The Alexandra Institute // Cases // Frilandsmuseet Hjerl Hede

Frilandsmuseet Hjerl Hede

Case

Frilandsmuseet Hjerl Hede

Vi undersøgte de besøgendes møde med levendegørelsen på Hjerl Hede

Vores observationer førte bl.a. til en ny markedsføringsstrategi.

Hjerl Hede er et stort frilandsmuseum og har været foregangsmuseum for den levendegørelsestradition, som nu er taget op af mange andre museer. Hjerl Hede har en stor gruppe tilfredse turister, der kommer igen og igen, og ville gerne blive bedre til at tiltrække nye grupper. Vi gennemførte en brugerundersøgelse på Hjerl Hedes Frilandsmuseum med det formål at finde ud af, hvordan nuværende besøgende anvendte stedet og komme med forslag og ideer til at tiltrække nye turister.

I forbindelse med brugerstudierne har vi skrevet en lang række episoder, små korte historier, som beskrev forskellige brugergruppers adfærd, dialog og interaktion med ansatte på museet. Til en workshop med bestyrelse og medarbejdere valgte vi episoder ud, som viste typiske problemstillinger i forhold til gæster, formidlere og steder. Hvilke virkede rigtig godt, og hvad der kunne virke bedre?

På baggrund af brugerstudierne gav vi forslag til en ny kommunikationsstrategi, en ny markedsføringsstrategi, nogle nye teknologiløsninger, en udvikling af fælles praksis for levendegørelse og forbedringer af inddragelsesaktiviteter. Resultaterne blev opsamlet i en rapport og et idekatalog.

I sommeren 2010 foretog vi observationer på Hjerl Hede i højsæsonen. Vi undersøgte først hjemmeside og informationsmateriale for at se, hvordan de forventninger, der opbygges her, svarede til de faktiske forhold. Dernæst fulgte vi besøgende rundt i museet. Hensigten var her at beskrive den overordnede scene, som den tog sig ud for forskellige grupper. Hvilke ruter, de valgte rundt i museet? Hvor de gjorde ophold og hvor de passerede hurtigt forbi? Hvordan grupperne interagerede indbyrdes og i forhold til udstillingerne og formidlingsaktiviteterne? Formålet med de indledende observationer var at opnå et helhedsindtryk af museet og registrere de forskellige stemninger. På den baggrund udvalgte vi bestemte aktiviteter og steder, som viste nogle af de centrale temaer. Det var temaer som f.eks. samspillet mellem børn og voksne i relation til udstillinger og levendegørelse og samspillet mellem personalet og brugerne på udvalgte steder på museet.

I løbet af sommeren gennemførte vi 86 interviews med besøgende for at finde ud af, hvad de lagde vægt på. I forbindelse med undersøgelsen stødte vi på mange myter og fordomme om Hjerl Hede fra personer, der aldrig havde været der. Derfor valgte vi også at lave interviews med 12 familier, der var i målgruppen, men aldrig havde været på Hjerl Hede, og som ikke havde planer om at komme der. Det var bl.a. det billede, som de havde af stedet, som Hjerl Hede skulle ændre for at tiltrække nye turister.

I projektet samarbejdede vi med Hjerl Hede. Projektet var bl.a. støttet af Kulturarvsstyrelsen.

Kontakt os hvis I ønsker inspiration til nye tiltag i jeres organisation!

Kontakt
Distinguished Organisation Analyst
People, Technology and Business Lab
+45 23 38 20 52
Profilbillede af Eva Bjerum Se profil
.