The Alexandra Institute // Cases // Brugerstudier for SEAS-NVE, HOFOR og Green Innovation Group

Brugerstudier for SEAS-NVE, HOFOR og Green Innovation Group

Case

Brugerstudier for SEAS-NVE, HOFOR og Green Innovation Group

Fra klimatøver til klimaaktiv

Hvorfor har nogle virksomheder fuld fart på den grønne omstilling, mens andre ikke har? Det undersøger Alexandra Instituttet i en antropologisk analyse i samarbejde med SEAS-NVE, HOFOR og Green Innovation Group. 

Indsigterne fra studiet kommer til at danne grundlag for de medvirkende virksomheders fremadrettede arbejde med at gøre klimatøvere til klimaaktive.

Den grønne omstilling rummer store vækstmuligheder for danske virksomheder. Man taler sågar om, at virksomhedernes grønne omstilling bliver et licence to operate

Men der er også udfordringer, og det er ikke alle, der kaster sig ud i den grønne omstilling. Der er fortsat virksomheder der tøver og ser, hvad de andre gør, eller som slet og ret ikke synes, at det er deres agenda og ansvar.

I projektet ’Klimatøver’ analyserer vi, hvorfor nogle virksomheder tøver med at igangsætte den grønne omstilling. Det kan fx handle om at finde nye måder at spare på energien og bruge færre ressourcer eller foretage flere grønne indkøb og investeringer. Vi ønsker at indsamle viden om de tanker, holdninger, afvejninger, argumenter mv., der ligger bag virksomhedens strategiske valg, hvis eller når de vælger at arbejde med den grønne omstilling.

Vores analyse skal give helt ny viden om, hvorfor nogle virksomheder tøver med at gå i gang, og komme med bud på, hvad der skal til, for at virksomhederne bevæger sig fra at være klimatøvere til klimaaktive.

Projektet gennemføres af forskere fra Alexandra Instituttet i samarbejde med SEAS-NVE, HOFOR og Green Innovation Group

 

Vi har indledt projektet med et omfattende litteraturstudie.

Dernæst følger et brugerstudie baseret på et antal kvalitative interviews med danske virksomheder, der ikke er gået i gang med den grønne omstilling.

Endelig afholder vi en co-creation workshop, hvor vi sammen med udvalgte virksomheder undersøger, hvad der skal til, for at gøre klimatøvere til klimaaktive.

Indsigterne fra studiet kommer til at danne grundlag for de medvirkende virksomheders fremadrettede arbejde med at gøre klimatøvere til klimaaktive.

Projektets resultater vil blive formidlet via en række videndelingsaktiviteter, sociale medier og kortere artikler.

Alexandra Instituttets samarbejdspartnere i dette projekt er:

– SEAS-NVE
– HOFOR
– Green Innovation Group

Projektet er støttet af HOFOR og SEAS-NVE og ventes afsluttet inden udgangen af 2020. 

Brug vores viden om samspillet mellem teknologi, mennesker og forretning til at komme i gang med en grøn omstillingsproces.

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.