med et mere fortolkende og subjektivt perspektiv, begge dele med henblik på at forklare og belyse, hvilken forandringsproces, der skal til for at skabe grøn omstilling i de danske virksomheder.

I denne artikel kan du læse mere om teorien bag Forandringsmodellen (pdf på engelsk).

Ifølge vores undersøgelse findes der overordnet fire typer af virksomheder med hver sin tilgang til det at arbejde med grøn omstilling.

Hver virksomhedstype er en slags ’virksomheds-persona’, der beskrives gennem virksomhedstypens drivkraft til grøn omstilling, dens karakteristiske måde at arbejde med grøn omstilling på samt de kritiske succesfaktorer, der påvirker omstillingsprocessen:

Type 1: Den moderate
Virksomheden arbejder i moderat omfang med grøn omstilling. Den gør det primært for at leve op til lovgivningen, men også fordi den er opmærksom på nye muligheder for at spare ressourcer. Den grønne omstilling er typisk en sidegevinst i virksomhedens udvikling.

Type 2: Den målrettede
Virksomheden arbejder målrettet med grøn omstilling. Den har fokus på at reducere omkostninger ved at udnytte ressourcer og materialer effektivt, og det er vigtigt at være på forkant med udviklingen og foran konkurrenterne ved bl.a. at have en grøn profil.

Type 3: Frontløberen
Virksomheden er blandt frontløberne, når det handler om at arbejde med grøn omstilling. Grøn omstilling er vigtigt i sig selv og tænkes strategisk ind i alle dele af virksomheden, både i de produkter, den udvikler, og i forbindelse med produktionsprocesserne.

Type 4: Opfinderen
Virksomheden er en opstartsvirksomhed, der udvikler et nicheprodukt, der baserer sig på en grøn forretningsmodel, produktion eller markedsføring. Virksomheden er sat i verden omkring den nye grønne opfindelse og er drevet af entreprenørens energi.

De fire virksomhedstyper kan bruges til at inspirere, tilpasse og igangsætte grøn omstilling i andre danske virksomheder ud fra en række refleksionsspørgsmål, som vi fremsætter i analysen.

Analysen peger desuden på nogle gennemgående tendenser, der går på tværs af virksomhedernes arbejde med grøn omstilling. Disse tendenser peger på typernes fortrukne tilgang til innovation og udvikling og opsummerer, hvad der er vigtigt i en grøn omstillingsproces generelt set.

Kernen i den grønne omstillingsproces er derfor samspillet mellem teknologiske opfindelser, ressourceeffektivisering, marked og forretningsudvikling i virksomheden.

Projektet var et samarbejde mellem Orbicon og Grøn Omstillingsfond.

Projektet blev finansieret af Erhvervsstyrelsen.

Skal din virksomhed være grønnere, og har du brug for viden?

Vi kan hjælpe dig!

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.